onsdag 11. februar 2015

Aktive Kvinder kan i år fejre jubilæum

Af: Hanne Monrad

Foreningen er stadig meget aktiv med mange ”jern i ilden"

Bestyrelsen i Aktive kvinder fortsætter uforandret i det nye år. Fra venstre: Solvejg Østergaard, Elin Jensen, Jytte Olesen, Elna Riisgaard og Lis Ginnerup

AALESTRUP: ”Aktive Kvinder” i Aalestrup, kan i år fejre 80 års jubilæum og det skal naturligvis fejres. Det sker med en jubilæumsfrokost senere på måneden kunne formanden Jytte Olesen fortælle, da foreningen mandag aften afholdte den årlige generalforsamling.
30 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen som blev afviklet på Knabergården. Formanden Jytte Olesen bød velkommen og derefter var der valg til dirigent som Lisbet Primdahl blev valgt til. I sin beretning kom formanden ind på de mange arrangementer, foreningen havde afholdt sidste år:
- 2014 har været et år med mange aktiviteter. I januar havde vi et velgørenheds arrangement med hospitalsklovnen ”Tut”, det var meget spændende at høre om hendes arbejde med meget syge børn og angste forældre, det er et kæmpe stykke arbejde, det var i samarbejde med Aktive kvinder i Aars, i alt var vi 72 personer, vi overrakte 5000 kr. som var samlet ind i alle de syv foreninger i Nordjylland, ligeledes overskuddet fra aftenen som var på 1500 kr., de har virkelig brug for pengene.
Jytte Olesen fortsatte med at fortælle om de følgende arrangementer, blandt andet havde foreningen været på besøg hos ”Hans & Hendes”, hvor indehaver Jonna Poulsen havde vist den forårsmoden. Et foredrag om demente med Sonja Krogh Hansen fra Aars tiltrak mange medlemmer. Også stor tilslutning var der til et besøg hos Food College i Aalborg med efterfølgende havebesøg i Fyrkilde.
Et af årets store arrangementer var et foredrag med Lone Hertz i efteråret.
- Det var en stor oplevelse at høre om hendes liv og selvom hun nu er 75 år, er hun stadig en flot dame med en stemme der nemt kunne høres i hele salen, kunne Jytte Olesen fortælle.
Også en aften, hvor medlemmerne var på besøg i biografen havde stor tilslutning. Filmen ”Tangentspilleren” blev vist og filmens instruktør, Anne Mulvad, var mødt op for at fortælle om baggrunden for filmen.
Igennem hele året var der også flere aktiviteter med gå- og cykelture på egnen og der blev også afviklet en aften med bowling, hvor mændene fik lov til at deltage.
Årets arrangementer sluttede som sædvanligt med ”Julestue”, hvor det denne gang var Galleri Aalestrup der var rammerne om den hyggelige aften, hvor journalist Peter Mortensen fortalte om fremstilling af kryddersnapse og bjeske.
Jytte Olesen fortalte i sin beretning også om foreningens andre aktiviteter, blandt andet gymnastik og håndarbejdscafe, som begge stadig er meget velbesøgte.
Bestyrelsen har i årets løb deltaget i arrangementer, blandt andet ”Aktive Kvinders Dag” og årsmøde sammen med andre Nordjyske foreninger.
Jytte Olesen sluttede sin formandsberetning med at fortælle, at man nu er godt i gang med det nye program, hvor der også denne gang er en masse spændende ting som medlemmerne kan deltage i.
Kasseren Solvejg Østergaard fremlagde det reviderede regnskab og hun kunne glædelig meddele, at der i 2014 har været et mindre overskud på kan 1300 kroner. Til trods for det havde bestyrelsen vedtaget at fastholde kontingentsatsen.
På valg til bestyrelsen blev Jytte Olesen, Elna Riisgaard og Solvejg Østergaard genvalgt og ligeledes blev de to suppleanter, Lone Christiansen og Jette Ulbjerg genvalgt. Skoleleder er forsat Bente Herman som fik Birthe Fruergaard som suppleant.
Aftenen sluttede vanen tro med et bankospil om medbragte pakker.


onsdag 14. marts 2018

Aalestrup rammes af regeringens udspil om parallelsamfund

To renoveringsprojekter får udskudt betalingerne fra Landsbyggefonden

onsdag 14. marts 2018

Påskeferie med mening i Vesterbølle

Vesterbølle Efterskole holder "efterskolecamp" i påsken

onsdag 14. marts 2018

Vesthimmerlands Avis kåret til årets bedste

Blev tildelt Himmerlandsavisernes vandrepokal

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt...

onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

onsdag 28. februar 2018

'Ladies Night' skal hjælpe unge mennesker

MØLDRUP: Lions Møldrup Vølvernes ”Ladies Night” i Møldrup Kulturhus på tirsdag, 6. marts, vil igen...

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

Arkiv

ingen nyheder i denne liste