fredag 09. november 2012

Unge fra Aalestrup hjalp havørrederne

Elever fra Naturefterskolen gav bæk nyt liv

Elever fra Aalestrup Naturefterskole hjalp i sidste uge Jonas Høholt fra Trend Å Lystfiskeriforening med at gøre en bæk klar til havørredernes vintergydning.

AALESTRUP: Netop på denne tid af året er havørrederne på vej op gennem Danmarks mange vandløb for at gyde deres æg og videreføre slægten.
Ørrederne gyder i vandløbenes grusbanker om vinteren, og gydningen foregår ofte i små bække, som er tilløb til åernes hovedløb.
Nogle gange er ørrederne dog forhindret i at svømme op i de små, rislende bække, da væltede træer eller nedfaldne grene kan spærre for fiskenes passage.
Det er et problem, Trend Å Lystfiskeriforening gør alt for at tage hånd om.
Forleden havde Jonas Høholt fra foreningen således arrangeret en arbejdsdag i samarbejde med tre elever og en lærer fra Aalestrup Naturefterskole.


Klar til mange år
Jonas Høholt havde udvalgt en lille bæk, som løber langs en skov og munder ud i Trend Ås hovedløb tæt ved åens eneste dambrug.
Bækken havde for flere år siden en god bestand af gydende havørreder, men nedfaldne grene og pil i kraftig vækst har i flere år fungeret som en prop i bækken.
Efterskoleeleverne og deres lærer Jakob Madsen var klar på opgaven, og der blev arbejdet intensivt en hel formiddag med grensakse og save.
Bækken blev befriet for forhindringer og er nu klar til havørredernes ankomst og gydning denne vinter - og  forhåbentlig mange år fremover.
Imens drengene kløede på, fortalte Jonas Høholt de interesserede drenge om gydegrus, vandplanter, vandmiljø og fisk.
Det var en lærerig dag for eleverne, som ikke tøver næste gang, der skal arbejdes for ørredernes frie vandring, i de lokale vandløb.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste