onsdag 02. april 2014

Det har været et godt år i Aalestrup Idrætsforening

Af: Hanne Grabow

Positiv stemning ved generalforsamling

Årets AIF’er blev kåret på generalforsamlingen og det blev Anders Kyllingsbæk, klubbens kasserer, han får her overrakt vandrepokalen af formand Thomas R. Svenningsen.

AALESTRUP: Det har været et godt år for Aalestrup Idrætsforening. Det sagde formanden, Thomas Svenningsen, ved generalforsamlingen forleden.
 Poul Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden:
- Endnu et sportsår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig, at stå her til denne generalforsamling og aflægge beretning, da det er mit første år som formand, og dermed min første beretning som jeg skal aflægge.
 Sportslig har der igen i år været mange fine resultater, disse har været omtalt i de respektive afdelinger, og vi vil også fra hovedafdelingen sige tillykke til dem, der vandt men også til dem der deltog.
 Økonomisk er foreningen og afdelingerne godt funderet, der er overensstemmelse mellem udgifter og indtægter, der arbejdes hårdt i afdelingerne for at få økonomien til at nå sammen, men det er igen lykkedes med et stort stykke frivilligt arbejde fra de mange ledere.
 Som formand vil jeg gerne takke alle bestyrelserne, ledere, trænere, aktive og ikke mindst alle vores sponsorer for den store indsats de har ydet AIF i året der er gået, og jeg vil håbe på endnu et godt og aktivt år for vores forening.
 Derefter blev ordet givet til de respektive udvalgsformænd. Claus Thomsen fortalte om fodboldungdom, Louise Fruekilde om håndbold ungdom, Jeppe Pedersen om håndbold senior, Anders Erik Gundersen om løbeklubben, Else Marie Mortensen om basket og Ove Kristensen kunne berette om arbejdet med sponsorafdelingen.
 Anders Kyllingsbæk fremlagde regnskabet for 2013 som blev et resultat på 146.821, et fornemt resultat, men der skal dog fratrækkes udgifter vedr. 2012 der er afholdt i 2013, således at det samlede resultat for 2013 er på 24.469 kr.
 På valg til bestyrelsen var Ove Kristensen og Anders Kyllingsbæk. Sidstnævnte ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev Else Marie Mortensen valgt til bestyrelsen.
 Ud over de nævnte, består bestyrelsen af:  Claus Thomsen, Finn Kristoffersen, Nanna Høgh, Stefan Horslev, Rune Knudsen, Søren Bruun og den hidtidige formand Thomas Svenningsen.
 Steen Rold og Niels Mikkelsen blev genvalgt som revisorer
 Under punktet eventuelt var der er række informationer fra bestyrelsen og også en del spørgsmål til bestyrelsen, blandt andet fortalte Ove Kristensen, at man skulle have ny ansvarlig for hjemmesiden, idet Tom Sørensen gerne vil slutte med udgangen af denne sæson.
 Bent Andersen, bestyrelsesmedlem i IF Kvik, har et ønske om, at der deltager f.eks. to personer fra AIF i KVIK’s generalforsamling og håber, at det dermed kunne skabe et bedre samarbejde mellem klubberne og udvalgene.
 Søren Bruun Sørensen spurgte til hvordan fremtiden ser ud med hensyn til tilskud og generel samarbejde med hhv. Vesthimmerlands Kommune og Viborg Kommune. Bent Andersen kunne fortælle at tilskuddet fra Vesthimmerlands Kommune er faldet drastisk over en årrække, mens tilskuddet fra Viborg Kommune er nede på gratis vedligehold og græsslåning.
 I forbindelse med generalforsamlingen blev årets leder/træner i AIF kåret og denne æresfulde titel faldt på Anders Kyllingsbæk.


onsdag 14. marts 2018

Aalestrup rammes af regeringens udspil om parallelsamfund

To renoveringsprojekter får udskudt betalingerne fra Landsbyggefonden

onsdag 14. marts 2018

Påskeferie med mening i Vesterbølle

Vesterbølle Efterskole holder "efterskolecamp" i påsken

onsdag 14. marts 2018

Vesthimmerlands Avis kåret til årets bedste

Blev tildelt Himmerlandsavisernes vandrepokal

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt...

onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

onsdag 28. februar 2018

'Ladies Night' skal hjælpe unge mennesker

MØLDRUP: Lions Møldrup Vølvernes ”Ladies Night” i Møldrup Kulturhus på tirsdag, 6. marts, vil igen...

onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste