onsdag 15. december 2010

Færdsel på is skal godkendes

Folk risikerer at få en bøde

Ænderne skal ikke have speciel tilladelse til at gå på isen.

VESTHIMMERLAND: 10. december trådte en ny bekendtgørelse i kraft der betyder, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt.
Forbuddet gælder for områder beliggende i blandt andet Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner.
Vesthimmerlands Kommune tager prøver af isens tykkelse på søer på egne arealer, der er kendt som ”skøjtesøer”, når der har været frost i en længere tid.
For at isen kan godkendes til færdsel skal isens tykkelse være mindst 13 cm.
Hvis isen er over 13 cm. kontakter kommunen politiet, og der vil efterfølgende blive opsat et skilt med teksten ”Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi” ved den pågældende sø.
Når der ikke er skiltet ved søen, er søen altså omfattet af det generelle forbud.
Samme regler gælder for søer på private arealer.
Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste