tirsdag 21. december 2010

Nyt vandværk i 2011

Af: Thorkil Christensen

Aalestrups gamle vandtårn fra 1906 bliver stående

Næstformand Søren Hestbæk og tidligere formand Kai Nielsen, Aalestrup, drøfter mulighederne med det nye vandværk i Aalestrup. Vandværket er klar om et år.

AALESTRUP: Der skal bygges et helt nyt vandværk i Aalestrup.
Baggrunden er, at bestyrelsen for forsyningsselskabet Aalestrup Vand og Aalestrup Varme vurderer, at det gamle vandværk fra 1940erne har haft sin levetid, og at man gerne vil sikre forbrugerne rent og frisk drikkevand i årene fremover.
- Desuden er det nuværende vandværk overdimensioneret. Det blev i sin tid bygget til at kunne behandle 500.000 kubikmeter vand om  året, men i Aalestrup er der i øjeblikket kun behov for ca. 210.000 kubikmeter, siger næstformand Søren Hestbæk.
Ved at undgå lappeløsninger og med opførelse af et flunkende nyt vandværk, håber bestyrelsen desuden på, at kunne sikre forsyningssikkerheden. Man vil sikre mod bakterier i vandværksvandet - og kan opretholde vandforsyningen i byggeperioden, der ventes at ville strække sig fra sommer til jul i 2011.
Et nyt vandværk som kan forsyne de omkring 1400 forbrugere i Aalestrup og nærmeste omegn medfører en millioninvestering. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at få fuld klarhed over økonomien, og man har allerede regnet på, at det højest vil koste hver husstand 50 kr. årligt.
- Det beløb mener vi kan forsvares, bl. a. fordi vi med et nyt vandværk nu sikrer at vandprisen ikke ”kører op og ned” i årene fremover på grund af store reparationsudgifter. Det er jo blevet sådan, at vi som offentlig forsyningsvirksomhed ikke må spare op til en investering, men skal afholde alle udgifter direkte over vandprisen. Ved at foretage denne investering nu skaber vi sikkerhed og økonomisk ro i mange år fremover, siger Søren Hestbæk til Vesthimmerlands Avis.
Det gamle nedrives
Det nye vandværk skal opføres på forsyningsselskabets grund ved Vandværksvej. Her er der tilstrækkelig med plads, og når det nye værk er klar og er kørt ind, vil man gå igang med at nedrive den nuværende vandværksbygning, som har haft sine bedste dage.
- Men det gamle vandtårn fra 1906 bliver stående. Det er et vartegn for byen, siger Søren Hestbæk.
I Aalestrup er man  så heldige, at selve råvandsanlægget er intakt med gode vandindvindingspladser og to gamle 40 meter boringer. Hertil kommer en 90 meter back-up boring ved Sofiesmindevej.
Men vandværkshuset og pumperne er ved at trænge til en kærlig hånd. Det er her man vil sætte ind og opføre kommunens nyeste og mest driftsikre vandværk. Desuden skal vandværket terrorsikres og hegnes ind, så der ikke er fare på færde for børn og andre uvedkommende. Der skal etableres overvågning af forsyningen og fjernstyring af anlægget fra administrationsbygningen ved Elmegaardsvej. Tanken er at sikre og effektivisere så meget som det er muligt og forsvarligt.
- Vandværksbestyrelsen har haft ønske om et nyt vandværk længe, men det er hidtil kun blevet til almindelig vedligehold og lapperier, siger den tidligere formand Kai Nielsen, som glæder sig over bestyrelsens nye tiltag.
Med det nye vandværk kommer Aalestrup til at indtage er førerposition på området i kommunen. I forvejen er man langt fremme rent forsyningsmæssigt, idet man fra 2010 fusionerede vandværket og varmeværket, dog således, at der er vandtætte skotter mellem økonomien.Bestyrelsen ønsker nemlig at kende de økonomiske betingelser for driften af de to forsyningskilder sideløbende med at man har opnået en række ”stordriftfordele”.


onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste