fredag 24. juni 2011

Turistmuligheder skal afdækkes

Af: Thorkil Christensen

Aalestrup Turistforening ønsker åben debat om fremtiden

den gamle cykel er et synligt vartegn.

AALESTRUP: Hvordan vil vi kunne opleve turistehvervet på Aalestrup-egnen i fremtiden?
Det er et åbent spørgsmål, som Turistforeningen for Aalestrup og Omegn påtænker at arbejde mere med. Ideen blev lanceret af formanden, Marianne D. Nielsen, Aalestrup,  ved turistforeningens generalforsamling på Fiskegården, og der blev lagt op til, at der skal holdes et fællesmøde om emnet for at få alle ideer på bordet.
- Det kan være en brainstorming om turisme og om hvordan erhvervet oplever at være en del af et fællesskab, sagde Marianne D. Nielsen.
Formanden nævnte turistavisen ”Oplev Aalestrup” som blev udgivet første gang i 2010 og er blevet så godt modtaget, at der nu er lavet en 2011-udgave med udvidet sidetal. Og der kommer gode tilbagemeldinger om avisen fra uddelingsstederne.
2010-sæsonen var også god for turistinformationen i Knabergården, som melder om mange kunder.
Den nye forpagter af rosenparkens pavillon, Lene Christensen, Aalestrup,  er kommet godt fra start og er i fuld sving på campingområdet, idet Aalestrup Campingplads hører under forpagtningsaftalen. Fremtiden byder på stellpladser til autocampere på campingpladserne. Man er klar i Hvalpsund, Løgstør og Aars, og tanken er, at der også skal indrettes specielle pladser til autocampere på Aalestrup Camping.
Den jyske Rosenpark havde i 2010 knap så mange besøgende som året tidligere, men turistforeningen håber, at den nye bevægelsespark ved Nygade kan medvirke til at øge besøgstallet allerede fra i år - også selv om mange roser i parken har fået frostskader af den hårde vinter og skal skiftes ud.
En god reklame
Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup var med i cykelløbet PostDanmark Rundt i 2010 og skal med igen i år.
- Det er en god reklame for vor egn, sagde Marianne D. Nielsen.
I årets løb tog turistforeningen initiativ til at sætte lys på cyklen og plante roser i rundkørselen ved Testrupvej/Nordre Ringvej. Der har været et godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om projektet. Kommunens ansatte har udført arbejdet, og turistforeningen yder 25.000 kr. i tilskud.
Der er lidt problemer med cyklen i rundkørselen, der er et af byens vartegn. Styret skal rettes op, og foreningen har tilsagn fra smeden om, at det vil ske snarest.
Bestyrelsen havde et ønske om at få nærmere kontakt med Aalestrup Lystfiskerforening og Fiskegården fordi bureauet får mange forespørgsler om Simested Å. I forbindelse med generalforsamlingen fik deltagerne en god orientering om, hvad foreningen og Fiskegården har at byde på. Det er både lokale til lejrskoleundervisning, hytteudlejning, lystfiskermuseum, salg af fiskekort og meget andet.
Marianne D. Nielsen gav udtryk for, at det er dejligt at der er kommet gang i Hotel Hvide Kro i Aalestrup igen og mindede om, at det også er blevet muligt at overnatte i Aalestrup Idrætscenter. Hertil kommer overnatningsmuligheder på Simested Kro og Ll. Restrup. Desuden er Gedsted Kro genåbnet.
Bestyrelsesmedlem Erik Dalgaard har deltaget aktivt i møder om en kommende pilgrimsrute som påtænkes anlagt så den får forbindelse til Aalestrup-egnen. Foreningen har endvidere været repræsenteret ved Turistforums møder i Løgstør.
Regnskabet blev gennemgået af turistforeningens kasserer Thorkil Christensen. Medlemstallet er stabilt, og året sluttede med et overskud på 3.871 kr. Regnskabet balancerer med 33.330 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes Lisbeth Arent, Gedsted, Erik Dalgaard, Testrup og Thorkil Christensen, Aalestrup.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste