fredag 11. marts 2011

Kreaturslagteri udvider

Af: Thorkild Christensen

Der investeres fem mio. kr. i bygninger og udstyr

Lars Andersen sammen med Bent Møller, som har været ansat på slagteriet i Aalestrup over 40 år.

AALESTRUP: Hjalmar Nielsen A/S i Aalestrup investerer nu i automatisk fremføring til kølerummet af de slagtede dyr, så medarbejderne spares for tunge løft. Der sker også en mindre bygningsmæssig udvidelse, så der bliver plads til den teknologiske landvinding.  
Udvidelsen skal foretages i ferieperioden og være klar til brug i august. Investeringen er anslået til fem millioner kr.
Investeringen er et led i slagteriets satsning  på et moderne og effektivt produktionsapparat. Både i 2005 og 2009 blev der opført nye kølerum. Med det planlagte projekt bliver arbejdsgangene på det lokale kreaturslagteri betydeligt forbedret.
- Vort hovedmål er at drive en sund lokal forretning, som bakker landmændene, vore dygtige medarbejdere og hele vort lokalområde op, siger direktør Lars Andersen, Aalestrup Kreaturslagteri - A/S Hjalmar Nielsen.
Lars Andersen har gennem de seneste mere end 30 år været tilknyttet familievirksomheden, heraf siden 2001 som ejer. Kreaturslagteriet i Aalestrup beskæftiger 30 medarbejdere og slagter mellem 900 og 1000 kreaturer om ugen. 95 procent af dyrene leveres direkte fra landmændene. Resten erhverver Lars Andersen på kreaturmarkederne i Aars og Thisted.

Slagter det dobbelte
Slagteriet har eksisteret over 100 år og er i fortsat  positiv udvikling.
- Vi har haft konstant fremgang de sidste ti år og har været i stand til at forbedre slagteriet, så vi i dag slagter dobbelt så mange dyr som midt i 1990erne med det samme antal ansatte, fortæller Lars Andersen.
Aalestrup-direktøren fremhæver som baggrund for kreaturslagteriets succes følgende:
- Vi råder over dygtige og stabile medarbejdere, hvoraf flere har været ansat her i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden placeret i et særdeles kvægrigt område, og vi får god opbakning fra egnens landmænd. Hertil kommer, at Hjalmar Nielsen A/S kan yde den nødvendige service over for kunder og samarbejdspartnere, understreger direktøren for Aalestrup-slagteriet.
Kreaturslagteriet i Aalestrup stod i 2008 bag  oprettelsen af opskæringsvirksomheden Himmerlands Kød A/S i det tidligere mejeri i Farsø. Denne virksomhed ejer Lars Andersen sammen med sin bror, Søren Andersen, og DLK-Aarhus.
Det betyder, at kreaturslagteriet og Himmerlands Kød kan redegøre for oksekødets rejse fra jord til bord - og ikke mindst dokumentere behandlingen fra slagtekæden til det færdigpakkede kvalitetsprodukt i supermarkedets diske.
Hjalmar Nielsen A/S eksporterer 30-40 procent af oksekødet, hovedsagelig til Italien og Tyrkiet.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste