onsdag 14. januar 2015

Det går meget bedre i Vesthimmerland

Af: Torsten Hansen

Antallet af ledige falder og der er også meget færre på kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelse

- Det går i den rigtige retning, siger jobcenterchef Lone Lollesgaard, Vesthimmerlands Kommune.

VESTHIMMERLAND: Det går i den rigtige retning.
Så kontant udtrykker jobcenterchef Lone Lollesgaard sig, når hun kommenterer nøgletallene på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerland.
Antallet af fuldtidsledige i Vesthimmerlands Kommune ligger på 4,3 procent i oktober 2014, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end i oktober 2013.I Region Nordjylland ligger ledighedsprocenten på 5 procent i oktober 2014.I hele landet ligger ledighedsprocenten på 4,8 procent i oktober 2014.
Ser man på antallet af a-dagpengemodtagere, så er der sket et fald på 17,9 procent. I oktober 2013 var der 592 fuldtidspersoner på dagpenge, mens tallet i oktober 2014 er faldet til 486.
Perioden omfatter også den tid, hvor dagpengeperioden er faldet til to år. Men alt tyder på, at faldet ikke kun dækker over, at personerne er flyttet til en anden kasse.
- De personer der er faldet ud af systemet, har mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse. Men vi kan se, at mange er kommet i arbejde i stedet for at få den nye ydelse, siger Lone Lollesgaard.
I oktober 2014 var der 41 der modtog arbejdsmarkedsydelse. Med andre ord er mere end 60 personer ikke længere med i statistikken fra Jobcentret.
Det tyder heller ikke på, at de er kommet ind i systemet som kontanthjælpsmodtagere, idet der også er sket et fald blandt dem.
Pr. januar 2014 var der 607 kontanthjælpsmodtagere. Tallet faldt til 579 i oktober 2014. Det hører med til de tal, at unge under 30 år pr. 1. januar 2014 ikke længere kan få kontanthjælp. De tilbydes i stedet uddannelseshjælp. Januar 2014 modtog 265 personer uddannelseshjælp i Vesthimmerland. I oktober 2014 er tallet faldet til 206, så også her ser det bedre ud.
Ser man på det samlede tal for de fuldtidspersoner der er blandt Jobcenter Vesthimmerlands målgrupper, så er der også tale om at tydeligt fald. I oktober 2013 var tallet 4.616, mens tallet i september 2014 var 4.268.
Flere i asylcentre
Et tal er steget meget. I november 2014 er der i alt 1.476 personer indkvarteret på asylcentrene drevet af Vesthimmerlands Kommune. Dermed er antallet af indkvarterede personer steget med 63,6 procent fra 902 personer i november 2013 til 1.476 personer i november 2014.
Men tallet dækker over meget mere end asylansøgere i Vesthimmerland.
- Tallene omfatter de asylansøgere vi har boende på asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune. Det vil blandt andet sige centre i Frederikshavn, Randers, Holstebro og Thyborøn. Og selvfølgelig også lokalt, forklarer Lone Lollesgaard.
Selv om det går godt, så stiller Lone Lollesgaard sig ikke tilfreds.
- Vi vil til stadighed gerne gøre det bedre, og vi vil sætte overliggeren højt, fastslår hun.


onsdag 14. marts 2018

Aalestrup rammes af regeringens udspil om parallelsamfund

To renoveringsprojekter får udskudt betalingerne fra Landsbyggefonden

onsdag 14. marts 2018

Påskeferie med mening i Vesterbølle

Vesterbølle Efterskole holder "efterskolecamp" i påsken

onsdag 14. marts 2018

Vesthimmerlands Avis kåret til årets bedste

Blev tildelt Himmerlandsavisernes vandrepokal

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt...

onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

onsdag 28. februar 2018

'Ladies Night' skal hjælpe unge mennesker

MØLDRUP: Lions Møldrup Vølvernes ”Ladies Night” i Møldrup Kulturhus på tirsdag, 6. marts, vil igen...

onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste