torsdag 31. marts 2011

Autocamperplads i Hvalpsund

Pladsen skal ligge i det røde felt

HVALPSUND: Der er sket en markant stigning i antallet af autocampere. I dag findes der ca. 1 mio. autocampere i Europa, heraf er ca. 430.000 tysk indregistrerede. I både Tyskland og Frankrig nyproduceres der i dag flere autocampere end campingvogne.
Hovedparten af dette potentielle marked fravælger Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke tilbyder stellpladser med placering i bykernen eller bynært på havneområder.
Ordinære campingpladser fravælges som regel, da autocampersegmentet primært udgøres af seniorer.
En nedsat arbejdsgruppe med repræsentation af Turistforum, campingpladser i Vesthimmerland og Dansk Autocamper Forening har på sit seneste møde den 15. februar 2011, enstemmigt indstillet til Turistforum, at der etableres to stellpladser på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund.
Omkostninger for drift af stellpladser er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Turistforum har på sit seneste møde den 10. marts enstemmigt besluttet at indstille, at der etableres 2 stellpladser til autocampere på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund efter den fremlagte driftsmodel.
Anlæg opdeles i to faser. Denne bevilling omfatter kun fase 1, som omhandler en ramme på 100.000 kr. (ekskl. eget arbejde) og vedrører etablering i Løgstør med servicefaciliteter, samt delvis etablering af servicefaciliteter i Hvalpsund.
Arbejdet finansieres ved et kontant tilskud (er bevilliget jf. bilag) på 100.000 kr. fra Himmerlands Udviklingsråd. Desuden finansiering i vist omfang via eget kommunalt arbejde (anlæg og projektstyring).
Fase 2 omhandler resterende anlægsarbejder i Hvalpsund samt tilskud til campingpladser, der ønsker at indrette særlige områder til autocampere. Beløbet kan anvendes til for eksempel befæstelses arbejder for tungere køretøjer.
Fase to kan iværksættes såfremt der bevilliges 100.000 kr. fra LAG midlerne. Forventet svar fra LAG ultimo 2011.
Til projektet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller
- at fase 1 påbegyndes,
- at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb og
- at fase 2 afventer.
Denne indstilling anbefaler  Økonomiudvalget godkendt i Byrådet.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste