onsdag 24. juli 2013

Elkabel fra Norge til Danmark går gennem Aalestrup egnen

Af: Hanne Grabow

Ny jævnstrømsforbindelse fra Norge til Tjele

Forberedelserne er i gang på Aalestrup egnen til at etablere forbindelsen fra Norge til Tjele. På billedet er det Fjelsøvej der krydses.

- Det er Danmarks mål at blive uafhængig af kul, olie og gas fortæller seniorkonsulent hos Energinet.dk, Steen Rasmussen. Derfor arbejder vi på at indpasse mere og mere vedvarende energi – især vindenergi – i energisystemet.
 Stærke udlandsforbindelser er vigtige, når vindenergi skal udgøre en stor del af El produktionen. Både når der er overskud og underskud af vindmølle strøm, er der behov for at udvekslestrøm med nabolandene, så El produktionen og elforbruget er i balance.
 De eksisterende tre kabler mellem Danmark og Norge er allerede hårdt udnyttede, og udvidelsen med projektet Skagerrak 4 er nødvendig for, at Danmark kan gennemføre flere vindkraftprojekter.
 Stærke elektriske forbindelser til nabolandene er også med til at sikre et velfungerende og konkurrencepræget marked for handlen med elektricitet, og dermed lavere elpriser for forbrugerne.
 Energinet.dk har i samarbejde med kommunerne fastlagt et ca. 200 meter bredt planlægningsbælte på en strækning gennem Viborg, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner, hvor kablet skal ligge.
 Landkablet kommer hovedsagligt til at løbe gennem landbrugsarealer, og der er indgået en frivillig aftale med ejerne af de 241 ejendomme, hvor kablet skal graves ned. I forbindelse med den endelige placering af kabelforbindelsen inden for  planlægningsbæltet har man taget hensyn til naturen, miljøet, planlægningsinteresser, følsomme områder og kulturværdier.
 I forbindelse med nedgravning af kabelforbindelsen anlægges et midlertidigt arbejdsbælte på 15 meters bredde.
 Indenfor arbejdsbæltet skal der graves en kabel rende samt være plads til opgravet jord, arbejdskørsel m.m.
  Tjele kobles Skagerrak 4-forbindelsen til det danske el net. For at det kan ske, skal jævnstrøm omformes til vekselstrøm og omvendt. Denne omformningsker i en såkaldt konverter, der er opbygget af en masse elektronik.
 Inden udgangen af 2014 vil en ny kabelforbindelse under Skagerrak koble det danske og det norske El system endnu tættere sammen. Planlægningen af kabelforbindelsen startede i 2008 og skal være afsluttet i december 2014.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste