torsdag 31. marts 2011

Autocamperplads i Hvalpsund

Pladsen skal ligge i det røde felt

HVALPSUND: Der er sket en markant stigning i antallet af autocampere. I dag findes der ca. 1 mio. autocampere i Europa, heraf er ca. 430.000 tysk indregistrerede. I både Tyskland og Frankrig nyproduceres der i dag flere autocampere end campingvogne.
Hovedparten af dette potentielle marked fravælger Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke tilbyder stellpladser med placering i bykernen eller bynært på havneområder.
Ordinære campingpladser fravælges som regel, da autocampersegmentet primært udgøres af seniorer.
En nedsat arbejdsgruppe med repræsentation af Turistforum, campingpladser i Vesthimmerland og Dansk Autocamper Forening har på sit seneste møde den 15. februar 2011, enstemmigt indstillet til Turistforum, at der etableres to stellpladser på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund.
Omkostninger for drift af stellpladser er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Turistforum har på sit seneste møde den 10. marts enstemmigt besluttet at indstille, at der etableres 2 stellpladser til autocampere på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund efter den fremlagte driftsmodel.
Anlæg opdeles i to faser. Denne bevilling omfatter kun fase 1, som omhandler en ramme på 100.000 kr. (ekskl. eget arbejde) og vedrører etablering i Løgstør med servicefaciliteter, samt delvis etablering af servicefaciliteter i Hvalpsund.
Arbejdet finansieres ved et kontant tilskud (er bevilliget jf. bilag) på 100.000 kr. fra Himmerlands Udviklingsråd. Desuden finansiering i vist omfang via eget kommunalt arbejde (anlæg og projektstyring).
Fase 2 omhandler resterende anlægsarbejder i Hvalpsund samt tilskud til campingpladser, der ønsker at indrette særlige områder til autocampere. Beløbet kan anvendes til for eksempel befæstelses arbejder for tungere køretøjer.
Fase to kan iværksættes såfremt der bevilliges 100.000 kr. fra LAG midlerne. Forventet svar fra LAG ultimo 2011.
Til projektet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller
- at fase 1 påbegyndes,
- at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb og
- at fase 2 afventer.
Denne indstilling anbefaler  Økonomiudvalget godkendt i Byrådet.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste