onsdag 01. juni 2011

Byrådsmedlemmer ikke inhabile

Af: Valdus Jensen

Kunne godt deltage i debat om Gedsted Skole

GEDSTED: De tre byrådsmedlemmer Per Bisgaard og Jan Dyregaard, begge Venstre, samt Klavs Boysen (C) var ikke inhabile i forbindelse med behandling på byrådsmøderne d. 25. nov. 2010 og d. 18. januar 2011 vedrørende skolestrukturen.
Det slår byrådet fast i et svar til Tilsynet Statsforvaltningen Nordjylland, som har bedt kommunen om en udtalelse i forbindelse med, at Doris Lauritzen (S) har rettet henvendelse til tilsynet.
I svaret skriver byrådet blandt andet, at på mødet d. 25. nov. 2010 blev kommunens samlede skolestruktur behandlet. Blandt mange andre ændringer i skolestrukturen blev spørgsmålet om en mulig etablering af en overbygning på Gedsted Skole for 8.og 9. klasse.
Eleverne fra Gedsted har hidtil overvejende gået på privatskolen Aalestrup Realskole, men ca. en tredjedel af eleverne har valgt Farsø Skole. Elevtallet i 7. klasse i Gedsted Skole vil ifølge prognose for 2010–2023 udgøre mellem 12 og 25 elever. Det årlige elevbidrag til Aalestrup Realskole er således i gennemsnit 12 elever eller 36 elever over 3 år.
Ved en etablering af en overbygning i Gedsted ville Aalestrup Realskole formentlig miste disse elever.
Spørgsmålet om etablering af overbygning på Gedsted Skole udgik af den samlede beslutning om skolestruktur og blev sendt tilbage til fornyet behandling i Børn og Skole Udvalget, idet byrådet ønskede en udtalelse om en eventuel etablering af en overbygning fra skolebestyrelsen på Gedsted Skole. Skolestrukturen blev i øvrigt godkendt med samtlige tilstedeværende medlemmers stemme.
Ikke ledende stillinger
Vedrørende de tre byrådsmedlemmers forbindelse til Aalestrup Realskole, oplyses det i svaret, at Klaus Boysen af Vesthimmerlands Kommune er udpeget til at være kommunens repræsentant i bestyrelsen for Aalestrup Realskole.
Da Klavs Bojsen netop er udpeget til at være det offentliges repræsentant, vil der som hovedregel ikke foreligge nogen interessekonflikt og dermed ikke nogen inhabilitet.
Jan Dyregaard og Per Bisgaard er begge ansat som lærere på skolen. Per Bisgaard har dog haft orlov siden 2007 på grund af hans job som medlem af Folketinget. Det er nu oplyst, Per Bisgaards hustru også er ansat på skolen som skolesekretær.
Både Jan Dyregaard og Per Bisgaard er begge lærere uden ledelsesansvar, så ved vurderingen skal kun tages hensyn til deres interesse som ansat medarbejder.
Sagen på byrådsmødet i nov. 2010 vedrørte kommunens generelle skolestruktur, dvs. sagen er af almen karakter og berørte adskillige skoler ud over Aalestrup Realskole.
Under hensyntagen hertil fastholder byrådet, at der ikke forelå den fornødne interessekonflikt til at der kunne statueres inhabilitet for de pågældende lærere. Det forhold, at den enes hustru også er ansat på skolen, påvirker ikke denne vurdering, idet der ikke forventes ændringer af antallet af skolesekretærer som følge af den ændrede elevsammensætning.
Sagen på byrådsmødet i jan. 2011 vedrørte alene etablering af overbygning på Gedsted Skole og dermed også elevtilførslen til Aalestrup Realskole. Imidlertid forelå der ikke mulighed for så alvorlige indskrænkninger, at der kunne være fare for lærernes ansættelsesforhold.
På byrådsmødet i januar 2011 forkastede et flertal på 20 medlemmer et forslag om etablering af overbygning på Gedsted Skole. For forslaget stemte 6.
Med baggrund i blandt andet ovennævnte, konkluderede et flertal i byrådet, at der ikke med den fornødne styrke forelå en interessekonflikt til at konstatere inhabilitet i denne sag.
Svaret blev kort drøftet på byrådsmødet i torsdags, hvor Doris Lauritzen redegjorde for, hvorfor hun havde sendt klagen.
Jens Lauritzen (V) håbede på, at Doris Lauritzen ikke fik medhold, idet det kunne skabe megen debat om de folkevalgtes roller i fremtiden.
Ninni Lodahl Gjessing (R) slog fast, at Doris Lauritzen er i sin gode ret til at kontakte statsforvaltningen, når hun er i tvivl.fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste