onsdag 09. februar 2011

Optimisme i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

Arbejder for områdefornyelse og nyt butikscenter

Hovedgaden i Aalestrup skal pyntes op

AALESTRUP:  Der er flere positive signaler, og optimismen er i god behold hos den gruppe borgere, som arbejder med områdefornyelse i Aalestrup og etablering af et nyt butikscenter, som skal samle handelen i byen.
På et statusmøde forleden var der lutter optimisme, selv om deltagerne erkender, at forberedelser med bl. a. ansøgninger og godkendelser tager tid.
Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Socialministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Vestergade og Borgergade. Det sker for at tilføre bymidten fornyet energi til glæd e og gavn for byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. Områdefornyelsen skal medvirke til at håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af en massiv tilbagegang i detailhandelen med nedslidte bygninger og tomme butiksvinduer til følge.
Der arbejdes med et budget til områdefornyelsen på 6,4 mio. kr., som forventes finansieret med 1,6 mio. kr. fra Landdistriktspuljen, 3,2 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 1,6 mio. kr. fra staten. Parallelt med områdefornyelsen igangsætter Vesthimmerlands Kommune byfornyelsesaktiviteter for 6 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. betales af kommunen og 3,5 mio. kr. af staten. Den samlede investering bliver således 12,4 mio. kr. og arbejdet skal igangsættes og for en del af det afsluttes inden udgangen af 2013.
Bevillingerne forventes at være i hus i løbet af foråret.
Nyt butikscenter
Sideløbende med områdefornyelsen er der planer om at opføre et nyt forretningscenter på Colas/Novejfa grunden ved Testrupvej - og samle flest mulige af byens detailforretninger her.
Colas/Novejfa har bekostet en forureningskortlægning af området - et  omfattende arbejde, som har taget nogle måneder. Projektgruppen mødtes kort før jul med Colas/Novejfas direktion for at drøfte mulighederne for overtagelse af det 20.000 kvadratmeter store areal. Gruppen har også forbindelse til en investor, som på visse betingelser har vist interesse for at købe arealet med henblik på opførelse af et butikscenter.
Der er fra flere sider vist interesse for at åbne forretning i et nyt butikscenter, bl. a. er en dagligvarekæde meget interesseret og har afleveret et skitseforslag til butiksindretning og placering på grunden.
Initiativet til områdefornyelse og et nyt butikscenter i Aalestrup kom for et par år siden fra Aalestrup Idrætsforenings Erhvervsklub. Siden er både Aalestrup Handelsstandsforening, Aalestrup Netværk og Borgerforeningen 9620 Aalestrup inddraget i planerne, og det er formanden for borgerforeningen, halinspektør Søren Bruun Sørensen, og formanden for erhvervsklubben, tømmerhandler Tom Berntsen, begge Aalestrup, der er tovholdere i projektet.onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste