onsdag 15. december 2010

Færdsel på is skal godkendes

Folk risikerer at få en bøde

Ænderne skal ikke have speciel tilladelse til at gå på isen.

VESTHIMMERLAND: 10. december trådte en ny bekendtgørelse i kraft der betyder, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt.
Forbuddet gælder for områder beliggende i blandt andet Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner.
Vesthimmerlands Kommune tager prøver af isens tykkelse på søer på egne arealer, der er kendt som ”skøjtesøer”, når der har været frost i en længere tid.
For at isen kan godkendes til færdsel skal isens tykkelse være mindst 13 cm.
Hvis isen er over 13 cm. kontakter kommunen politiet, og der vil efterfølgende blive opsat et skilt med teksten ”Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi” ved den pågældende sø.
Når der ikke er skiltet ved søen, er søen altså omfattet af det generelle forbud.
Samme regler gælder for søer på private arealer.
Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.


onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste