fredag 11. marts 2011

Kreaturslagteri udvider

Af: Thorkild Christensen

Der investeres fem mio. kr. i bygninger og udstyr

Lars Andersen sammen med Bent Møller, som har været ansat på slagteriet i Aalestrup over 40 år.

AALESTRUP: Hjalmar Nielsen A/S i Aalestrup investerer nu i automatisk fremføring til kølerummet af de slagtede dyr, så medarbejderne spares for tunge løft. Der sker også en mindre bygningsmæssig udvidelse, så der bliver plads til den teknologiske landvinding.  
Udvidelsen skal foretages i ferieperioden og være klar til brug i august. Investeringen er anslået til fem millioner kr.
Investeringen er et led i slagteriets satsning  på et moderne og effektivt produktionsapparat. Både i 2005 og 2009 blev der opført nye kølerum. Med det planlagte projekt bliver arbejdsgangene på det lokale kreaturslagteri betydeligt forbedret.
- Vort hovedmål er at drive en sund lokal forretning, som bakker landmændene, vore dygtige medarbejdere og hele vort lokalområde op, siger direktør Lars Andersen, Aalestrup Kreaturslagteri - A/S Hjalmar Nielsen.
Lars Andersen har gennem de seneste mere end 30 år været tilknyttet familievirksomheden, heraf siden 2001 som ejer. Kreaturslagteriet i Aalestrup beskæftiger 30 medarbejdere og slagter mellem 900 og 1000 kreaturer om ugen. 95 procent af dyrene leveres direkte fra landmændene. Resten erhverver Lars Andersen på kreaturmarkederne i Aars og Thisted.

Slagter det dobbelte
Slagteriet har eksisteret over 100 år og er i fortsat  positiv udvikling.
- Vi har haft konstant fremgang de sidste ti år og har været i stand til at forbedre slagteriet, så vi i dag slagter dobbelt så mange dyr som midt i 1990erne med det samme antal ansatte, fortæller Lars Andersen.
Aalestrup-direktøren fremhæver som baggrund for kreaturslagteriets succes følgende:
- Vi råder over dygtige og stabile medarbejdere, hvoraf flere har været ansat her i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden placeret i et særdeles kvægrigt område, og vi får god opbakning fra egnens landmænd. Hertil kommer, at Hjalmar Nielsen A/S kan yde den nødvendige service over for kunder og samarbejdspartnere, understreger direktøren for Aalestrup-slagteriet.
Kreaturslagteriet i Aalestrup stod i 2008 bag  oprettelsen af opskæringsvirksomheden Himmerlands Kød A/S i det tidligere mejeri i Farsø. Denne virksomhed ejer Lars Andersen sammen med sin bror, Søren Andersen, og DLK-Aarhus.
Det betyder, at kreaturslagteriet og Himmerlands Kød kan redegøre for oksekødets rejse fra jord til bord - og ikke mindst dokumentere behandlingen fra slagtekæden til det færdigpakkede kvalitetsprodukt i supermarkedets diske.
Hjalmar Nielsen A/S eksporterer 30-40 procent af oksekødet, hovedsagelig til Italien og Tyrkiet.


onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste