torsdag 19. september 2013

Starten er gået til renovering af Toftegården

Af: Hanne Grabow

Socialudvalgsformand Mette Nielsen tog selv del i byggeriets start

Socialudvalgs formand Mette Nielsen satte renovering af Toftegårdens rehabiliterings afdeling i gang med at tage et af de gamle vinduer ud.

AALESTRUP: Toftegården er nu bevilget ekstra 2,3 millioner til udvidelse.
 I forvejen var der bevilget otte millioner kroner til renovering af Plejecenter Toftegården i Møldrup og på Viborg Kommunes socialudvalgsmøde først i september blev der yderligere bevilget 2,254 millioner kroner til projektet.
I første omgang bevilgede Byrådet i Viborg Kommune otte millioner til den fysiske udvidelse af projektet omkring etablering af Neurorehabiliteringscenter på Toftegården og  fra de sidste penge er de 1.173.000 kroner øremærkede til indkøb af inventar/ træningsredskaber, blandt andet ganghjælpemidler, træningsudstyr og brandmateriel.
De 1.081.000 millioner er bestemt til udvidelse af træningssal og etablering af sundhedssatelit.
 Udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården sker fordi der er et øget behov for den type pladser og så giver renoveringen også mulighed for, at andre kommuner i et endnu større omfang, end i dag, kan købe pladser til deres senhjerneskade borgere i Møldrup. Det giver en god udnyttelse af plejecentret og er med til at skaffe gode arbejdspladser i Møldrup.
 Socialudvalget besluttede allerede i 2011 at samle og kvalificere neurorehabiliteringsindsatsen i Viborg Kommune via tilbuddet på Plejecenter Toftegården i Møldrup. Der skulle oprettes otte faste og midlertidige pladser, hvor fordelingen skulle ske i forhold til aktuelle behov. Tilbuddet blev startet op og blev hurtig en stor succes og der blev hurtigt behov for udvidelse af tilbuddet. Socialudvalget besluttede at udvide tilbuddet med ekstra fem pladser.
 Det var da også en glad og tilfreds Socialudvalgsformand, Mette Nielsen, der torsdag eftermiddag kunne tage ”det første spadestik” til igangsættelse af renoveringen.
- Licitationen blev afviklet og håndværkere fundet i sommer og i dag her midt i september, er vi klar til at sætte den længe ventede renovering og ombygning i gang i forhold til Neurorehabilitering Toftegården, sagde Mette Nielsen.
Det blev nu ikke til et ”spadestik” men en symbolsk handling ved at bygmesteren og socialudvalgsformanden i fællesskab tog  et af de store vinduer ud af muren i bygningen og dermed kunne arbejdet gå i gang.
Men inden det skete, var alle de tilstedeværende gæster og håndværkere inviteret til at nyde et glas champagne og en kransekage, som personalet på Toftegården havde dækket op til, så det var et festligt og helt rigtigt start på projektet som forventes færdig i løbet af januar måned 2014.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste