torsdag 10. januar 2013

To-årsdagen for den ny Simested Bro markeret

Mærkedag blev fejret

Finn Brix Mikkelsen, Korsø, Carsten Jensen, Hvilsom, Maj og Lene Christoffersen, Simested, plantede en flot søjle-egetræ på hver side af åen ved Simested Bro.

SIMESTED: Lidt forsinket blev dagen fejret med plantning af to søjle-egetræer.
Først blev den gamle Aalestrup kommune splittet for alle vinde i forbindelse med indførelsen af den nye kommunalstruktur tilbage i 2007 - siden faldt den gamle bro på Gl. Aalborgvej over Simested å fra hinanden - al færdsel blev begrænset til de mindre køretøjer bare for kort tid efter helt at blive suspenderet, og eventuelle ture fra nord til syd eller omvendt blev herefter henvist til den noget farligere hovedvej A13. - Gode, gamle naboskaber var tæt på at blive skrottet.
Idyllen blev dog til en vis grad genoprettet, da kommunen hurtigt meldte ud, at en ny bro var på vej; mens den modsatte melding kort efter virkelig fik sat sindene i kog igen.
Der blev indsamlet underskrifter; der blev afholdt møder ... og endelig i starten af marts måned 2010 blev der bevilget midler til en helt ny bro over Simested å ved Gl. Aalborgvej.
Efter syv ugers hårdt arbejde stod den nye bro så klar til indvielse. - Beboerforeningerne i Hvilsom og Simested var gået sammen om at starte en folkefest allerede tirsdag aften, den 15. juni 2010. - Her var det den netop udnævnte »Landsbygrevinde«, Connie Langelund fra Hvilsom, der klippede snoren i den sydlige ende af broen, mens byrådsmedlem Gerda Sørensen fra Simested klarede jobbet i den nordlige ende af den nye bro.
Der var mødt omkring 500 mennesker op til den længe ventede åbning, der også gav anledning til verdens korteste broløb.
Den officielle åbning blev foretaget af formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Niels Krebs Hansen,  onsdag formiddag.

Ihærdig forkæmper
Én af de mest ihærdige forkæmpere for den ny bro over åen, da den gamle faldt, var frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Korsø, og man kan jo godt mene, at to år er da ingen alder, men når man tager alle genvordighederne omkring projektet i betragtning, kom han på en generalforsamling til at ytre et ønske om at markere denne mærkedag.
Projektet trak lidt i langdrag, men ønsket om at markere 2-års dagen for den nye bro havde bidt sig fast.
Frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Hvilsom og Omegns Beboerforening og Simested Beboerforening gik sammen om projektet, og lørdag formiddag, den 22. december 2012 - to dage før juleaften - mødtes Finn Brix Mikkelsen med repræsentanter fra de to beboerforeninger - Carsten Jensen fra Hvilsom samt Maj og Lene Kristoffersen fra Simested, for at plante en flot søjle-eg på hver sin side af åen.
Der var da heller ikke et øje tørt, da Finn Brix Mikkelsen i det første spadestik på Simested-siden af åen fangede en gammel hestesko i det første spadestik. Ikke at nogen er overtroisk, men det må da være et godt tegn for det fremtidige samarbejde over åen.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste