onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Ved en hurtig og professionel indsats er det lykkedes en arbejdsgruppe i Aalestrup at få udført en gennemarbejdet og underbygget ansøgning om økonomisk støtte til et sundhedshus på den tidligere Colas-grund ved Testrupvej. Ansøgningen skal afleveres til Sundheds- og Ældreministeriet senest på mandag, 5. marts for at projektet kan komme i betragtning til en del af de 200 mio. kr. som ministeriet har stillet til rådighed i en særlig pulje.

Der søges om 8.750.000 kr. til etablering af et sundhedshus som arbejdsgruppen forestiller sig opført i en konstellation med en offentlig del og en privat del, hver på 350 kvadratmeter. Formålet er at vise rettidig omhu, så man ikke hverken kortvarigt eller permanent mister "egne" læger i byen. Initiativgruppen forestiller sig en moderne lægeklinik med separat ambulanceindgang - og  plads til andre sundhedsaktører under samme tag. Det har betydning for de nuværende indbyggere i Aalestrup og omegn, men er også vigtigt i forbindelse med fremtidig bosætning. 

Initiativet  til et sundhedshus i Aalestrup blev oprindelig taget af AIF Erhvervsklub, der nedsatte en arbejdsgruppe som i dag har fhv. revisor Jørgen Monrad, Aalestrup, som ankermand. Gruppen, der har mødtes regelmæssigt i de seneste måneder,  har desuden rådført sig med juristen og ideudvikleren Mogens Dam Lentz, Aarhus, som også var i front, da Aalestrup for nogle år siden blev tildelt midler til områdefornyelse.

For at få del i Sundheds- og Ældreministeriets pulje skal projektet have opbakning af Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland. I realiteten er det Vesthimmerlands Kommune der ansøger om del i ministeriets pulje, men det forberedende arbejde er udført af initiativgruppen i dialog med kommunen, regionen og en del af de sundhedsaktører, som man forventer vil flytte ind i huset. Materialet til ansøgningen vurderes og behandles på et møde i Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune i morgen torsdag.

Colas-grunden ejes i dag af et byggeselskab bag dagligvarebutikken Rema 1000. I øjeblikket er entreprenører ved at gøre grunden byggeklar. På en del af det 20.000 kvadratmeter store areal opføres en ny Rema 1000-butik som skal afløse den nuværende forretning i Vestergade. Vesthimmerlands Kommune har fået lovning på at kunne købe en del af det resterende  areal som så kan anvendes til opførelse af sundhedshuset. 

Hvis alt går som planlagt kan en bygherre engageres i april. I december 2019 kan det nye sundhedshus stå færdigt og straks derefter kan de første sundhedsaktører flytte ind.


onsdag 14. marts 2018

Aalestrup rammes af regeringens udspil om parallelsamfund

To renoveringsprojekter får udskudt betalingerne fra Landsbyggefonden

onsdag 14. marts 2018

Påskeferie med mening i Vesterbølle

Vesterbølle Efterskole holder "efterskolecamp" i påsken

onsdag 14. marts 2018

Vesthimmerlands Avis kåret til årets bedste

Blev tildelt Himmerlandsavisernes vandrepokal

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt...

onsdag 28. februar 2018

Aalestrup søger del i sundheds-millioner

Ansøgning om støtte til nyt sundhedshus på Colas-grunden klar

onsdag 28. februar 2018

'Ladies Night' skal hjælpe unge mennesker

MØLDRUP: Lions Møldrup Vølvernes ”Ladies Night” i Møldrup Kulturhus på tirsdag, 6. marts, vil igen...

onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste