torsdag 03. oktober 2013

Det nye budget tager hensyn til Aalestrup

Byrådet vil hæve drifttilskuddet til idrætshallen

LÆSERBREV

Byrådsmedlem Per Bisgaard (V), Aalestrup, skriver, at det kommunale budget 2014 tager hensyn til Aalestrup:

Efter godt et døgns drøftelser blev byrådet i sidste uge enige om næste års budget, et budget der rummer indtægter og udgifter på mere end 2 mia. kr.
Vesthimmerlands Kommune har gennem flere år ligget i top tre, hvad angår kommunal skatteprocent, men nu har man taget et skridt ned ad stigen, med vedtagelsen af en nedsættelse til 27 procent, hvilket giver et mindre, men alligevel måleligt ekstra beløb til skatteyderne.
Renoveringen af kloakker og veje i Aalestrup og de omkringliggende byer fortsætter i de kommende år, og det betyder, at ca. 10 mio. kr. er afsat på budgettet næste år. Aalestrup by har stadig tre mio. kr. stående på en konto til områdefornyelse i byen, hvor en stor del af beløbet tænkes anvendt til gadeforløbet mellem krydset ved Borgergade/Vestergade og rundkørslen ved Brugsen. Dette område er også i planerne for kloakrenovering, og det vil naturligvis være logisk og fornuftigt, at man udfører disse to opgaver på samme tid, således at gaden ikke skal graves op to gange. I fald at pengene til områdefornyelse ikke anvendes inden 2016, vil de sandsynligvis skulle returneres til staten - det må ikke ske.
Ud over disse mange penge til renovering af veje og kloakker, så er der også flere anlægsbeløb til Aalestrup. Bestyrelsen for Aalestrup Idrætscenter har gennem flere år arbejdet frem mod en renovering/istandsættelse af den gamle hal 1 fra 1960erne, og det ser nu ud til at give pote. Byrådet har besluttet at hæve det årlige driftstilskud med 214.000 kr., hvilket giver bestyrelsen mulighed for at hjemtage lån på ca. otte mio. kr. til renovering af hallen.
Et andet stort beløb går til grundkapitalindskud til opførelse af 12 - 13 nye huse på Lucernevangen. Beløbet er på 2,4 mio. kr. og udgør 10  procent af den totale byggesum. Med de nye huse vil boligforeningen lukke udstykningen, og området vil være totalt udbygget - et meget flot område.
Rosengårdens ombygning til lejligheder blev færdig tidligere på året, men der mangler stadig færdiggørelse af dele af kælderen. Hertil har byrådet besluttet at bevilge 600.000 kr., hvilket betyder at Rosengården nu er totalrenoveret.
Det siddende byråd har flere gange drøftet rådhusproblematikken i kommunen. Skulle der være ét rådhus i kommunen eller skulle man bevare alle fire nuværende afdelinger. Byrådet indstiller nu til beslutning, at der fortsat skal være administrative bygninger i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars. Der udarbejdes projektforslag til renovering af det nuværende rådhus i Aars og tillige et forslag om tilbygning til Jobcentret. Forslagene skal også indeholde et forslag til brug af det eksisterende rådhus i Aars.
Alt i alt et ganske fint budget for det kommende år, som jeg kan stå inde for, og som vil være et fint afsæt til det kommende kommunevalg 19. november.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste