fredag 03. juni 2011

Varmeforbruget steg i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

1035 varmeforbrugere kan se frem til efterregning

AALESTRUP:  - Denne vinter blev den koldeste i mands minde. Vi solgte 18 pct. mere varme end sidste år.
Sådan sagde formanden for Aalestrup Varme & Vand a.m.b.a., Søren Hald, da han aflagde beretning ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro.
Søren Hald oplyste, at et standardhus opfyret med olie i år får en ekstra regning på ca. 3000 kr. I Aalestrup er der 1035 forbrugere, som skal betale ca. 1200 kr. i gennemsnitlig merbetaling og kun 311 forbrugere, der skal have penge tilbage - i gennemsnit 450 kr.
Men forbrugerne kan glæde sig over, at det nye barkanlæg har kunne producere den nødvendige energi uden de store problemer. Værket har nu overtaget anlægget 100 pct., og der er fundet en løsning med leverandøren om opsætning af en parallel varmeveksler - på leverandørens regning.
- Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er udfordringer på anlægget. Bark er ”dårlig” brændsel til relativt små penge, men på det nye anlæg ser vi en hurtigere nedslidning af de vitale dele, sagde Søren Hald.
 Anlægget er bygget for at imødekomme de nye miljøkrav. Bestyrelsen overvejer at benytte et andet brændselsmix med 50 pct. bark og 50 pct. flis. Flis har en bedre miljøbelastning.
Livlinen er klar
Transmissionsledningen fra Elmegaardsvej til Rolighedsvej er gennemført, og er nu livline til de kommende 30 års forsyning. Udgiften blev to mio. kr. Værket valgte en boring under Vestergade for at give de færrest mulige gener for byens borgere.
- I det kommende år begynder Vesthimmerlands Vand at renovere og separere kloaksystemet i Aalestrup. Det er et meget stort arbejde som vil påvirke os alle i de kommende fem år. For Aalestrup Varme & Vand vil det betyde massive investeringer i udskiftning af ledningsnettet. Vi bruger ca. halvanden mio. kr. til gaderenovering årligt og når hele byen bliver gravet op bliver vi nødt til at prioritere ledningsvedligeholdelsen anderledes. Det går ikke, at vi graver op tre til fem år efter der er lagt ny asfalt og alt er renoveret. Vi kender ikke udgifterne, men bestyrelsen vil vurdere hvor og hvordan vi bedst løser denne udfordring, sagde Søren Hald.
Der blev opfordret til øget fokus på energibesparelser. Varmeværket har problemer med at levere de energibesparelser som Energistyrelsen har pålagt. Derfor skærpes reglerne for afkøling. Der er investeret i temperaturreguleret fremløbsstyring på ledningenettet, men det har medført at nogle forbrugere med gennemstrømningsvandvarmere har problemer med at få varmt vand i bruseren hurtigt. Det er et problem for den enkelte forbruger, da det meget klart står skrevet i leveringsbestemmelserne, at værket ikke vil levere tryk og varme til en gennemstrømsvandvarmer.
- Men vi vil være behjælpelig med rådgivning om hvordan problemet kan og skal løses, sagde Søren Hald.
Regnskabet blev gennemgået af forretningsfører Gurli Bech. Der var indtægter på 13,1 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. året tidligere. Overskuddet blev 258.000 kr. mod et underskud på 478.000 kr. i 2009. Egenkapitalen er 1.116.648 kr.fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste