onsdag 11. december 2013

Ny bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening

Nye kræfter er klar til at trække i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening: Bagest fra venstre: Anne- Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen og Dianna Nørskov. Forrest fra venstre: Johanna Fährnström og Mette Struntze. Lone Husum og Jytte Jensen var ikke til stede ved fotograferingen.

AALESTRUP: Aalestrup Gymnastikforening havde indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, 28. no-vember.
 Hovedpunktet var valg af medlemmer, som ville være med til at få noget til ske i og omkring gymnastikforeningen; der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
 For den afgående formand Susanne Nielsen var det en stor glæde at se, hvor stor tilslutning der var til mødet, idet 20 medlemmer, repræsenterende næsten alle foreningens hold, deltog.
 Svend Lindal fra DGI Nord var mødt op og fortalte om, hvordan man kan fordele arbejdet på flere hænder og gøre det overkommeligt for den enkelte at deltage i foreningsarbejdet. Næsten alle de fremmødte var villige til at hjælpe lidt her og der, og fem personer ville gerne indtræde i bestyrelsen. Ved kaffen blev der også tid til snak og ideer og ønsker blev luftet, og der var i det hele taget en god stemning.
 1. december mødtes den nye bestyrelse og instruktørerne til et social arrangement med bowling og information - og herefter er bestyrelsen klar til at tage fat på fordeling af opgaver og finde ud, hvordan der skal arbejdes fremad. Til denne proces har man igen allieret sig med Sven Lindal.
 Susanne Nielsen er utrolig glad for den store opbakning der er blevet til foreningen, både ved generalforsamlingen og også fra mange der har kontaktet hende og den øvrige bestyrelse med støtte.
 Efter generalforsamlingen består den nye bestyrelse af:  Johanna Färnström, Mette Struntze, Anne-Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen, Dianna Nørskov, Lone Husum og Jytte Jensen. Der er endnu ikke valgt formand, idet bestyrelsen indtil videre bliver ledet kollektivt.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste