onsdag 29. januar 2014

Borgermøde i Aalestrup om udvikling og kloaker

Af: Hanne Grabow

300.000 kr. er bevilget til kunst i midtbyen

Konsulent Mogens Dam Lentz og borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, redegjorde for planerne om udvikling i Aalestrup.

AALESTRUP: Interessen for at høre mere om de ændringer, der sker i Aalestrup nu er stor og mange mødte op til Vesthimmerlands Kommunes borgermøde forleden i den tidligere byrådssal i administrationsbygning i Aalestrup.
Aftenens tema var områdefornyelse og forsyningsrenovering i Aalestrup.
Borgmester Knud Kristensen bød velkommen og sagde at kommunen gerne vil holde borgerne orienteret. Derfor vil man i disse år med gennemgribende fornyelser og renoveringer holde et informationsmøde én gang om året.
Mogens Dam Lentz, sbs rådgivning a/s, der er konsulent for byfornyelsesprojektet, fortalte om de initiativer der er i gang, og hvilke der er planer om at gennemføre i den kommende tid.
Byfornyelsen i Aalestrup blev skudt i gang i 2009, da en gruppe borgere tog initiativ til at arbejde med etablering af et butikscenter i området ved banearealet på Testrupvej. Gruppen gjorde et stort arbejde, men sidste sommer, måtte den desværre erkende, at det ikke kunne lykkes og planerne blev skrinlagt. Vesthimmerlands Kommune har nu overtaget forhandlingerne med Colas om grunden, hvor et var planen at opføre butikscenteret.
I forbindelse med dette tiltag har Vesthimmerlands Kommune udarbejdet en plan for områdefornyelse i Aalestrup som gælder fra 2011 til 2016. Planerne er udarbejdet i samarbejde med nogle lokale arbejdsgrupper.


Meget er gennemført
Flere af disse planer er allerede gennemført, oplyste Mogens Dam Lentz. Det er f. eks. hundeskoven, som er blevet placeret i den nordvestlige ende af byskoven, som også bliver kaldt ”Nannas  Skov”. Hundeskoven er blevet godt modtaget og bliver benyttet flittigt af borgerne til luftning af deres hunde. I forbindelse med området her, er der også planer om etablering af stier og en trialbane på banearealet til glæde for den yngre del af borgerne i Aalestrup.

Gang i gaderne
Byfornyelsen går først og fremmest ud på at få gang i forretningsgaderne, at få de tomme butikker fyldt ud og få skabt et spændende og attraktivt bymiljø. Til dette formål har kommunen afsat 5,2 mio. kr. Hertil kommer midler fra Indenrigsministeriet og LAG.
Vesthimmerlands Kommune har registret 50 ejendomme i bymidten, som alle har fået tilbud om tilskud til istandsættelse. Mange husejere var interesseret, og der indkom 10 ansøgninger, men der er kun anvendt midler til to saneringer. Der er stadig en del penge til formålet og kommunen håber, at tilbuddet vil blive yderligere benyttet.
Et andet projekt, som er på vej, er etablering af et ”kunstmekka” i forbindelse med Store Torv. Galleriet er godt i gang, og der er planer for yderligere tiltag, for eksempel at den gamle biograf på Torvet bliver multikultursal til udstillinger, arbejdende værksteder og meget andet. Til dette formål har kommunen bevilget 300.000 kroner. Blandt de konkrette ønsker er en mobil overdækning af Store Torv, specielt om sommeren, når der er aktiviteter på torvet.
Det ligger borgmester Knud Kristensen og Vesthimmerlands Kommune meget på sinde, at  der bliver ryddet op, så Aalestrup bliver en attraktiv by at bosætte sig i og så gæster kan få et godt indtryk.
- Nu har vi fået fjernet de skæmmende fiskenet, så det er ærgerligt, at der længere nede ad Testrupvej er den grimme Colas-grund, udtalte han på mødet.


onsdag 18. april 2018

Festlig afslutning på Vennepunktets sæson

Fredag sluttede sæsonen

onsdag 18. april 2018

SuperBrugsen i Aalestrup er på vej fremad

Atter et år med store udfordringer i SuperBrugsen

fredag 13. april 2018

Vesthimmerlands Kulturråd støtter gode initiativer

Af Hanne MonradVESTHIMMERLAND: Igen i 2017 har Vesthimmerlands Kulturråd støttet mange gode...

torsdag 12. april 2018

50 kalve på natvandring

AALESTRUP: Natten mellem onsdag og torsdag slap 50 kalve ud fra en indhegning ved Hovedvejen øst...

onsdag 11. april 2018

Ny forpagter på Ulbjerg Cafeteria

Af Hanne Monrad ULBJERG: Ulbjerg Cafeteria har fået en ny forpagter. Det vil sige Kurt Grove...

onsdag 11. april 2018

Rosenparkens formand ønsker at træde tilbage

Alle interesserede inviteres til generalforsamling

fredag 06. april 2018

Wild wild Westhimmerland

Aalestrup Skole blev til det vilde vesten

onsdag 04. april 2018

Arbejdsulykke i Gedsted

GEDSTED: En medarbejder fra et firma i Kolding kom ud for en arbejdsulykke tirsdag...

onsdag 04. april 2018

Aalestrup er blevet gjort forårsklar

Mange frivillige mødte op for at gøre byen ren

onsdag 04. april 2018

Knaberfesten 2018 er ved at være på skinner

Tema til optoget bliver i år Astrid Lindgrens univers

Arkiv

ingen nyheder i denne liste