onsdag 19. september 2012

Per Bisgaard er fortsat folketingskandidat

Af: Hanne Grabow

Formand valgte at gå - efter pres flere steder fra

Per Bisgaard havde taget tidligere gruppeformand i Folketingen Hans Christian Schmidt med til mødet. Der var diskussion om, hvorvidt han måtte tale til Per Bisgaards fordel. Foto: Sven Erik Sode.

VESTHIMMERLAND: 240 forventningsfulde Venstremedlemmer fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner var forleden mødt frem i Haverslevhallen for at vælge en ny folketingskandidat.
Der var lagt op til et kampvalg mellem udfordreren Mette Madsen Dam, som havde et flertal i kandidatbestyrelsen bag sig og den siddende kandidat Per Bisgaard; outsider til posten var Maria Christensen fra Frederikshavn, som dog ikke spåedes mange chancer i Himmerland.
Der var derfor lagt op til en spændende aften den onsdag i Haverslev. Men valget blev dog  ikke den gyser, som nogle havde forventet eller ønsket sig;
Per Bisgaard blev valgt med stemmerne 146, mens Mette Madsen Dam opnåede 86, og der kun blev 2 til kandidaten fra Frederikshavn.
Inden afstemningen måtte forsamlingen dog afgøre, om der måtte være talere, som ikke havde hjemsted i kredsen. Per Bisgaard havde udover Per Bach Laursen fra Vesthimmerland og Klaus Quist fra Rebild også inviteret sin tidligere gruppeformand fra folketinget, Hans Chr. Schmidt til at komme og sige et par ord om kandidaten.
Afgørelsen blev fundet ved skriftlig afstemning – og resultatet var lig det senere valgresultat. 146 stemte for at Per Bisgaard måtte lade sin tidligere kollega tale og 84 stemte imod.
Mette Madsen Dam, som var formand Niels Juels kandidat, havde tre lokale fortalere. Ulrik Lund og Dorit Bolvig fra Vesthimmerland og borgmester i Rebild Kommune, Anny Winther, opfordrede medlemmerne til at stemme på fornyelsen og den kvindelige kandidat.
Forud for opstillingsmødet har kandidatbestyrelsen gennem et år forsøgt at finde kandidater, som ville tage kampen op mod Per Bisgaard, men på trods af henvendelser til såvel etablerede politikere som borgere udenfor det politiske, så var der ikke nogen, som ønskede at stille op mod den siddende kandidat.
Det var en synlig lettet og glad Per Bisgaard, der efter valget rettede en tak til det bagland, som havde givet ham et meget solidt fundament at bygge videre på. Men der var også en skarp kritik af formandens og flertallets håndtering af processen. Bestyrelsens forsøg på at forhindre ham i at stille op, og den lukkethed, som processen var forløbet under, var gift for demokratiet, sagde Per Bisgaard bl.a.
Formand Niels Juel slog i sin afslutningstale fast, at nu havde demokratiet talt, og han opfordrede medlemmerne til at bakke op om den valgte kandidat, Per Bisgaard.
- Det var selvfølgelig de rette ord fra formanden, men jeg havde efter et år, hvor jeg gang på gang havde oplevet, at han sagde et i en bestemt forsamling, for kort tid efter at sige det diametralt modsatte i en anden, ingen tillid til at formanden ville bakke mit kandidatur op. Derfor ville den rette løsning være, at han trak sig som formand, hvilket han også tidligere havde sagt til offentligheden – både på skrift og i TV, siger Per Bisgaard.
Gik efter pres
I første omgang ville formand Niels Juel ikke lytte til den genvalgte folketingskandidat, men da Morten V. Nielsen, formand for Venstres byrådsgruppe i Rebild i weekenden meddelte, at han ville trække sig som gruppeformand og borgmesterkandidat, med den begrundelse at han ikke ville kunne leve med en kommuneforeningsformand, der gang på gang ikke overholdt aftaler, så valgte Niels Juel, efter stort pres, at nedlægge sit hverv som formand for kandidatbestyrelsen.
- Det uskønne forløb har naturligvis skabt frustrationer hos medlemmerne, og der forestår et meget stort oprydningsarbejde, som kandidatbestyrelsen, og jeg som det allerførste må tage fat på, siger Per Bisgaard.
- Det er meget vigtigt, at de medlemmer af bestyrelsen, som ikke kan bakke op om mit kandidatur, lader sig udskifte, således at vi får et team, som bakker op om at Himmerlandskredsen igen får et folketingsmedlem på Christiansborg. Meget ansvar hviler på mine skuldre, og jeg er klar til at kigge fremad og gøre en god indsats for hele kredsen, siger Per Bisgaard afsluttende.
-  Vi er glade for det flotte valg til Per, siger formand for Venstre i Aalestrup, Niels- Jørgen Kristensen.
- Vi synes det var det rette valg. Mange taler om, at en del af de nye folketingsmedlemmer er meget unge uden ret megen erfaring fra det virkelige liv. Her må man sige at Per, med på 57 år, har mere erfaring og været aktiv på mange områder, må være den rette til at repræsentere os i Folketinget, fortsætter han.
Nu kommer så den store opgave for Venstres organisation, at gøre Per Bisgaard mere kendt og synlig i hele Himmerlandskredsen, for at han kan opnå valg til Folketinget.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste