tirsdag 21. december 2010

Skoleleder i Aalestrup går på efterløn

Af: Hanne Grabow

Helle Anesen, Hobro, skal afløse Eigil Andersen

Eigild Andersen blev afhentet i en veteranbil.

AALESTRUP: Skoleinspektør  Eigild Andersen, Aalestrup Skole, havde forleden ”sidste skoledag”. Han har været ansat på skolen i Aalestrup i næsten 40 år, heraf i mere end 27 år som leder. 1. februar afløses han af Helle Anesen fra Hobro.
Eigild Andersen har været en yderst vellidt og populær leder gennem de mange år, og det ville kolleger og elever gerne sige tak for på hans sidste dag på skolen. De havde i fællesskab flere overraskelser i ærmet i fredags, da der var sidste skoledag inden juleferien.
Traditionelt fejres juleafslutningen på skolen med en gudstjeneste i Aalestrup Kirke, og Eigild Andersen plejer at være ”færdselsbetjent” så eleverne kan komme sikkert af sted på vejen til kirken. Men i år måtte en kollega tage over, da festudvalget havde bestemt, at Eigild Andersen skulle afhentes standsmæssigt ved boligen i Aaparken.  Meningen var, at han skulle transporteres med hestevogn, men på grund af vejrsituationen blev hestene skiftet ud med en lille veteranbil med skolens bestyrelsesformand, Henrik Bygholm bag rettet.
Festen på skolen blev indledt med fortæring af en kæmpekagemand, som 6. og 7. klasserne havde bagt, og som ”Kvistens” personale havde pyntet. Der var trængsel da alle skolens 350 elever og lærere skulle smage. Hovedpersonen,  Eigild  Andersen, blev placeret i en tronstol mens elever underholdt med sange og formanden for trivselsrådet, Mathias Trangbæk, holdt tale og overrakte gaven fra eleverne, som var et stort billede med alle elevers navne.
Efter børnene havde indledt juleferien havde skolen inviteret nuværende og tidligere kolleger og personale til en reception for Eigild Andersen. Også her blev der holdt taler.
Blandt andet sagde viceskoleleder Anna Grethe Glintborg:
- Så kom dagen, hvor du valgte at gå på efterløn. Det kom just ikke som et stort chok for os, men vi har nok gået og fortrængt, at det er sådan virkeligheden er.
Vi kender dig som en, der overvejer sine beslutninger og er god til at træffe dem, og jeg er ikke i tvivl om, at beslutningen om at gå på efterløn er meget velovervejet - sagt med dine egne ord - ”jeg er ikke en type, der træffer en sådan beslutning og fortryder”.
Du er en erfaren leder, som nu forlader folkeskolen. Et så langt virke har krævet evner til at ændre adfærd i takt med at kravene fra omverdenen ændrer sig. Du har været med til mange nye pædagogiske tiltag, strukturændringer, renoveringer og tilbygninger. Du er en sindig mand, som har grebet udfordringerne og været god til at holde begge ben på jorden.
Anna Grethe Glintborg sluttede sin tale med at sige, at skolen og personalet har en stor opgave foran sig med at løfte arven efter Eigild Andersen, som har trådt nogle gode fodspor - spor som har gjort ham respekteret og afholdt.
Eigild Andersen fik overrakt en flot boremaskine som gave fra kollegerne på skolen.
Den ny skoleinspektør, Helle Anesen, kommer fra en stilling som afdelingsleder på Nordre Skole i Hobro. Helle Anesen tiltræder 1. februar 2011.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste