torsdag 14. februar 2013

En forening med stor aktivitet

Af: Hanne Grabow

Aktive Kvinder i Aalestrup har holdt den årlige generalforsamling

AALESTRUP: Mandag aften var 30 medlemmer mødt op, da den årlige generalforsamling for foreningen ”Aktive Kvinder”, Aalestrup, blev afviklet.
 Formanden Jytte Olesen bød velkommen og Inger Stad blev valgt til dirigent, et hverv hun har varetaget gennem mange år, men på generalforsamlingen takkede hun af og oplyste, at det ville være sidste gang, hun ville varetage den opgave.
 Jytte Olesen gennemgik de mange aktiviteter som har været på programmet, det seneste år:
- Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter, når jeg tæller sammen har vi haft 12 forskellige arrangementer og ni aftener med håndarbejdscafe’, der har været flot deltagelse til de fleste arrangementer.
 Vi har et stort gymnastikhold, som gennem mange år er blevet ledet af Ingrid Christensen, her er det skoleleder Bente Hermann, der sørger for tilmelding og betaling fra deltagerne.
 Vi har i dag 82 medlemmer, det samme antal som sidste år, vi har mistet to ved dødsfald, det er fru Ellen Lundtoft og for få dage siden fru Aud Rasmussen, nogen har meldt sig ud, men der er kommet nye til og jer vil vi meget gerne sige velkommen til.
 Vi har afholdt syv bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor vi planlægger arrangementer, men også evaluerer om det er godt, og jer medlemmer der kommer med forslag til arrangementer, giver os noget at arbejde med, det er dejligt, det viser interesse for foreningen, det er jo jeres forening og ikke bestyrelsens.
 Formanden fortalte om en temadag i Hjørring, hvor foreninger fra hele Nordjylland samles og giver hinanden inspiration. Og der bliver her samlet ind til forskellige gode formål, i 2012 var det Julemærkehjemmet i Hobro, der blev betænkt med 5.000 kroner.
 Aalestrup foreningen var selv i Hobro for at aflevere pengene og gav yderligere 2. 000 fra egen kasse.
 Formanden Jytte Olesen fortsatte med at fortælle om de forskellige arrangementer:
- I 2012 startede vi året med en temaaften om akupunktur ved sygeplejerske Jenny Krogh, som har akupunkturklinikken i Haubro, hun er et fantastisk menneske som får mange gode resultater.
 Vi har fået masser af inspiration først hos Kri-Stence i Aars, som viste hvordan vi kan sætte blomster og brugskunst sammen, vi har besøgt Tove og Anni, ude ved Hovedvejen, hvor der var masser af spændende garner.
 Vi har haft foredrag, i foråret var det Luksusvagabonden Lis Ingemann fra Årslev på Fyn, som hver sommer gik op gennem Jylland, i Steen Steensen Blichers fodspor, en spændende beretning, men kun 17 medlemmer deltog, vi havde dog forinden søgt Sparekassen Himmerlands fond og fået 2000,- kr. og 1000,- kr. fra kulturrådet.
 I efteråret var det foredrag med PET-politimand Hugo Mortensen over temaet: ”hvordan man kommer igennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”. Her kunne vi rigtig få lattermusklerne rørt.
 Vi har været på besøg på Nørlund slot, hvor vi fik en meget spændende rundvisning og efterfølgende en lækker menu i Nørlund Gæstebud, vi var 30 personer af sted.
 1. november var vi 45 aktive kvinder på heldagstur, hvor vi besøgte ”Trip Trap” nissemor Etly Klarborg i Moseby, hun fortalte om, hvordan hun kom i gang med nisserne, og der var vist også mange nisser, der fik nyt hjem.
 Derefter kørte vi ind til Hune, hvor vi spiste på Clausens Fiskerestaurant, det glemmer vi vist aldrig, for, hvor var det lækkert - og rigtig meget mad. Og mange benyttede også lejligheden til at besøge Blokhus Lys.
 Foreningen er også aktiv på ture på cyklerne, den ene tur gik ad Himmerlandsstien til Møldrup og den anden tur, sidst på sommeren var målet Østrup.
 Det sidste og meget populære arrangement var den årlige Julestue på Hotel Hvide Kro, hvor blandt andet Hans Peter Rasmussen fortale om juleevangeliet på en ny måde!
 Håndarbejdscafeen, hvor man samles i Knabergården er meget populær og samler mange, der kan lide at lave håndarbejder på forskellige måde. I årets løb har der blandt andet været arbejdet med filt, finere broderi og hjemmelavede julekort.
 Jytte Olesen sluttede sin omfattende beretning med at læse et brev fra foreningens sponsorbarn, Salamanta, som i år bliver 10 år og nyder godt af de penge der kommer fra Danmark.
 Og hun konstaterede, at hun og bestyrelsen fuldt ud lever op til foreningens formålsparagraf:
 ”Almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter, samt frivilligt socialt arbejde.”
 Kassereren Solvejg Østergaard kunne fremlægge et regnskab med et mindre underskud, der har været en del omkostninger på arrangementerne. Men som kassereren sagde, så er det jo også til gode arrangementer kontingentet skal bruges.
 Til bestyrelsen var der genvalg til Elna Risgaard, Jytte Olesen og Solvejg Østergaard og der var også genvalg til de to suppleanter: Lone Christiansen og Jette Ulbjerg.
 Under eventuelt blev der drøftet forskellige forslag til nye arrangementer og Jytte Olesen fortalte om de arrangementer, der indtil nu har været i den første del af det nye år og de kommende arrangementer, der som sædvanlig er meget forskellige og spændende at deltage i.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste