onsdag 16. januar 2013

Beredskabet i Aalestrup styrkes med ny enhed

Af: Torsten Hansen

Status quo på opgaver i 2012, men ingen trafikdræbte

AALESTRUP: Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune styrker indsatsen på Falckstationerne i Aalestrup og Løgstør i de kommende måneder.
- Vi har besluttet, at vi vil være et beredskab i udvikling. Det betyder, at vi skal være et dynamisk beredskab, der kan tilpasse sig samfundsudviklingen, indledte beredskabschef Jørgen Hansen sin tale ved beredskabets nytårsparole.
- Det har konkret betydet, at vi i 2012 har påbegyndt arbejdet med at lave et tillæg til beredskabsplanen hvor vi effektiviserer indsatsledervagten og førsteudrykningen, samt optimerer søberedskabet og klimaberedskabet, fortsatte han.
- Lokalt bliver 2013 året hvor vi skal have de ”skibe” til at sejle, som vi satte i søen i 2012, vi skal have tilpasningen af indsatsledervagten på plads, have indsat hurtige responsenheder i Aalestrup og Løgstør, have nyerhvervelsen indenfor søredningen gjort operativ, og videreudviklet vores højderedningsberedskab, forklarede Jørgen Hansen.
En  hurtig responsenhed betyder en ændring i det kørselsmønster som udrykningen sker på.
Den nye enhed er et mindre køretøj, der skal afgå lige efter indsatslederen. Der er kun tre personer i bilen. Enheden, der benævnes HSE (Hurtig Sluknings Enhed), medbringer 400 liter vand til slukning. Vandet kan dog tilsættes skum, så ”værdien” femdobles.
Erfaringer andre steder fra viser, at HSE kan være fremme mere end et minut før den næste enhed - sprøjten. Samtidig med at der medbringes det nødvendige slukningmateriel, så betyder det en hurtigere indsats.
- Der er lavet målinger andre steder, der viser, at det i 80 procent af brandene er en fordel at få en HSE afsted, siger beredskabsinspektør  Klavs Bojsen.
I dag består et slukningstog af en indsatsleder, en sprøjte med 2500 liter vand og en tankvogn med 8000 liter vand.
Fra sommer i år kommer et slukningstog fra Aalestrup og Løgstør til at bestå af en indsatsleder, en HSE, en sprøjte og en tankvogn.
Med tiden er planen dog, at de to sidste enheder kan kobles sammen til en enhed, hvor der sandsynligvis er mindre vand med, men hvor vandet kan suppleres med skum, så nytteværdien bliver mindst lige så stor.

284 udrykninger
Klavs Bojsen berettede om den operative indsats ved nytårsparolen.
- Året 2012 har også budt på 284 udrykninger inden for kommune grænsen, hvilket er status quo i forhold til sidste år. Dog er opgavefordelingen noget anderledes. 110 blinde alarmer i forhold til 71 sidste år. 25 miljø opgaver i forhold til 34 sidste år. Opgaver der hovedsagelig har været forurening af vore veje med slam og mindre olie spild. En god nyhed er, at vi i 2012 kun har kørt til ni uheld med fastklemte. Syv af disse i forbindelse med trafikuheld. Heraf heldig vis ingen trafikdræbte. Tallene stemmer fint overens med lands statistikker der viser et generelt fald. Sidste år blev der kørt til 16 på den konto, berettede Klavs Bojsen.

Ni store opgaver
På brandslukningsområdet er der kørt til 123 opgaver. Ni af disse var omfattende og tidskrævende.
Størst var branden på Aars Varmeværk den 6. juni.
I forbindelse med svejsearbejde antændtes affaldet i industri siloen. Brandnærende materialer udviklede på få minutter branden voldsomt.
Der blev til første indsatsen tilkaldt styrker fra Aars og Farsø. Senere fra andre stationer og fra Beredskabsstyrelsen.  Slukningsarbejdet varede i flere dage, og var teknisk besværligt, da det ikke var muligt at bruge værkets portal kraner, da disse var udbrændte.
Der blev brugt  1742 mandtimer til opgaven plus et stort antal timer fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste