mandag 18. april 2011

Investerer 60 mio. kr. i Gedsted

Vesthimmerlands Vand investerer i Gedsted nu

De nye forsinkelsesbassiner til overfladevand præsenteres her af direktør Bent Skovkær. I baggrunden skimtes Gedsted by.

GEDSTED: Det nye spildevandsprojekt og dermed følgende vejretablering vil frem til 2016 betyde investering af mellem 57 og 60 millioner kr. i Gedsted. Heraf koster alene første etape af projektet, som løber til og med 2112, cirka 17 millioner kr.
Sidste år blev der etableret nyt separat spildevandssystem på Søndergade, Langagervej,Bøgevænget og Bopladsen, men på grund af den tidlige vinter nåede  entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, ikke at blive færdig med retableringen på de tre sidstnævnte strækninger. Disse arbejder udføres så i år.
- Det er absolut ikke af storhed, at vi nu udskifter det gamle, faldefærdige kloaksystem med et separeret system bestående af en spildevandsledning og en ledning til overfladevand, fortællerdirektør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand.
Det er Vesthimmerlands Vand, der som ejer af rensningsanlæg og spildevandssystem i Vesthimmerlands Kommune, forestår det store renoveringarbejde.
- Sidste år købte Vesthimmerlands Vand to engparceller ved Vesterbro vest for Gedsted, oplyser Bent Skovkær Hansen. Her har vi nu fået udgravet to forsinkelsesbassiner på cirka to hektar. Overfladevandet fra Gedsted samles i disse bassiner, så Lerkenfeldt Å ikke overbelastes af meget store vandmængder på en gang.
Forsinkelsesbassinerne betyder, at tilledningen kan ske mere kontinuerligt og at der følgelig ikke kommer pludselige tryk til skade for det højt målsatte vandløb.
Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, kører nu med uformindsket styrke frem med kloakeringsprojektet på Vesterbro. Desuden skal der ske renovering af spildevandssystemet på såvel Torvegade som Carl Petersens Gade i år. Næste år kommer turen til villavejene Enghavevej, Fasanvej, Nørregade, Nørrevold, Havealle og Hybenvej.
I slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 kommer anden og sidste etape af det store Gedsted-projekt i licitation. Når spildevandsnettet i resten af byen er udskiftet, påregner Vesthimmerlands Vand, at der i 2015 eller 2016 etableres en otte km ledning til spildevandet fra Gedsted til rensningsanlægget i Stistrup. Overfladevandet udledes til forsinkelsesbassinerne og herfra til Lerkenfeldt Å.
Nedlægger anlæg
- Når vi er så langt, kan rensningsanlægget i Gedsted nedlægges, og bygningsværkerne kan fjernes, så arealet kan gå tilbage til landsbrugsdrift, siger lederen af Vesthimmerlands Vand. I mellemtiden - ja, allerede næste år - regner vi med, at investere otte millioner kr. i separering af spildevandet i Vesterbølle. I første omgang skal spildevandet herfra ledes gennem den eksisterende ledning til Gedsted Rensningsanlæg, men når Gedsteds  kloakeringsprojekt er fuldendt, skal også spildevandet fra Vesterbølle ledes til rensningsanlæggeti Stistrup, mens overfladevandet havner i forsinkelsesbassinerne i Gedsted.
Direktør Bent Skovkær Hansen understreger, at Vesthimmerlands Vand på trods af de store investeringer har et rimelig vandafledningsbidrag, nemlig 20,59 kr. plus moms i 2011. Det er i den billigste halvdel blandt danske  spildevandsselskaber.


onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste