onsdag 24. juli 2013

Elkabel fra Norge til Danmark går gennem Aalestrup egnen

Af: Hanne Grabow

Ny jævnstrømsforbindelse fra Norge til Tjele

Forberedelserne er i gang på Aalestrup egnen til at etablere forbindelsen fra Norge til Tjele. På billedet er det Fjelsøvej der krydses.

- Det er Danmarks mål at blive uafhængig af kul, olie og gas fortæller seniorkonsulent hos Energinet.dk, Steen Rasmussen. Derfor arbejder vi på at indpasse mere og mere vedvarende energi – især vindenergi – i energisystemet.
 Stærke udlandsforbindelser er vigtige, når vindenergi skal udgøre en stor del af El produktionen. Både når der er overskud og underskud af vindmølle strøm, er der behov for at udvekslestrøm med nabolandene, så El produktionen og elforbruget er i balance.
 De eksisterende tre kabler mellem Danmark og Norge er allerede hårdt udnyttede, og udvidelsen med projektet Skagerrak 4 er nødvendig for, at Danmark kan gennemføre flere vindkraftprojekter.
 Stærke elektriske forbindelser til nabolandene er også med til at sikre et velfungerende og konkurrencepræget marked for handlen med elektricitet, og dermed lavere elpriser for forbrugerne.
 Energinet.dk har i samarbejde med kommunerne fastlagt et ca. 200 meter bredt planlægningsbælte på en strækning gennem Viborg, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner, hvor kablet skal ligge.
 Landkablet kommer hovedsagligt til at løbe gennem landbrugsarealer, og der er indgået en frivillig aftale med ejerne af de 241 ejendomme, hvor kablet skal graves ned. I forbindelse med den endelige placering af kabelforbindelsen inden for  planlægningsbæltet har man taget hensyn til naturen, miljøet, planlægningsinteresser, følsomme områder og kulturværdier.
 I forbindelse med nedgravning af kabelforbindelsen anlægges et midlertidigt arbejdsbælte på 15 meters bredde.
 Indenfor arbejdsbæltet skal der graves en kabel rende samt være plads til opgravet jord, arbejdskørsel m.m.
  Tjele kobles Skagerrak 4-forbindelsen til det danske el net. For at det kan ske, skal jævnstrøm omformes til vekselstrøm og omvendt. Denne omformningsker i en såkaldt konverter, der er opbygget af en masse elektronik.
 Inden udgangen af 2014 vil en ny kabelforbindelse under Skagerrak koble det danske og det norske El system endnu tættere sammen. Planlægningen af kabelforbindelsen startede i 2008 og skal være afsluttet i december 2014.


onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste