onsdag 30. juli 2014

Stor debat om et nyt asylcenter i Simested

Af: Hanne Monrad

150 borgere mødte op til orienteringsmødet i Østhallen

SIMESTED: Vesthimmerlands Kommune havde inviteret beboerne i Simested til et orienteringsmøde i Østhallen om eventuel etablering af et midlertidigt asylcenter på den nu nedlagte Simested Skole.
 Omkring 150 borgere havde taget imod invitationen fra kommunen, som allerede, inden der rigtig blev startet, blev kritiseret for, at man allerede fra kommunens side havde besluttet at tage positiv imod henvendelsen og at det var med meget kort varsel, at der var blevet indkaldt til mødet.
 Formand for beskæftigelsesudvalget, Hans Jørgen Kastberg (C), der var aftenens ordstyrer, afviste dog dette spørgsmål og henviste til senere debat. Forinden skulle man høre oplægget fra udlændingestyrelsen og det var leder af Asylcenter Vesthimmerland, Torben Gregersen, der skulle fortælle om planerne.
 Lene Kristoffersen, der er formand for beboerforeningen i Simested, bad om ordet for en kort bemærkning, hvor hun gjorde klart at der ikke var beboerforeningen der havde inviteret til mødet, men udelukkende kommunen.
 Hans Jørgen Kastberg beklagede den sene udmelding, men da det kun var kort tid forinden, man havde fået henvendelsen fra Udlændingestyrelsen og at der var en pressende akut behov, kunne det ikke være anderledes.  Han fortalte, at det lige nu var et stort pres på flygtninge fra Syrien, der gjorde, at man stod med et skut behov for oprettelse af midlertidige asylcentre og derfor havde Udlændingestyrelsen henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune om hjælp. Beskæftigelsesudvalget havde derfor set på de muligheder der kunne være for indkvartering og det mest egnede sted var den nu nedlagte Simested Skole.
 Centerleder Torben Gregersen kunne fortælle, at det drejer sig om ca. 100 flygtninge der skal indkvarteres på skolen og at det var en midlertidig løsning, sikkert af en varighed på ca. fire - fem måneder. Derefter skulle de syriske flygtninge tilbydes en mere permanent opholdssted andre steder.
 Asylcentret i Simested vil være døgnbemandet og Torben Gregersen kunne oplyse, at der, hvis asylcentret bliver en realitet, kunne blive tale om en del arbejdspladser til lokale.
 Tilhørerne havde besvær med at vente på at få svar på deres mange spørgsmål og indimellem blev oplægsholderne da også afbrudt. Mange er naturligvis bekymrede for, hvordan det skal gå med så mange nye tilflyttere i det lille samfund, hvor der ikke er mange faciliteter til borgerne. Ingen indkøbsmuligheder og dårlige busforbindelser.
 Det var en følelsesladet debat, der af og til blev kørt lidt af sporet. Mange var negative, men der var også en del fortalere for det positive i, at få nye beboere til byen. Og som mange af de mere positive argumenterede for, måtte man huske at det er en god menneskelig gerning, at tage imod mennesker der er kommet i nød og har det svært.
 Formanden for borgerforeningen i Ranum kunne fortælle om deres erfaringer med at få etableret et asylcenter for et par år tilbage. Han opfordrede til, at man ligesom i Ranum, skulle oprette et dialogforum med en bred sammensætning af personer fra byen.
 Mange af tilhørerne undrede sig over, at skolen var blevet godkendt til beboelse, da der tidligere har været problemer med indeklima, utæt tag og lignende. Hans Jørgen Kastberg kunne dog oplyse, at det naturligvis ville blive undersøgt nærmere, men Udlændingestyrelsen havde beset skolen og godkendt den til at huse omkring 95 - 100 asylsøgere i en kortere periode.
 Debatten bølgede frem og tilbage i et par timer og det var svært at følge med i, om de fremmødte var blevet mere positive eller negative i løbet af aftenen. Men konklusionen blev, at beskæftigelsesudvalget skulle afholde et møde med de beboere i Simested, der vil blive nabo til det akutte asylcenter og dermed vil blive mest berørt i dagligdagen.
 Vesthimmerlands Kommunes beskæftigelsesudvalg er blevet sat på opgaven og det er også i dette udvalg den endelige beslutning skal tages, da man ikke kan afvente at få sagen i byrådet til august. Hvis udvalget træffer beslutning om etablering af asylcentret i Simested, vil indkvarteringen starte umiddelbart efter.


onsdag 17. januar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup er klar med nyt program

Det første arrangement løber af stablen 22. januar

onsdag 17. januar 2018

Morten er en populær landmand i Aalestrup

Kendt landmand holdt foredrag i Aalestrup

onsdag 17. januar 2018

Barnets Blå Hus åbner i Aalestrup

Der er også etableret støtteforening for Barnets Blå Hus

onsdag 10. januar 2018

Trend Lines konkurs - åbner som nyt selskab

GEDSTED: Køkkenfirmaet Trend Lines A/S, Skovvej, Gedsted, er gået konkurs. Men aktiviteterne er...

onsdag 10. januar 2018

Årets første udstilling i Galleri Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Galleri Aalestrup åbner årets første nye udstilling på lørdag, 13....

onsdag 03. januar 2018

Kolleger hædrede brandmand for en god indsats

Årets Brandmand blev Bjarne Sørensen

onsdag 03. januar 2018

Aalestrup Apotek flytter

Den nye adresse bliver Jernbanegade 6

onsdag 27. december 2017

To juleindbrud og en efterladt bil

Aalestrup blev ikke hærget af juleindbrud

onsdag 27. december 2017

Årbog fra museet kommer langt omkring

Aars, Hyllested, Aggersborg og Ørbæk omtales

onsdag 27. december 2017

Vesthimmerland er med i nyt natur-projekt

EU-projekt skal sikre værdifuld natur og gøre naturpleje til en bedre forretning

Arkiv

ingen nyheder i denne liste