onsdag 02. januar 2013

Mange udfordringer er løst

Af: Lars Lindberg

Borgmesteren gør status og ser frem mod 2013

Borgmester Knud Kristensen håber, at 2013 byder på en dispensation fra bureaukratisk deponeringsregel.

VESTHIMMERLAND: Da kalenderåret 2012 forleden løb ud, og den nye kalender skulle tages i brug, var det tid til både at gøre status og se lidt frem mod året, der kommer, for Vesthimmerlands Kommunes borgmester Knud Kristensen.
Han og byrødderne havde i 2012 et travlt år, hvor de måtte træffe mange hårde men nødvendige beslutninger, og han forventer, at billedet bliver det samme i 2013.
2012 var året, hvor Vesthimmerlands Kommune sammen med otte andre kommuner blev gjort til frikommune, og det har præget året for de lokale politikere med borgmesteren i spidsen.
37 frikommuneforsøg er blevet sat i søen, og i Knud Kristensens øjne er de fleste blevet succeser.
- Ideen med frikommunerne var, at kommunerne skulle udvikle initiativer, som gjorde den kommunale arbejdsgang mere smidig, og vores forsøg viser, at det langt hen ad vejen er lykkedes med afbureaukratiseringen. Jeg synes, vi er lykkedes godt med at lette nogle arbejdsgange uden at forringe vores service overfor borgerne, siger Knud Kristensen, der forventer, at også 2013 vil byde på mange gode frikommuneforsøg.
I en tid hvor økonomi er på alles læber, glæder borgmesteren sig over, at det endnu en gang er lykkedes Vesthimmerlands Kommune at komme ud med et overskud, og han understreger samtidig, at han ønsker sig en sen julegave fra Christiansborg.
Som reglerne er i dag, må selvejende institutioner gerne optage lån til forbedringer og udvidelser, men det er et krav, at den pågældende kommune samtidig deponerer et tilsvarende beløb som sikkerhed.
Væk med dum regel
Det har blandt andet besværliggjort arbejdet for Lanterne-gruppen i Løgstør samt flere selvejende sportshaller, da ellers sunde institutioner med stort potentiale ikke har kunnet optage lån, da kommunen ikke har haft den tilsvarende pengepose til deponeringen.
- Jeg forventer, at jeg og andre medlemmer fra byrådet i starten af dette år besøger indenrigsministeren og forsøger at få kompensation fra denne regel. Det er altafgørende for, at vi kan komme videre med en række gode projekter, som både komme lokalbefolkningen til gavn og skaber private og offentlige arbejdspladser, siger Knud Kristensen, som desuden peger på infrastrukturen i Vesthimmerland som en af det kommende års største udfordringer.
- Vi har gennemført omfattende kloakering i Aalestrup, Gedsted og Simested i år, og vi er langt med planerne om omfartsveje ved både Aars og Løgstør. Det skal vi videre med, men vi skal også tænke på den meget lange bane. Man er i gang med planer om en motorvej ved den gamle hærvej, og står det til mig, skal den føres igennem helt op til Fjerritslev, så virksomhederne i Vesthimmerland får bedre logistiske forhold, siger borgmesteren, der håber på en rolig overgang fra 2012 til 2013.
- Det skal jo gerne være en føljeton, hvor vi arbejder videre på de beslutninger vi har truffet, og i samarbejde før løst de udfordringer, der løbende kommer til. Derfor glæder jeg mig også over at kunne sige, at jeg er meget tilfreds med det samarbejde vi har både i byrådet men så sandelig også med de enkelte institutioner, foreninger og lokalsamfund, siger Knud Kristensen, der ikke har svært ved at sætte ord på, hvad det vigtigste bliver i 2013.
- Vi skal simpelthen have dispensation for reglen om kommunal deponering, når selvejende institutioner skal låne penge, og jeg er meget positiv i forhold til, om det kan lykkes. Det ødelægger for meget for for mange, som det er i dag, og er der én ting, jeg ønsker mig i 2013, er det, at den regel bliver ændret, slår han fast.


onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

onsdag 09. maj 2018

Aalestrup får seks mio. kr. til et sundhedshus

Socialministeriet ser velvilligt på Aalestrup-projekt

onsdag 02. maj 2018

Narkobilist uden kørekort

GEDSTED: Tirsdag blev en 24-årig lokal mand standset af politiet. Manden kørte på Mosegårdsvej i...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste