onsdag 27. januar 2016

Knud Kristensen mener ikke at have problemer med habilitet

Lukket punkt om borgmesterens habilitet kom frem i lyset

Af Torsten Hansen
VESTHIMMERLAND: For cirka et par måneder siden blev borgmester Knud Kristensen kritiseret for ikke at have bedt om at blive erklæret inhabil i en sag om køb og salg af en grund på Præstegårdsvej i Aars.
Det førte til en tilbagekaldelse af en beslutning i Økonomiudvalget.
Det har efterfølgende ført til, at en række andre sager er gravet frem.
Gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart, SF og Radikale Venstre, Per Bisgaard, Palle Jensen, Brian Christensen, Niels Heebøll og Ninni Lodahl Gjessing har sendt et brev til borgmester Knud Kristensen. Gruppeformændene anmoder borgmesteren om en redegørelse for en række punkter.
I første omgang blev punktet lukket på Økonomiudvalgets dagsorden, men efter at have rådgivet sig med Kommunernes Landsforening, er punktet nu sat på som åbent punkt til dagens Økonomiudvalgsmøde.
I brevet fra gruppeformændene lyder det blandt andet: "
Forskellige sager i det forløbne år har det gjort det nødvendigt for os nærmere at få belyst de relationer, der er mellem dig - både som borgmester og som bygherre - og Aars Boligforening m.fl.
Baggrunden er naturligvis den uheldige sag om den fremtidige anvendelse af Præstegårdshavens Børnehave, hvor du ikke gav de nødvendige oplysninger til Økonomiudvalget i mødet i maj måned 2015. Økonomiudvalget kunne så have truffet beslutning om din habilitet. Du havde været inhabil i en tidligere behandling af samme sag året før, og det var du også ved en senere behandling i august i år. I august måneds møde udtalte du, at du havde samme personlige interesse som i 2014. Vi vil godt præcisere, at vi ikke har belæg for at mene, at din forsømmelse i maj-mødet var bevidst.
I 2015 behandlede Økonomiudvalget endvidere to andre sager, hvori du var inhabil på grund af en personlig økonomisk interesse. Det drejede sig om en ejendom i Farsø og en tilsvarende i Aars. På begge grunde skulle Aars Boligforening opføre en ejendom efter først at have erhvervet grundene af dig. Når vi sammenholder disse sager med en anden sag fra den første byrådsperiode, hvor du var borgmester i Vesthimmerlands Kommune, hvor du underskrev ”skema C” på trods af, at du som bygmester havde bygget Aars Boligforenings nyopførte ejendom på Slagterigrunden i Aars, er der naturligvis opstået en mistanke om, at du i din egenskab af borgmester har et så tæt samarbejde med Aars Boligforening, at du er generelt inhabil, når kommunen samarbejder med boligforeningen om opførelse af ejendomme..
"

Skriftligt svar
Gruppeformændene anmoder om et skriftligt svar, hvor Knud Kristensen redegør for forholdene.
Det har Knud Kristensen givet.
- For det første vil jeg gerne sige, at det ikke var mit ønske, at det skulle være et lukket punkt. Jeg vil gerne svare, siger Knud Kristensen til avisen.
Han fremfører, både i et svar til avisen og i et notat til Økonomiudvalget, hvordan han mener sagerne forholder sig.
"Ved årsskiftet 13-14 får HME en telefonisk henvendelse om, hvad det vil kostepr. kvadratmeter at opføre en butik et sted i Aars.
Med den viden, erklærer jeg mig inhabil ved mødet d. 15. maj 2014, da jeg ikke kunne være sikker på, om Præstegårdsvej kunne komme i spil til et nyt butiksområde og at et sådan arbejde skulle udføres af HME. En situation jeg ikke ville risikere at udsætte mig for.
Først i juni 2015, bliver sagen aflyst, det pågældende firma skulle ikke længere opføre butik i Aars, de var blevet fravalgt, da butikken ikke ville blive realiseret.
Økonomiudvalgsmødet d. 24. juni 2015, hvor dagen igen er på dagsordenen, deltager jeg i mødet, da HME og undertegnede ikke er i kontakt med nogen, eller noget byggeri i Aars og heller ikke kontaktet med henblik på byggeri i Aars"
, forklarer Knud Kristensen i notatet, og han fortsætter med at redegøre for de efterfølgende møder.
- Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig. Men jeg mener, at jeg har gjort hvad jeg bør, siger Knud Kristensen.
- Jeg har været med i 30 år, og der har været mange situationer Jeg synes, at jeg er god til at have de rigtige kasketter på i de rigtige sammenhænge, fortsætter han.
Økonomiudvalget skal tage stilling til situationen på mødet i dag, onsdag.


onsdag 17. januar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup er klar med nyt program

Det første arrangement løber af stablen 22. januar

onsdag 17. januar 2018

Morten er en populær landmand i Aalestrup

Kendt landmand holdt foredrag i Aalestrup

onsdag 17. januar 2018

Barnets Blå Hus åbner i Aalestrup

Der er også etableret støtteforening for Barnets Blå Hus

onsdag 10. januar 2018

Trend Lines konkurs - åbner som nyt selskab

GEDSTED: Køkkenfirmaet Trend Lines A/S, Skovvej, Gedsted, er gået konkurs. Men aktiviteterne er...

onsdag 10. januar 2018

Årets første udstilling i Galleri Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Galleri Aalestrup åbner årets første nye udstilling på lørdag, 13....

onsdag 03. januar 2018

Kolleger hædrede brandmand for en god indsats

Årets Brandmand blev Bjarne Sørensen

onsdag 03. januar 2018

Aalestrup Apotek flytter

Den nye adresse bliver Jernbanegade 6

onsdag 27. december 2017

To juleindbrud og en efterladt bil

Aalestrup blev ikke hærget af juleindbrud

onsdag 27. december 2017

Årbog fra museet kommer langt omkring

Aars, Hyllested, Aggersborg og Ørbæk omtales

onsdag 27. december 2017

Vesthimmerland er med i nyt natur-projekt

EU-projekt skal sikre værdifuld natur og gøre naturpleje til en bedre forretning

Arkiv

ingen nyheder i denne liste