tirsdag 21. december 2010

Nyt vandværk i 2011

Af: Thorkil Christensen

Aalestrups gamle vandtårn fra 1906 bliver stående

Næstformand Søren Hestbæk og tidligere formand Kai Nielsen, Aalestrup, drøfter mulighederne med det nye vandværk i Aalestrup. Vandværket er klar om et år.

AALESTRUP: Der skal bygges et helt nyt vandværk i Aalestrup.
Baggrunden er, at bestyrelsen for forsyningsselskabet Aalestrup Vand og Aalestrup Varme vurderer, at det gamle vandværk fra 1940erne har haft sin levetid, og at man gerne vil sikre forbrugerne rent og frisk drikkevand i årene fremover.
- Desuden er det nuværende vandværk overdimensioneret. Det blev i sin tid bygget til at kunne behandle 500.000 kubikmeter vand om  året, men i Aalestrup er der i øjeblikket kun behov for ca. 210.000 kubikmeter, siger næstformand Søren Hestbæk.
Ved at undgå lappeløsninger og med opførelse af et flunkende nyt vandværk, håber bestyrelsen desuden på, at kunne sikre forsyningssikkerheden. Man vil sikre mod bakterier i vandværksvandet - og kan opretholde vandforsyningen i byggeperioden, der ventes at ville strække sig fra sommer til jul i 2011.
Et nyt vandværk som kan forsyne de omkring 1400 forbrugere i Aalestrup og nærmeste omegn medfører en millioninvestering. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at få fuld klarhed over økonomien, og man har allerede regnet på, at det højest vil koste hver husstand 50 kr. årligt.
- Det beløb mener vi kan forsvares, bl. a. fordi vi med et nyt vandværk nu sikrer at vandprisen ikke ”kører op og ned” i årene fremover på grund af store reparationsudgifter. Det er jo blevet sådan, at vi som offentlig forsyningsvirksomhed ikke må spare op til en investering, men skal afholde alle udgifter direkte over vandprisen. Ved at foretage denne investering nu skaber vi sikkerhed og økonomisk ro i mange år fremover, siger Søren Hestbæk til Vesthimmerlands Avis.
Det gamle nedrives
Det nye vandværk skal opføres på forsyningsselskabets grund ved Vandværksvej. Her er der tilstrækkelig med plads, og når det nye værk er klar og er kørt ind, vil man gå igang med at nedrive den nuværende vandværksbygning, som har haft sine bedste dage.
- Men det gamle vandtårn fra 1906 bliver stående. Det er et vartegn for byen, siger Søren Hestbæk.
I Aalestrup er man  så heldige, at selve råvandsanlægget er intakt med gode vandindvindingspladser og to gamle 40 meter boringer. Hertil kommer en 90 meter back-up boring ved Sofiesmindevej.
Men vandværkshuset og pumperne er ved at trænge til en kærlig hånd. Det er her man vil sætte ind og opføre kommunens nyeste og mest driftsikre vandværk. Desuden skal vandværket terrorsikres og hegnes ind, så der ikke er fare på færde for børn og andre uvedkommende. Der skal etableres overvågning af forsyningen og fjernstyring af anlægget fra administrationsbygningen ved Elmegaardsvej. Tanken er at sikre og effektivisere så meget som det er muligt og forsvarligt.
- Vandværksbestyrelsen har haft ønske om et nyt vandværk længe, men det er hidtil kun blevet til almindelig vedligehold og lapperier, siger den tidligere formand Kai Nielsen, som glæder sig over bestyrelsens nye tiltag.
Med det nye vandværk kommer Aalestrup til at indtage er førerposition på området i kommunen. I forvejen er man langt fremme rent forsyningsmæssigt, idet man fra 2010 fusionerede vandværket og varmeværket, dog således, at der er vandtætte skotter mellem økonomien.Bestyrelsen ønsker nemlig at kende de økonomiske betingelser for driften af de to forsyningskilder sideløbende med at man har opnået en række ”stordriftfordele”.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste