torsdag 28. april 2016

Simested skal graves op

Simested står overfor en gennemgribende renovering af ledningsnettet.

SIMESTED: Det er nødvendigt at separatkloakere området syd i Vesthimmerlands Kommune og turen er nu kommet til Simested.

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på de enkelte ejendomme, så det ikke blandes med spildevandet.

Det er dyrt og tidskrævende at omlægge kloakkerne. Men det giver en række fordele for både grundejere og for miljø og samfund. 

Med separate kloakker kan man som grundejer undgå tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i kælderen. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og grund ender i kælderen.

Når man allerede er i gang med så omfattende indgreb i vejarealet, er det besluttet, at der samtidig lægges fjernvarme og nye vandledninger. Det kan ikke undgås, at så omfattende et gravearbejde vil forstyrre og give gener for byens borgere og de folk der færdes i byen. 

Gravearbejdet er allerede startet op i den vestlige ende af Boldrupvej. Planen er at få anlægsarbejdet på Boldrupvej færdig, inden de mindre veje i byen står for skud.

Det er ofte meget svært, at komme med en dato for, hvornår arbejdet forventes færdigt. Det skyldes, at der ofte opstår uforudsete ting, når asfalten fjernes på vejarealet. Derfor kan kommunen blot oplyse, at planen er, at Boldrupvej åbnes for trafik igen i starten af 2017.

Det er ikke muligt at lave passagemulighed, mens arbejdet står på, da der graves i hele vejens bredde. Derfor spærres Boldrupvej helt af. Den gennemkørende trafik og i særdeleshed den tunge trafik henvises til Skatskovvej, se kortet.

Der bliver to forskellige omkørsler, én for den tunge trafik og én for den almindelige trafik, se billederne. Den kollektive trafik vil også blive berørt, og der arbejdes på, at tilpasse køreplanen hurtigst muligt. Ændringer vil fremgå af NT’s hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk.


onsdag 25. april 2018

Mange udfordringer i Rosenparken

I sidste uge blev der holdt generalforsamling

onsdag 25. april 2018

Fest med Sussi og Leo i Aalestrup

Kultduoen var blevet til en trio

onsdag 25. april 2018

Street Art i Aalestrup by

Elever fra Aalestrup Realskole har pyntet byen

onsdag 18. april 2018

Festlig afslutning på Vennepunktets sæson

Fredag sluttede sæsonen

onsdag 18. april 2018

SuperBrugsen i Aalestrup er på vej fremad

Atter et år med store udfordringer i SuperBrugsen

fredag 13. april 2018

Vesthimmerlands Kulturråd støtter gode initiativer

Af Hanne MonradVESTHIMMERLAND: Igen i 2017 har Vesthimmerlands Kulturråd støttet mange gode...

torsdag 12. april 2018

50 kalve på natvandring

AALESTRUP: Natten mellem onsdag og torsdag slap 50 kalve ud fra en indhegning ved Hovedvejen øst...

onsdag 11. april 2018

Ny forpagter på Ulbjerg Cafeteria

Af Hanne Monrad ULBJERG: Ulbjerg Cafeteria har fået en ny forpagter. Det vil sige Kurt Grove...

onsdag 11. april 2018

Rosenparkens formand ønsker at træde tilbage

Alle interesserede inviteres til generalforsamling

fredag 06. april 2018

Wild wild Westhimmerland

Aalestrup Skole blev til det vilde vesten

Arkiv

ingen nyheder i denne liste