onsdag 01. juni 2011

Byrådsmedlemmer ikke inhabile

Af: Valdus Jensen

Kunne godt deltage i debat om Gedsted Skole

GEDSTED: De tre byrådsmedlemmer Per Bisgaard og Jan Dyregaard, begge Venstre, samt Klavs Boysen (C) var ikke inhabile i forbindelse med behandling på byrådsmøderne d. 25. nov. 2010 og d. 18. januar 2011 vedrørende skolestrukturen.
Det slår byrådet fast i et svar til Tilsynet Statsforvaltningen Nordjylland, som har bedt kommunen om en udtalelse i forbindelse med, at Doris Lauritzen (S) har rettet henvendelse til tilsynet.
I svaret skriver byrådet blandt andet, at på mødet d. 25. nov. 2010 blev kommunens samlede skolestruktur behandlet. Blandt mange andre ændringer i skolestrukturen blev spørgsmålet om en mulig etablering af en overbygning på Gedsted Skole for 8.og 9. klasse.
Eleverne fra Gedsted har hidtil overvejende gået på privatskolen Aalestrup Realskole, men ca. en tredjedel af eleverne har valgt Farsø Skole. Elevtallet i 7. klasse i Gedsted Skole vil ifølge prognose for 2010–2023 udgøre mellem 12 og 25 elever. Det årlige elevbidrag til Aalestrup Realskole er således i gennemsnit 12 elever eller 36 elever over 3 år.
Ved en etablering af en overbygning i Gedsted ville Aalestrup Realskole formentlig miste disse elever.
Spørgsmålet om etablering af overbygning på Gedsted Skole udgik af den samlede beslutning om skolestruktur og blev sendt tilbage til fornyet behandling i Børn og Skole Udvalget, idet byrådet ønskede en udtalelse om en eventuel etablering af en overbygning fra skolebestyrelsen på Gedsted Skole. Skolestrukturen blev i øvrigt godkendt med samtlige tilstedeværende medlemmers stemme.
Ikke ledende stillinger
Vedrørende de tre byrådsmedlemmers forbindelse til Aalestrup Realskole, oplyses det i svaret, at Klaus Boysen af Vesthimmerlands Kommune er udpeget til at være kommunens repræsentant i bestyrelsen for Aalestrup Realskole.
Da Klavs Bojsen netop er udpeget til at være det offentliges repræsentant, vil der som hovedregel ikke foreligge nogen interessekonflikt og dermed ikke nogen inhabilitet.
Jan Dyregaard og Per Bisgaard er begge ansat som lærere på skolen. Per Bisgaard har dog haft orlov siden 2007 på grund af hans job som medlem af Folketinget. Det er nu oplyst, Per Bisgaards hustru også er ansat på skolen som skolesekretær.
Både Jan Dyregaard og Per Bisgaard er begge lærere uden ledelsesansvar, så ved vurderingen skal kun tages hensyn til deres interesse som ansat medarbejder.
Sagen på byrådsmødet i nov. 2010 vedrørte kommunens generelle skolestruktur, dvs. sagen er af almen karakter og berørte adskillige skoler ud over Aalestrup Realskole.
Under hensyntagen hertil fastholder byrådet, at der ikke forelå den fornødne interessekonflikt til at der kunne statueres inhabilitet for de pågældende lærere. Det forhold, at den enes hustru også er ansat på skolen, påvirker ikke denne vurdering, idet der ikke forventes ændringer af antallet af skolesekretærer som følge af den ændrede elevsammensætning.
Sagen på byrådsmødet i jan. 2011 vedrørte alene etablering af overbygning på Gedsted Skole og dermed også elevtilførslen til Aalestrup Realskole. Imidlertid forelå der ikke mulighed for så alvorlige indskrænkninger, at der kunne være fare for lærernes ansættelsesforhold.
På byrådsmødet i januar 2011 forkastede et flertal på 20 medlemmer et forslag om etablering af overbygning på Gedsted Skole. For forslaget stemte 6.
Med baggrund i blandt andet ovennævnte, konkluderede et flertal i byrådet, at der ikke med den fornødne styrke forelå en interessekonflikt til at konstatere inhabilitet i denne sag.
Svaret blev kort drøftet på byrådsmødet i torsdags, hvor Doris Lauritzen redegjorde for, hvorfor hun havde sendt klagen.
Jens Lauritzen (V) håbede på, at Doris Lauritzen ikke fik medhold, idet det kunne skabe megen debat om de folkevalgtes roller i fremtiden.
Ninni Lodahl Gjessing (R) slog fast, at Doris Lauritzen er i sin gode ret til at kontakte statsforvaltningen, når hun er i tvivl.onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste