mandag 18. april 2011

Investerer 60 mio. kr. i Gedsted

Vesthimmerlands Vand investerer i Gedsted nu

De nye forsinkelsesbassiner til overfladevand præsenteres her af direktør Bent Skovkær. I baggrunden skimtes Gedsted by.

GEDSTED: Det nye spildevandsprojekt og dermed følgende vejretablering vil frem til 2016 betyde investering af mellem 57 og 60 millioner kr. i Gedsted. Heraf koster alene første etape af projektet, som løber til og med 2112, cirka 17 millioner kr.
Sidste år blev der etableret nyt separat spildevandssystem på Søndergade, Langagervej,Bøgevænget og Bopladsen, men på grund af den tidlige vinter nåede  entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, ikke at blive færdig med retableringen på de tre sidstnævnte strækninger. Disse arbejder udføres så i år.
- Det er absolut ikke af storhed, at vi nu udskifter det gamle, faldefærdige kloaksystem med et separeret system bestående af en spildevandsledning og en ledning til overfladevand, fortællerdirektør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand.
Det er Vesthimmerlands Vand, der som ejer af rensningsanlæg og spildevandssystem i Vesthimmerlands Kommune, forestår det store renoveringarbejde.
- Sidste år købte Vesthimmerlands Vand to engparceller ved Vesterbro vest for Gedsted, oplyser Bent Skovkær Hansen. Her har vi nu fået udgravet to forsinkelsesbassiner på cirka to hektar. Overfladevandet fra Gedsted samles i disse bassiner, så Lerkenfeldt Å ikke overbelastes af meget store vandmængder på en gang.
Forsinkelsesbassinerne betyder, at tilledningen kan ske mere kontinuerligt og at der følgelig ikke kommer pludselige tryk til skade for det højt målsatte vandløb.
Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, kører nu med uformindsket styrke frem med kloakeringsprojektet på Vesterbro. Desuden skal der ske renovering af spildevandssystemet på såvel Torvegade som Carl Petersens Gade i år. Næste år kommer turen til villavejene Enghavevej, Fasanvej, Nørregade, Nørrevold, Havealle og Hybenvej.
I slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 kommer anden og sidste etape af det store Gedsted-projekt i licitation. Når spildevandsnettet i resten af byen er udskiftet, påregner Vesthimmerlands Vand, at der i 2015 eller 2016 etableres en otte km ledning til spildevandet fra Gedsted til rensningsanlægget i Stistrup. Overfladevandet udledes til forsinkelsesbassinerne og herfra til Lerkenfeldt Å.
Nedlægger anlæg
- Når vi er så langt, kan rensningsanlægget i Gedsted nedlægges, og bygningsværkerne kan fjernes, så arealet kan gå tilbage til landsbrugsdrift, siger lederen af Vesthimmerlands Vand. I mellemtiden - ja, allerede næste år - regner vi med, at investere otte millioner kr. i separering af spildevandet i Vesterbølle. I første omgang skal spildevandet herfra ledes gennem den eksisterende ledning til Gedsted Rensningsanlæg, men når Gedsteds  kloakeringsprojekt er fuldendt, skal også spildevandet fra Vesterbølle ledes til rensningsanlæggeti Stistrup, mens overfladevandet havner i forsinkelsesbassinerne i Gedsted.
Direktør Bent Skovkær Hansen understreger, at Vesthimmerlands Vand på trods af de store investeringer har et rimelig vandafledningsbidrag, nemlig 20,59 kr. plus moms i 2011. Det er i den billigste halvdel blandt danske  spildevandsselskaber.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste