onsdag 09. februar 2011

Optimisme i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

Arbejder for områdefornyelse og nyt butikscenter

Hovedgaden i Aalestrup skal pyntes op

AALESTRUP:  Der er flere positive signaler, og optimismen er i god behold hos den gruppe borgere, som arbejder med områdefornyelse i Aalestrup og etablering af et nyt butikscenter, som skal samle handelen i byen.
På et statusmøde forleden var der lutter optimisme, selv om deltagerne erkender, at forberedelser med bl. a. ansøgninger og godkendelser tager tid.
Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Socialministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Vestergade og Borgergade. Det sker for at tilføre bymidten fornyet energi til glæd e og gavn for byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. Områdefornyelsen skal medvirke til at håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af en massiv tilbagegang i detailhandelen med nedslidte bygninger og tomme butiksvinduer til følge.
Der arbejdes med et budget til områdefornyelsen på 6,4 mio. kr., som forventes finansieret med 1,6 mio. kr. fra Landdistriktspuljen, 3,2 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 1,6 mio. kr. fra staten. Parallelt med områdefornyelsen igangsætter Vesthimmerlands Kommune byfornyelsesaktiviteter for 6 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. betales af kommunen og 3,5 mio. kr. af staten. Den samlede investering bliver således 12,4 mio. kr. og arbejdet skal igangsættes og for en del af det afsluttes inden udgangen af 2013.
Bevillingerne forventes at være i hus i løbet af foråret.
Nyt butikscenter
Sideløbende med områdefornyelsen er der planer om at opføre et nyt forretningscenter på Colas/Novejfa grunden ved Testrupvej - og samle flest mulige af byens detailforretninger her.
Colas/Novejfa har bekostet en forureningskortlægning af området - et  omfattende arbejde, som har taget nogle måneder. Projektgruppen mødtes kort før jul med Colas/Novejfas direktion for at drøfte mulighederne for overtagelse af det 20.000 kvadratmeter store areal. Gruppen har også forbindelse til en investor, som på visse betingelser har vist interesse for at købe arealet med henblik på opførelse af et butikscenter.
Der er fra flere sider vist interesse for at åbne forretning i et nyt butikscenter, bl. a. er en dagligvarekæde meget interesseret og har afleveret et skitseforslag til butiksindretning og placering på grunden.
Initiativet til områdefornyelse og et nyt butikscenter i Aalestrup kom for et par år siden fra Aalestrup Idrætsforenings Erhvervsklub. Siden er både Aalestrup Handelsstandsforening, Aalestrup Netværk og Borgerforeningen 9620 Aalestrup inddraget i planerne, og det er formanden for borgerforeningen, halinspektør Søren Bruun Sørensen, og formanden for erhvervsklubben, tømmerhandler Tom Berntsen, begge Aalestrup, der er tovholdere i projektet.fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste