torsdag 15. september 2011

Første spadestik til "Hjertebo"

Af: Hanne Grabow

Der er stor interesse for den ny institution til unge

Det første spadestik blev taget af Anders K. Jensen, Hvam, borgmester Søren Pape, Viborg, og to af de kommende beboere, Clara og Frederik.

HVAM: Mange interesserede var mødt op til starten på byggeriet af institutionen ”Hjertebo”, ved den tidligere Hvam Skole i Gl. Hvam.
Projektet med ”Hjertebo” blev ”født” af lokale borgere som led i en borgerplan tilbage i 2006, for at fremme udviklingen i lokalområdet i Hvam.
I første omgang så man på Hvam Skoles bygninger, der var blevet ledige efter lukning af skolen, men de var ikke helt ideelle til formålet så hurtigt blev det besluttet at opføre nye bygninger på det 14.000 kvadratmeter store areal som tidligere var udlagt til idrætsformål.
Anders K. Jensen, Hvam, og Torben Kiel Jensen, Aalestrup, har været helt i front og har kæmpet for at få tilladelser og økonomi i hus, sammen med den øvrige bestyrelse. Også landsforeningen ”Kristelig Handicapforening” som institutionen skal være en del af, har bistået.
Fredag var man så kommet så langt at første spadestik til byggeriet kunne tages og selve byggeriet blev indledt mandag.
Anders K. Jensen bød velkommen til de forsamlede, hvoraf en del var kommende brugere og deres forældre.
- Solen har valgt at skinne over ”Hjertebo” i dag. Engang imellem har vi følt at skyerne trak lidt sammen om projektet, men nu skinner solen og det glæder vi os over, sagde Anders K. Jensen og bød særligt velkommen til Viborg Kommunes borgmester Søren Pape Poulsen som var med til at tagede det første spadestik. .
- Nogle af os som er med i dag har arbejdet med tanken om et hjem i samarbejde med Kristelig Handicap Forening på landsplan  om etablering af et hjem i det midt- og nordjyske siden 2006, og andre siden 2005. De kristne værdier vil være det bærende sammen med en høj faglighed og medmenneskelighed.
Når vi ser tilbage har der været mange ”sten” som bestyrelsen har følt var store og som vi måske ikke umiddelbart har kunnet se en løsning på, hvordan de skulle løftes til side, men vi har altid følt, at det var en opgave vi fik hjælp til fra Vor Herre, sagde Anders K. Jensen..
Ellen Hessellund, som er landssekretær for Kristelig Handikapforening, har altid sagt, at vi skulle forestille os at det var en elefant vi skulle spise, og at vi derfor var nødt til at tage den i små bidder. Engang imellem følte vi i bestyrelsen at det har været en drøj tur at komme så langt. Vi kunne godt have ønsket os et mindre dyr.
Nogen af dem som har gjort det muligt økonomisk er Kristelig Handicapforening, LAG Viborg, Y’s Mens klubberne i Aars og mange andre, sagde Anders K. Jensen, som også takkede Hvam Beboerforening  for opsætning af flag i dagens anledning som et symbol for samarbejdet om projektet.
Grund til glæde
Herefter talte borgmester Søren Pape:
- I dag har vi grund til at glæde os i fællesskab. I dag tager vi første spadestik til en bygning, som skal være ramme om et godt og kærligt hjem for 12 borgere i Viborg Kommune der skal bo sammen i et Kristeligt handicap -fællesskab.  Jeg kan som borgmester glæde mig over, at vi her i kommunen har aktive folk, der med budet om næstekærlighed stærkt forankret i deres sind, tænker på at skabe gode rammer for en gruppe udviklingshæmmede medborgere. Jeg er sikker på, at det har krævet hårdt arbejde, at komme til det punkt vi er i dag, og selv om der er lang vej endnu til den første beboer flytter ind, så er der grund til i dag at stoppe op og glæde os over, at nu er det for alvor i gang.
Jeg har set i folderen, der beskriver tankerne om Hjertebo, og det står helt klart for mig, at her bliver der plads til den enkelte og plads til forskelligheden. Der bliver mulighed for mange forskellige aktiviteter, alt efter interesse og evne.
Navnet Hjertebo siger jo alt om stedet og tankerne bag. Og med ordene fra Hebræerbrevet kap.12, vers 15, som står på invitationen ”Se til at ingen går glip af Guds nåde”, er grundholdningen for dette hjem slået fast. Dette bliver et hjem grundlagt på stærke værdier ud fra et kristent livs- og menneskesyn.
Det vil være nærliggende at påstå, at I der har arbejdet med at få dette projekt stab-let på benene, har gjort det ud fra salme 37, v. 3. ”Stol på Herren, og gør det gode”.
Jeg er ikke i tvivl om, at placeringen i Hvam i skønne omgivelser i et aktivt lokalsamfund, er den helt rigtige placering af Hjertebo.
Borgmesteren sluttede med at ønske alle hjertelig til  lykke og ønskede alt godt for den videre proces.
Efter den officielle del med spadestik var overstået blev alle deltagere inviteret ind på skolen til kaffe og kage. Her  orienterede arkitekt Henrik Nielsen og økonomisk rådgiver Palle Dinesen om projektet. Der var stor interesse for at høre mere. I første omgang var der dækket op til 60 personer, men det var alt for lidt, så hurtigt blev der hentet flere stole og sat flere kopper på bordene.
”Hjertebo” bliver etableret på et folkekirkeligt grundlag og  får plads til 12 beboere. Beboergruppen er primært psykisk udviklingshæmmede. De kan i tilknytning hertil have andre handicaps, f.eks. fysiske. I enkelte tilfælde vil det være muligt at rumme beboere med en diagnose inden for autismespektret eller med en egentlig psykiatrisk diagnose. Hver enkelt beboer vurderes individuelt, og skal være fyldt 18 år for at kunne visiteres til ”Hjertebo”.
Formanden for bestyrelsen,  Anders K. Jensen fortæller, at finansieringen nu er på plads og glæder sig til at følge byggeriet. Han ser frem til at kunne indvi ”Hjertebo” i sommeren 2012.onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste