torsdag 28. april 2016

Simested skal graves op

Simested står overfor en gennemgribende renovering af ledningsnettet.

SIMESTED: Det er nødvendigt at separatkloakere området syd i Vesthimmerlands Kommune og turen er nu kommet til Simested.

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på de enkelte ejendomme, så det ikke blandes med spildevandet.

Det er dyrt og tidskrævende at omlægge kloakkerne. Men det giver en række fordele for både grundejere og for miljø og samfund. 

Med separate kloakker kan man som grundejer undgå tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i kælderen. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og grund ender i kælderen.

Når man allerede er i gang med så omfattende indgreb i vejarealet, er det besluttet, at der samtidig lægges fjernvarme og nye vandledninger. Det kan ikke undgås, at så omfattende et gravearbejde vil forstyrre og give gener for byens borgere og de folk der færdes i byen. 

Gravearbejdet er allerede startet op i den vestlige ende af Boldrupvej. Planen er at få anlægsarbejdet på Boldrupvej færdig, inden de mindre veje i byen står for skud.

Det er ofte meget svært, at komme med en dato for, hvornår arbejdet forventes færdigt. Det skyldes, at der ofte opstår uforudsete ting, når asfalten fjernes på vejarealet. Derfor kan kommunen blot oplyse, at planen er, at Boldrupvej åbnes for trafik igen i starten af 2017.

Det er ikke muligt at lave passagemulighed, mens arbejdet står på, da der graves i hele vejens bredde. Derfor spærres Boldrupvej helt af. Den gennemkørende trafik og i særdeleshed den tunge trafik henvises til Skatskovvej, se kortet.

Der bliver to forskellige omkørsler, én for den tunge trafik og én for den almindelige trafik, se billederne. Den kollektive trafik vil også blive berørt, og der arbejdes på, at tilpasse køreplanen hurtigst muligt. Ændringer vil fremgå af NT’s hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk.


onsdag 17. januar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup er klar med nyt program

Det første arrangement løber af stablen 22. januar

onsdag 17. januar 2018

Morten er en populær landmand i Aalestrup

Kendt landmand holdt foredrag i Aalestrup

onsdag 17. januar 2018

Barnets Blå Hus åbner i Aalestrup

Der er også etableret støtteforening for Barnets Blå Hus

onsdag 10. januar 2018

Trend Lines konkurs - åbner som nyt selskab

GEDSTED: Køkkenfirmaet Trend Lines A/S, Skovvej, Gedsted, er gået konkurs. Men aktiviteterne er...

onsdag 10. januar 2018

Årets første udstilling i Galleri Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Galleri Aalestrup åbner årets første nye udstilling på lørdag, 13....

onsdag 03. januar 2018

Kolleger hædrede brandmand for en god indsats

Årets Brandmand blev Bjarne Sørensen

onsdag 03. januar 2018

Aalestrup Apotek flytter

Den nye adresse bliver Jernbanegade 6

onsdag 27. december 2017

To juleindbrud og en efterladt bil

Aalestrup blev ikke hærget af juleindbrud

onsdag 27. december 2017

Årbog fra museet kommer langt omkring

Aars, Hyllested, Aggersborg og Ørbæk omtales

onsdag 27. december 2017

Vesthimmerland er med i nyt natur-projekt

EU-projekt skal sikre værdifuld natur og gøre naturpleje til en bedre forretning

Arkiv

ingen nyheder i denne liste