onsdag 27. januar 2016

Knud Kristensen mener ikke at have problemer med habilitet

Lukket punkt om borgmesterens habilitet kom frem i lyset

Af Torsten Hansen
VESTHIMMERLAND: For cirka et par måneder siden blev borgmester Knud Kristensen kritiseret for ikke at have bedt om at blive erklæret inhabil i en sag om køb og salg af en grund på Præstegårdsvej i Aars.
Det førte til en tilbagekaldelse af en beslutning i Økonomiudvalget.
Det har efterfølgende ført til, at en række andre sager er gravet frem.
Gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart, SF og Radikale Venstre, Per Bisgaard, Palle Jensen, Brian Christensen, Niels Heebøll og Ninni Lodahl Gjessing har sendt et brev til borgmester Knud Kristensen. Gruppeformændene anmoder borgmesteren om en redegørelse for en række punkter.
I første omgang blev punktet lukket på Økonomiudvalgets dagsorden, men efter at have rådgivet sig med Kommunernes Landsforening, er punktet nu sat på som åbent punkt til dagens Økonomiudvalgsmøde.
I brevet fra gruppeformændene lyder det blandt andet: "
Forskellige sager i det forløbne år har det gjort det nødvendigt for os nærmere at få belyst de relationer, der er mellem dig - både som borgmester og som bygherre - og Aars Boligforening m.fl.
Baggrunden er naturligvis den uheldige sag om den fremtidige anvendelse af Præstegårdshavens Børnehave, hvor du ikke gav de nødvendige oplysninger til Økonomiudvalget i mødet i maj måned 2015. Økonomiudvalget kunne så have truffet beslutning om din habilitet. Du havde været inhabil i en tidligere behandling af samme sag året før, og det var du også ved en senere behandling i august i år. I august måneds møde udtalte du, at du havde samme personlige interesse som i 2014. Vi vil godt præcisere, at vi ikke har belæg for at mene, at din forsømmelse i maj-mødet var bevidst.
I 2015 behandlede Økonomiudvalget endvidere to andre sager, hvori du var inhabil på grund af en personlig økonomisk interesse. Det drejede sig om en ejendom i Farsø og en tilsvarende i Aars. På begge grunde skulle Aars Boligforening opføre en ejendom efter først at have erhvervet grundene af dig. Når vi sammenholder disse sager med en anden sag fra den første byrådsperiode, hvor du var borgmester i Vesthimmerlands Kommune, hvor du underskrev ”skema C” på trods af, at du som bygmester havde bygget Aars Boligforenings nyopførte ejendom på Slagterigrunden i Aars, er der naturligvis opstået en mistanke om, at du i din egenskab af borgmester har et så tæt samarbejde med Aars Boligforening, at du er generelt inhabil, når kommunen samarbejder med boligforeningen om opførelse af ejendomme..
"

Skriftligt svar
Gruppeformændene anmoder om et skriftligt svar, hvor Knud Kristensen redegør for forholdene.
Det har Knud Kristensen givet.
- For det første vil jeg gerne sige, at det ikke var mit ønske, at det skulle være et lukket punkt. Jeg vil gerne svare, siger Knud Kristensen til avisen.
Han fremfører, både i et svar til avisen og i et notat til Økonomiudvalget, hvordan han mener sagerne forholder sig.
"Ved årsskiftet 13-14 får HME en telefonisk henvendelse om, hvad det vil kostepr. kvadratmeter at opføre en butik et sted i Aars.
Med den viden, erklærer jeg mig inhabil ved mødet d. 15. maj 2014, da jeg ikke kunne være sikker på, om Præstegårdsvej kunne komme i spil til et nyt butiksområde og at et sådan arbejde skulle udføres af HME. En situation jeg ikke ville risikere at udsætte mig for.
Først i juni 2015, bliver sagen aflyst, det pågældende firma skulle ikke længere opføre butik i Aars, de var blevet fravalgt, da butikken ikke ville blive realiseret.
Økonomiudvalgsmødet d. 24. juni 2015, hvor dagen igen er på dagsordenen, deltager jeg i mødet, da HME og undertegnede ikke er i kontakt med nogen, eller noget byggeri i Aars og heller ikke kontaktet med henblik på byggeri i Aars"
, forklarer Knud Kristensen i notatet, og han fortsætter med at redegøre for de efterfølgende møder.
- Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig. Men jeg mener, at jeg har gjort hvad jeg bør, siger Knud Kristensen.
- Jeg har været med i 30 år, og der har været mange situationer Jeg synes, at jeg er god til at have de rigtige kasketter på i de rigtige sammenhænge, fortsætter han.
Økonomiudvalget skal tage stilling til situationen på mødet i dag, onsdag.


onsdag 14. marts 2018

Aalestrup rammes af regeringens udspil om parallelsamfund

To renoveringsprojekter får udskudt betalingerne fra Landsbyggefonden

onsdag 14. marts 2018

Påskeferie med mening i Vesterbølle

Vesterbølle Efterskole holder "efterskolecamp" i påsken

onsdag 14. marts 2018

Vesthimmerlands Avis kåret til årets bedste

Blev tildelt Himmerlandsavisernes vandrepokal

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt...

onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

onsdag 28. februar 2018

'Ladies Night' skal hjælpe unge mennesker

MØLDRUP: Lions Møldrup Vølvernes ”Ladies Night” i Møldrup Kulturhus på tirsdag, 6. marts, vil igen...

onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste