onsdag 02. marts 2011

Gamle bygninger skal væk

Af: Valdus Jensen

Huse i lokale byer i farezonen

VIBORG: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 9. februar meddelt, at ansøgninger om midler fra ”Puljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 2011” skal være ministeriet i hænde senest den 11. marts.
Indsatsområderne er:
1. Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering
2. Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde
3. Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen Den statslige støtte er 70 pct. af udgiften mod 75 pct. i den tidligere ordning. Det er en betingelse at ministeriet
får en rapport 1. marts 2012, og alle arbejder skal være afsluttet den 31. december 2013.
Teknik og Miljøudvalget skal drøfte sagen på mødet i dag.  Såfremt udvalget beslutter, at der skal søges midler til Indsatspuljen 2011, vurderer Forvaltningen udfra erfaringerne med Indsatspuljen 2010, at den samlede budgetramme til Indsatspuljen 2011 højst bør være 3.100.000 kr.
Samlet økonomiramme: 3.100.000 kr. Statsstøtte 2.170.000 kr., kommunal andel 930.000 kr.
Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens budgetforslag til Indsatspuljen 2011, vil forvaltningen fremsende ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som skal have ansøgningen senest den 11. marts.
Den Kommunale andel på 930.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af følgende rådighedsbeløb optaget på anlægsbudgettet for 2011:
Forvaltningen har gennemgået de indkomne forslag, og har efterfølgende skrevet til 40 ejere af prioriterede ejendomme for at få tilkendegivet, om de vil være interesseret i at indgå aftale om nedrivning eller oprydning af skrot og affald.
Der er indtil nu nedrevet fem ejendomme, fem ejere vil selv stå for nedrivningen, og ejerne har fået godkendt en nedrivningspris. I lokalområdet er der tale om følgende ejendomme:
Gl. Viborgvej 50, Hvam er købt af kommunen for 50.000 kr., hvoraf staten betaler 37.000 kr. Kommunen står for nedrivningen. Der er en mindre jordforurening, som ikke fjernes men tildækkes.
Huset på Svinget 3, Gl. Hvam er ubeboelig og forfaldent og søges opkøbt af kommunen. Ejeren har ikke besvaret et brev fra kommunen.
Teglgårdvej 3, Møldrup er en landbrugsejendom, hvorpå der er en faldefærdig bygning som skal nedrives, og der skal foretages oprydning. Ejeren har ikke besvaret brev fra kommunen.
Hovedvejen 134, Aalestrup står ejeren selv for nedrivningen. Stuehuset må  ikke fjernes uden jordkommisionens dispensation.
Viborgvej 4, Klejtrup,  har stået tom og ubeboet i mange år. Ejeren har ikke svaret på brev. Der kan ikke gives et nedrivningepåbud. Handelsstandsforeningen ønsker p-plads på stedet.
Det gamle mejeri på Låstrupvej 2 i Skals er forfaldent og skæmmer, så det vil borgerne gerne  have fjernet. Kommunen har skrevet til ejeren, som ikke svaret.
Huset på Ågade 11, Ulbjerg, er forfaldent, og skal kondemneres, købes og nedrives. Ejeren kontaktes af kommunen.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste