onsdag 02. marts 2011

Gamle bygninger skal væk

Af: Valdus Jensen

Huse i lokale byer i farezonen

VIBORG: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 9. februar meddelt, at ansøgninger om midler fra ”Puljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 2011” skal være ministeriet i hænde senest den 11. marts.
Indsatsområderne er:
1. Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering
2. Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde
3. Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen Den statslige støtte er 70 pct. af udgiften mod 75 pct. i den tidligere ordning. Det er en betingelse at ministeriet
får en rapport 1. marts 2012, og alle arbejder skal være afsluttet den 31. december 2013.
Teknik og Miljøudvalget skal drøfte sagen på mødet i dag.  Såfremt udvalget beslutter, at der skal søges midler til Indsatspuljen 2011, vurderer Forvaltningen udfra erfaringerne med Indsatspuljen 2010, at den samlede budgetramme til Indsatspuljen 2011 højst bør være 3.100.000 kr.
Samlet økonomiramme: 3.100.000 kr. Statsstøtte 2.170.000 kr., kommunal andel 930.000 kr.
Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens budgetforslag til Indsatspuljen 2011, vil forvaltningen fremsende ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som skal have ansøgningen senest den 11. marts.
Den Kommunale andel på 930.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af følgende rådighedsbeløb optaget på anlægsbudgettet for 2011:
Forvaltningen har gennemgået de indkomne forslag, og har efterfølgende skrevet til 40 ejere af prioriterede ejendomme for at få tilkendegivet, om de vil være interesseret i at indgå aftale om nedrivning eller oprydning af skrot og affald.
Der er indtil nu nedrevet fem ejendomme, fem ejere vil selv stå for nedrivningen, og ejerne har fået godkendt en nedrivningspris. I lokalområdet er der tale om følgende ejendomme:
Gl. Viborgvej 50, Hvam er købt af kommunen for 50.000 kr., hvoraf staten betaler 37.000 kr. Kommunen står for nedrivningen. Der er en mindre jordforurening, som ikke fjernes men tildækkes.
Huset på Svinget 3, Gl. Hvam er ubeboelig og forfaldent og søges opkøbt af kommunen. Ejeren har ikke besvaret et brev fra kommunen.
Teglgårdvej 3, Møldrup er en landbrugsejendom, hvorpå der er en faldefærdig bygning som skal nedrives, og der skal foretages oprydning. Ejeren har ikke besvaret brev fra kommunen.
Hovedvejen 134, Aalestrup står ejeren selv for nedrivningen. Stuehuset må  ikke fjernes uden jordkommisionens dispensation.
Viborgvej 4, Klejtrup,  har stået tom og ubeboet i mange år. Ejeren har ikke svaret på brev. Der kan ikke gives et nedrivningepåbud. Handelsstandsforeningen ønsker p-plads på stedet.
Det gamle mejeri på Låstrupvej 2 i Skals er forfaldent og skæmmer, så det vil borgerne gerne  have fjernet. Kommunen har skrevet til ejeren, som ikke svaret.
Huset på Ågade 11, Ulbjerg, er forfaldent, og skal kondemneres, købes og nedrives. Ejeren kontaktes af kommunen.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste