onsdag 16. januar 2013

Beredskabet i Aalestrup styrkes med ny enhed

Af: Torsten Hansen

Status quo på opgaver i 2012, men ingen trafikdræbte

AALESTRUP: Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune styrker indsatsen på Falckstationerne i Aalestrup og Løgstør i de kommende måneder.
- Vi har besluttet, at vi vil være et beredskab i udvikling. Det betyder, at vi skal være et dynamisk beredskab, der kan tilpasse sig samfundsudviklingen, indledte beredskabschef Jørgen Hansen sin tale ved beredskabets nytårsparole.
- Det har konkret betydet, at vi i 2012 har påbegyndt arbejdet med at lave et tillæg til beredskabsplanen hvor vi effektiviserer indsatsledervagten og førsteudrykningen, samt optimerer søberedskabet og klimaberedskabet, fortsatte han.
- Lokalt bliver 2013 året hvor vi skal have de ”skibe” til at sejle, som vi satte i søen i 2012, vi skal have tilpasningen af indsatsledervagten på plads, have indsat hurtige responsenheder i Aalestrup og Løgstør, have nyerhvervelsen indenfor søredningen gjort operativ, og videreudviklet vores højderedningsberedskab, forklarede Jørgen Hansen.
En  hurtig responsenhed betyder en ændring i det kørselsmønster som udrykningen sker på.
Den nye enhed er et mindre køretøj, der skal afgå lige efter indsatslederen. Der er kun tre personer i bilen. Enheden, der benævnes HSE (Hurtig Sluknings Enhed), medbringer 400 liter vand til slukning. Vandet kan dog tilsættes skum, så ”værdien” femdobles.
Erfaringer andre steder fra viser, at HSE kan være fremme mere end et minut før den næste enhed - sprøjten. Samtidig med at der medbringes det nødvendige slukningmateriel, så betyder det en hurtigere indsats.
- Der er lavet målinger andre steder, der viser, at det i 80 procent af brandene er en fordel at få en HSE afsted, siger beredskabsinspektør  Klavs Bojsen.
I dag består et slukningstog af en indsatsleder, en sprøjte med 2500 liter vand og en tankvogn med 8000 liter vand.
Fra sommer i år kommer et slukningstog fra Aalestrup og Løgstør til at bestå af en indsatsleder, en HSE, en sprøjte og en tankvogn.
Med tiden er planen dog, at de to sidste enheder kan kobles sammen til en enhed, hvor der sandsynligvis er mindre vand med, men hvor vandet kan suppleres med skum, så nytteværdien bliver mindst lige så stor.

284 udrykninger
Klavs Bojsen berettede om den operative indsats ved nytårsparolen.
- Året 2012 har også budt på 284 udrykninger inden for kommune grænsen, hvilket er status quo i forhold til sidste år. Dog er opgavefordelingen noget anderledes. 110 blinde alarmer i forhold til 71 sidste år. 25 miljø opgaver i forhold til 34 sidste år. Opgaver der hovedsagelig har været forurening af vore veje med slam og mindre olie spild. En god nyhed er, at vi i 2012 kun har kørt til ni uheld med fastklemte. Syv af disse i forbindelse med trafikuheld. Heraf heldig vis ingen trafikdræbte. Tallene stemmer fint overens med lands statistikker der viser et generelt fald. Sidste år blev der kørt til 16 på den konto, berettede Klavs Bojsen.

Ni store opgaver
På brandslukningsområdet er der kørt til 123 opgaver. Ni af disse var omfattende og tidskrævende.
Størst var branden på Aars Varmeværk den 6. juni.
I forbindelse med svejsearbejde antændtes affaldet i industri siloen. Brandnærende materialer udviklede på få minutter branden voldsomt.
Der blev til første indsatsen tilkaldt styrker fra Aars og Farsø. Senere fra andre stationer og fra Beredskabsstyrelsen.  Slukningsarbejdet varede i flere dage, og var teknisk besværligt, da det ikke var muligt at bruge værkets portal kraner, da disse var udbrændte.
Der blev brugt  1742 mandtimer til opgaven plus et stort antal timer fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.


onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste