fredag 14. januar 2011

Udvidelse af Gedstedhallen under tag

Af: Hanne Grabow

Det gamle cafeteria ændres til et motionscenter

Bestyrelsen for Gedsted Hallen var værter ved rejsegildet. Fra venstre Ole Elkjær, Svend Erik Rasmussen, Per Ibsen, Henrik Dybdal og Doris Lauritzen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer Jens Djørup, Bent Sloth og Johnny Doktor var ikke med ved rejsegildet.

GEDSTED: Kort før jul blev arbejdet med at lægge tag på tilbygningen til Gedsted Hallen tilendebragt, og forleden fejrede håndværkerne det ved et rejsegilde sammen med hallens ledelse.
Projektet skal munde ud i, at den nye fløj kommer til at rumme cafeteria og køkken, som bliver flyttet fra hallens modsatte side, mødelokaler og IT cafe.
Det ”gamle” cafeteria skal ombygges til motionscenter.
Indtil nu er det håndværkerne, der har været i sving,men senere er det planen, at lokal frivillig arbejdskraft,bestyrelsesmedlemmer og brugere, skal udføre meget af arbejdet. Der vises stor interesse for projektet fra byens og egnens borgere, og der er megen hjælpsomhed for at få arbejdet udført, siger formanden for Gedsted Hallens bestyrelse, Per Ibsen, Gedsted.
Projektet er budgetteret til at koste ca. tre millioner kroner. På nuværende tidspunkt er der endeligt tilsagn om tilskud fra fonde og lån på ca. 1,2 millioner kroner. Ved lokal indsamling er der indtil nu indkommet 45.000 kroner, men der er kun samlet ind i en del af byen, så man regner med, at mange står klar til at støtte og hjælpe. Ligeledes fortsætter arbejdsgruppen med at søge midler hos fonde og puljer til den resterende finansiering. Indretningen af den nye tilbygning med cafeteria, køkken og mødelokaler forventes at være klar til sommer.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste