onsdag 10. april 2013

En dag med masser af oplysning i Vestrup

Af: Thorkil Christensen

Omkring 200 fandt vej til ”Åbent Lokalsamfund”

Det summede af liv i foyeren på Vestrup Skole da områdets foreninger gennemførte ”Åbent Lokalsamfund”. Byrådsmedlem Jan Dyregaard ses i forgrunden.

VESTRUP:  Det summede af liv på Vestrup Skole i lørdags. Solen skinnede og flagalleen var oppe i Vognsild og Østrup.
Anledningen var arrangementet ”Åbent Lokalsanfund”, som på flere måder blev en stor succes. Formålet var at vise, at der sker noget i området med henblik på yderligere bosætning. Derfor var de 17 foreninger i Gislum, Nyrup, Østrup, Vestrup og Vognsild gået sammen om et fællesarrangement på Vestrup Skole. Her præsenterede foreningerne sig selv og ved samme lejlighed viste Aars-mægleren Kristian Thomsen og  repræsentanter for Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Himmerland og Spar Nord, at de er ”til stede” i lokalområdet.
- Vi arbejder bl. a. for at få flere yngre familier med børn til at bosætte sig i området. Med ”Åbent Lokalsamfund” har vi ønsket at vise, at der sker noget på egnen, og at der er mange andre unge eller yngre familier med børn, som allerede har fået øjnene op for bosætningsmulighederne her, sagde byrådsmedlem Jan Dyregaard (V), Vestrup, da avisen traf ham på skolen.
Jan Dyregaard lægger ikke skjul på, at man gerne vil styrke Vestrup Skoles elevgrundlag ved yderligere bosætning. Her går børnene i skole til og med sjette klasse. Herefter kan de benytte sig af det frie skolevalg i Vesthimmerlands Kommune og fortsætte i skole i f. eks. Aars eller på Aalestrup Realskole.
Skoleområdet er i øvrigt udvidet med Svoldrup, og fremtiden tegner lys for Vestrup Skole som er nyrenoveret, har omkring 100 elever, omfatter ”Kernehuset” og hvor der er planer om opførelse af en minihal.
- Men herude kommer intet af sig selv. Der skal gøres en stor indsats, men vi ser muligheder, bl. a. på grund af gode cykelstier, nærheden til Aars og Farsø og Aalestrup og et pulserende foreningsliv, siger Jan Dyregaard.
Der kom da også flere end 200 til arrangementet på skolen, der var veltilrettelagt af foreningerne som havde indtaget hver deres klasseværelse til en præsentation.
Arrangørerne var glade for, at ejendomsmægler Kristian Thomsen, Aarsmægleren, også havde taget imod indbydelsen om at deltage med en stand i skolens nyrenoverede foyer.
- Vi havde arrangeret en netpræsentation af, hvor der er huse og ejendomme til salg, og vi har talt os frem til 19 i hele området, siger Vognsild Beboerforenings formand, pedel Anders Kjær Kristensen., som i øvrigt mener, at dagens arrangement også havde betydning for sammenholdet borgerne imellem.
- Her kunne alle jo se, hvad der arbejdes med, og det er ikke så lidt, lød det fra en tilfreds Anders Kjær Kristensen.


Gamle skolefotos
I lokalhistorisk arkiv eller ”Det lille Rigsarkiv”s klasseværelse viste man gamle skolebilleder og bad de besøgende om at oplyse navne på de elever som blev ”genkendt”. Det var et tilløbsstykke. Arkivet er i øvrigt velfungerende og har mange oplysninger om egnens borgere, slægt osv. Desuden er arkivet helt på forkant med udviklingen når det gælder arkivering.
I et andet klasseværelse blev Østrup Naturanlæg præsenteret. Det skete med plancher, billeder og avisartikler, og er et godt bevis på, at hvor der er vilje er der vej.  Marianne Plougmann West, Østrup, fortæller at første etape af anlægget blev indviet i 2012. Anlægget er en del af kommunens udvikling af seks naturrum. Østrup blev udvalgt på grund af den ideelle beliggenhed ved Himmerlandsstien og med kort afstand til Lerkenfaldt Å. Med anlægget ønskede lokale borgere at medvirke til, at Østrup blev lidt grønnere end tidligere.
I samme lokale præsenterede Søren Sørensen fra Østrup Borgerforening byens medborgerhus, opført på resterne af en tidligere materialgård, og som netop er blevet istandsat med frivillig arbejdskraft. I dag er medborgerhuset en dejlig ramme om fester, dilettant, marked og meget mere i Østrup.
Skolen i Vestrup, kirkerne i Gislum og Vognsild, vandværkerne i Østrup og Vognsild og spejderne var også repræsenteret - og medvirkede til at de omkring 200 besøgende i løbet af  tre timer kunne danne sig et godt indtryk af et velfungerende område med nærvær og mulighed for at dyrke gode fritidsinteresser i landlige omgivelser.
I skolegården havde Vestrup-spejderne, som i øvrigt består af ikke mindre end tre grupper,  gang i pandekager og andet som kan tilberedes på grill. Her kunne dagens gæster indtage frokosten og komme i snak med andre om aktiviteterne.
Resultatet blev en god dag med masser af oplysninger om området - oplysninger som også er samlet i en folder på 24 sider, som blev udleveret til alle. Folderen er et fællesprojekt, idet hver forening har bidraget med een side med oplysninger.
fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste