onsdag 04. juni 2014

Simested får varme fra Aalestrup i 2016

Af: Thorkil Christensen

Og der har været drøftelser med Nørager og Hvam

Aalestrup Varme A.m.b.a. skal levere varme til Simested by fra 2016 - måske følger Nørager by efter.

AALESTRUP: Der har i en periode været arbejdet med planer om fjernvarme i Simested - og som det ser ud nu så vil mindst 80 ejendomme i området blive tilsluttet Aalestrup Varme A.m.b.a. fra udgangen af 2016.
Det oplyste formanden for Aalestrup Varme, Søren Hestbæk ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro.
- Efter beregninger og vurderinger, et velbesøgt møde på Simested Kro, og ikke mindst en engageret indsats af Simested Beboerforening, så har vi nu fået tilslutnings-tilkendegivelse fra ca. 80 ejendomme i byen. Dermed er grundlaget for udvidelse af fjernvarmeforsyningsnettet på plads, og bestyrelsen har besluttet at sætte projektet igang, sagde Søren Hestbæk.
Der skal nu udarbejdes en varmeplan for området. Planen skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune inden det videre arbejde kan indledes.
Søren Hestbæk sagde, at bestyrelsen har en positiv forventning om, at en varmeplan kan være udarbejdet og godkendt i løbet af det næste års tid, så varmeværket i løbet af 2015 kan få planlagt og projekteret et ledningsnet til Simested. Nettet kan så etableres i 2016, så Aalestrup Varme kan levere varme til Simested-borgerne til vinteren 2016/17.


Flere interesserede
På generalforsamlingen kom det også frem, at varmeværket har fået en henvendelse fra Nørager Fjernvarme om et muligt samarbejde. Nørager Fjernvarme er et naturfyret kraft-varmeværk med omkring 450 forbrugere.
- Men i modsætning til mange mindre kraftvarmeværker, så har Nørager Fjernvarme en sund økonomi, dog med en afregningspris til forbrugerne i et niveau på 30-40 procent over, hvad der betales i Aalestrup. Derfor har Nørager et ønske om at fremtidssikre varmeforsyningen og prisen på fjernvarme, og der er igangsat undersøgelser om et muligt samarbejde, sagde Søren Hestbæk.
Alle muligheder er åbne for samarbejde med Nørager. Det kan være teknisk og administrativt, fusion eller bare en leveringsaftrale. De to bestyrelser og rådgivere fører i øjeblikket en dialog her om.
Ved generalforsamlingen sagde formanden, at bestyrelsen også har haft en snak med Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk om et muligt samarbejde. Drøftelserne er dog indtil videre stillet i bero, idet Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk sidste år investerede i en ny gasmotor og forventer at få en væsentlig bedre forbrugerøkonomi end hidtil. Aalestrup Varme har dog meddelt, at døren står åben, hvis man i Hvam-området ønsker at genoptage drøftelserne.
- Det er ikke sådan, at vi jagter nye forbrugere og forsyningsområder, men vi må se i øjnene at vi ved at udvide forsyningsområdet og ved at arbejde sammen med naboværker eller ved fusion, kan udnytte ressourcerne mere optimalt. Det gælder både de tekniske og menneskelige. Endelig er der det, at den administrative del ved at drive varmeforsyning bliver mere og mere omfattende og kræver mere tid. Derfor kan fusion eller samarbejde være fornuftigt, fastslog Søren Hestbæk og tilføjede, at lovgivningen siger meget klart, at det ikke må lægges eksisterende forbrugere til last, at der tilsluttes nye områder eller sammenlæges værker..


onsdag 25. april 2018

Street Art i Aalestrup by

Elever fra Aalestrup Realskole har pyntet byen

onsdag 18. april 2018

Festlig afslutning på Vennepunktets sæson

Fredag sluttede sæsonen

onsdag 18. april 2018

SuperBrugsen i Aalestrup er på vej fremad

Atter et år med store udfordringer i SuperBrugsen

fredag 13. april 2018

Vesthimmerlands Kulturråd støtter gode initiativer

Af Hanne MonradVESTHIMMERLAND: Igen i 2017 har Vesthimmerlands Kulturråd støttet mange gode...

torsdag 12. april 2018

50 kalve på natvandring

AALESTRUP: Natten mellem onsdag og torsdag slap 50 kalve ud fra en indhegning ved Hovedvejen øst...

onsdag 11. april 2018

Ny forpagter på Ulbjerg Cafeteria

Af Hanne Monrad ULBJERG: Ulbjerg Cafeteria har fået en ny forpagter. Det vil sige Kurt Grove...

onsdag 11. april 2018

Rosenparkens formand ønsker at træde tilbage

Alle interesserede inviteres til generalforsamling

fredag 06. april 2018

Wild wild Westhimmerland

Aalestrup Skole blev til det vilde vesten

onsdag 04. april 2018

Arbejdsulykke i Gedsted

GEDSTED: En medarbejder fra et firma i Kolding kom ud for en arbejdsulykke tirsdag...

onsdag 04. april 2018

Aalestrup er blevet gjort forårsklar

Mange frivillige mødte op for at gøre byen ren

Arkiv

ingen nyheder i denne liste