fredag 09. november 2012

Unge fra Aalestrup hjalp havørrederne

Elever fra Naturefterskolen gav bæk nyt liv

Elever fra Aalestrup Naturefterskole hjalp i sidste uge Jonas Høholt fra Trend Å Lystfiskeriforening med at gøre en bæk klar til havørredernes vintergydning.

AALESTRUP: Netop på denne tid af året er havørrederne på vej op gennem Danmarks mange vandløb for at gyde deres æg og videreføre slægten.
Ørrederne gyder i vandløbenes grusbanker om vinteren, og gydningen foregår ofte i små bække, som er tilløb til åernes hovedløb.
Nogle gange er ørrederne dog forhindret i at svømme op i de små, rislende bække, da væltede træer eller nedfaldne grene kan spærre for fiskenes passage.
Det er et problem, Trend Å Lystfiskeriforening gør alt for at tage hånd om.
Forleden havde Jonas Høholt fra foreningen således arrangeret en arbejdsdag i samarbejde med tre elever og en lærer fra Aalestrup Naturefterskole.


Klar til mange år
Jonas Høholt havde udvalgt en lille bæk, som løber langs en skov og munder ud i Trend Ås hovedløb tæt ved åens eneste dambrug.
Bækken havde for flere år siden en god bestand af gydende havørreder, men nedfaldne grene og pil i kraftig vækst har i flere år fungeret som en prop i bækken.
Efterskoleeleverne og deres lærer Jakob Madsen var klar på opgaven, og der blev arbejdet intensivt en hel formiddag med grensakse og save.
Bækken blev befriet for forhindringer og er nu klar til havørredernes ankomst og gydning denne vinter - og  forhåbentlig mange år fremover.
Imens drengene kløede på, fortalte Jonas Høholt de interesserede drenge om gydegrus, vandplanter, vandmiljø og fisk.
Det var en lærerig dag for eleverne, som ikke tøver næste gang, der skal arbejdes for ørredernes frie vandring, i de lokale vandløb.


onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste