torsdag 19. september 2013

Menighedsråd er igen arrangør af et stormøde

Mødet finder sted 3. oktober på Vesterbølle Efterskole

Britta Schall Holberg.

VESTHIMMERLAND: Østerbølle Menighedsråd har i samarbejde med andre menighedsråd, Vesthimmerland - og Rebild Provsti atter arrangeret stormøde som finder sted den 3. oktober på Vesterbølle Efterskole.
Mødet i september 2012 blev afholdt på initiativ af en kreds af menighedsråd, som arrangerede et orienterende stormøde for samtlige menighedsråd og medarbejdere i Vesthimmerlands Provsti.
Baggrund for dette møde var at præsentere deltagerne for tre debattører fra hver deres fagområde, som havde markeret sig med væsentlige synspunkter i diskussionen om folkekirkens fremtidige struktur.  
Debattørerne på mødet i 2012 var Pernille Vigsø Bagge, MF, Peter Lodberg, lektor ved Aarhus Universitet og provst Hanne Petersen, Vesthimmerland.
 Der var god tilslutning til dette møde, hvorunder flere kernepunkter i kirkeministerens nyligt nedsatte arbejdsudvalg blev belyst.
Det var tanken, at udvalgets oplæg skulle bane vejen videre frem mod en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur inden for folkekirken.  

Ny struktur i 2013
I foråret 2013 fremlagde kirkeudvalget, nedsat af kirkeminister Manu Sareen, så et større debatoplæg. Hen over sommeren er oplægget, som nu er fremlagt og offentligt tilgængeligt, blevet livligt debatteret både i landets stifter, i pressen og i befolkningen.
 Vesthimmerlands Provsti og Østerbølle Menighedsråd følger op på strukturforslagene og vil i år gentage arrangementet med et stormøde i Vesthimmerland, henvendt til samme kreds.
 De tre indbudte debattører på dette møde, er alle medlemmer af det nedsatte kirkeudvalg. De har således et indgående kendskab til debatoplæg samt til de hensigter og forslag, som er fremkommet undervejs mod et endeligt udkast.    
 Dette års deltagere er Britta Schall Holberg, tidligere medlem af folketinget, Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd samt Karsten Nissen, biskop over Viborg Stift.
- Set ud fra debattørernes forskellige baggrund og forudsætninger, udgør årets debatforum et stærkt team, siger formanden for Østerbølle Menighedsråd, Jes Olesen. Vi forventer, at de vil kunne tilføre deltagerne et større overblik over et omfattende organisationskompleks, som ikke er let at overskue. Dernæst håber vi på en videre, åben debat og dermed en forhåbentlig større indsigt i, hvilken vej man mener, folkekirken bør bevæge sig. Vi havde også håbet på, at Kirkeminister Manu Sareen kunne deltage i år, men det kunne desværre ikke lykkedes.

Den historiske udvikling
Gennem de sidste 100 år er menighedsråd blevet en integreret del af folkekirkens struktur.
Udviklingen har betydet, at hvor præst og øvrighed tidligere stod for den administrative og forkyndelsesmæssige del, inddrages præsten nu i langt højere grad i almene, kirkelige forhold.
 Forandringer i folkekirkens struktur vil i bedste fald betyde, at menighedsrådene bevarer en selvstændig og økonomisk handlefrihed, samt desuden en frihed til i højere grad at kunne manøvrere uden træge kontrol- og beslutningsprocedurer.
  Den fremtidig folkekirke skulle der gerne forekomme en større mobilitet, større forskellighed samt en forøget fokus på at skabe nødvendige netværk i sognene.
  Den ny kirkeordning, såfremt en sådan er mulig, må menighedsrådene i større grad frigøres fra tyngende administrative arbejdsrutiner og i stedet bruge tid og kræfter på at holde kirken i bevægelse som en integreret del i sognet.
 I de fleste organisationer og større virksomheder, samt inden for foreningsarbejde generelt, arbejdes der målrettet på at uddanne folk til at kunne koordinere arbejdet og samarbejde på tværs af interesser.
Fokus på disse kernebegreber er vigtig for at kunne skabe større muligheder for folkekirken og for at kunne påtage sig et ansvar inden for dette område.
 Ud over de tre debattører er også Susanne Holmen, organist i Aalestrup Kirke, inviteret til at være til stede under mødet og give sit bidrag til en spændende aften.
For Susannes vedkommende er bidraget helt i musikkens tegn. Hun vil medbringe både nye og mere kendte sange og vil desuden glæde deltagerne med nogle musikalske indslag.


onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste