torsdag 19. september 2013

Starten er gået til renovering af Toftegården

Af: Hanne Grabow

Socialudvalgsformand Mette Nielsen tog selv del i byggeriets start

Socialudvalgs formand Mette Nielsen satte renovering af Toftegårdens rehabiliterings afdeling i gang med at tage et af de gamle vinduer ud.

AALESTRUP: Toftegården er nu bevilget ekstra 2,3 millioner til udvidelse.
 I forvejen var der bevilget otte millioner kroner til renovering af Plejecenter Toftegården i Møldrup og på Viborg Kommunes socialudvalgsmøde først i september blev der yderligere bevilget 2,254 millioner kroner til projektet.
I første omgang bevilgede Byrådet i Viborg Kommune otte millioner til den fysiske udvidelse af projektet omkring etablering af Neurorehabiliteringscenter på Toftegården og  fra de sidste penge er de 1.173.000 kroner øremærkede til indkøb af inventar/ træningsredskaber, blandt andet ganghjælpemidler, træningsudstyr og brandmateriel.
De 1.081.000 millioner er bestemt til udvidelse af træningssal og etablering af sundhedssatelit.
 Udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården sker fordi der er et øget behov for den type pladser og så giver renoveringen også mulighed for, at andre kommuner i et endnu større omfang, end i dag, kan købe pladser til deres senhjerneskade borgere i Møldrup. Det giver en god udnyttelse af plejecentret og er med til at skaffe gode arbejdspladser i Møldrup.
 Socialudvalget besluttede allerede i 2011 at samle og kvalificere neurorehabiliteringsindsatsen i Viborg Kommune via tilbuddet på Plejecenter Toftegården i Møldrup. Der skulle oprettes otte faste og midlertidige pladser, hvor fordelingen skulle ske i forhold til aktuelle behov. Tilbuddet blev startet op og blev hurtig en stor succes og der blev hurtigt behov for udvidelse af tilbuddet. Socialudvalget besluttede at udvide tilbuddet med ekstra fem pladser.
 Det var da også en glad og tilfreds Socialudvalgsformand, Mette Nielsen, der torsdag eftermiddag kunne tage ”det første spadestik” til igangsættelse af renoveringen.
- Licitationen blev afviklet og håndværkere fundet i sommer og i dag her midt i september, er vi klar til at sætte den længe ventede renovering og ombygning i gang i forhold til Neurorehabilitering Toftegården, sagde Mette Nielsen.
Det blev nu ikke til et ”spadestik” men en symbolsk handling ved at bygmesteren og socialudvalgsformanden i fællesskab tog  et af de store vinduer ud af muren i bygningen og dermed kunne arbejdet gå i gang.
Men inden det skete, var alle de tilstedeværende gæster og håndværkere inviteret til at nyde et glas champagne og en kransekage, som personalet på Toftegården havde dækket op til, så det var et festligt og helt rigtigt start på projektet som forventes færdig i løbet af januar måned 2014.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste