onsdag 19. januar 2011

Friskole stifter forening

Ny friskole i Simested skal købe bygninger

Kommunen vil kun sælge den gamle skole i Simested.

SIMESTED: På en stiftende generalforsamling blev der dannet en ny friskoleforening i Simested. Den første bestyrelse kom til at bestå af Heidi Schefe, Thomas Pannerup, Tine Hvidsing og Kent Kallestrup. Suppleanter blev Line Tolborg og Marion Andersen. Friskolen skal have et sted at være, og har forespurgt Vesthimmerlands Kommune om at leje de nuværende skolebygninger til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold.
   Endvidere vil friskolen gerne have nuværende inventar og undervisningsmaterialer stillet til rådighed for friskolen. Friskolen vil også være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud.
Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet:
* En kommune må kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler.
* En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens § 23.
Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. § 25, kan yde følgende tilskud:
1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,
2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger,
3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever,
4) Tilskud til sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., og
5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.
I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området.
Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen.
Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Aalestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole.
Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen.
Børne- og skoleudvalget har besluttet at administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale.
Sagen genoptages den 1. februar.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste