onsdag 09. oktober 2013

God tilslutning til stormøde på Vesterbølle Efterskole

Østerbølle Menighedsråd stod bag arrangementet

VESTERBØLLE: I foråret udsendte Kirkeministeriet et debatoplæg om en mere sammenhængende og moderne styring af folkekirken til høring i menighedsrådene, provstiudvalgene og de øvrige kirkelige organisationer.
 Der har været holdt orienteringsmøder i alle Stifter, men Østerbølle Menighedsråd tog så initiativet til et lokalt orienteringsmøde med nogen af de personer, der deltog i udvalgsarbejdet.
 Mødet blev holdt på Vesterbølle Efterskole torsdag, 3. oktober med ca. 120 deltagere, der hørte på Britta Schall Holberg og Inge Lise Pedersen samt biskop Karsten Nissens indlæg om deres syn på debatoplægget fra ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”
 Efter indlæggene at dømme, er der stadig uenighed om hvilken af modellerne, der skal bruges eller om det vil blive en sammenblanding.
 En af grundene til oplægget er jo, at der ønskes en lovmæssig legitimering af forholdet mellem stat og folkekirken, således at grundlovens § 66 opfyldes.
 Det er forsøgt indtil flere gange uden held.
 Indvidere ønskes en større indflydelse på lovgivning omkring folkekirkens økonomi, idet det i øjeblikket alene kirkeministeren, der fastsætter landskirkeskatten samt udligningsbidraget og statens tilskud til Fællesfonden, som betaler 40 % af lønudgifterne til præster.
 Der ønskes også en lovgivning omkring folkekirkens indre anliggender.
 Kirkerådet vil efter oplægget komme til at bestå af en forsamling bestående af folkevalgte medlemmer, biskopper, præster, provster, repræsentanter for andre kirkelige retninger samt en personalerepræsentant.
 Høringssvar skal være indsendt senest 31. oktober og det endelige udkast til Kirkeråd vil komme ud i høring til foråret 2014.
onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste