onsdag 20. februar 2013

Aalestrup-forening oplevede et travlt år

Af: Thorkil Christensen

Borgerforeningen 9620 har fået to nye i bestyrelsen

Borgerforeningens nye bestyrelse. Fra venstre Bjarne Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen, Niels Jønsson, Ove Løvendahl, Pia Knudsen, Søren Bruun Sørensen og Hanne Mette Christensen.

AALESTRUP: - Vi skal fortsætte med at arbejde sammen med handelsstandsforeningen, erhvervsklubben og andre foreninger i Aalestrup, og blive ved med at tro på, at vi kan udrette noget til gavn for byen og borgerne.
 Sådan sagde formanden for Borgerforeningen 9620 Aalestrup, halinspektør Søren Bruun Sørensen, Aalestrup da han aflagde beretning ved generalforsamlingen forleden.
 Og der er udrettet noget i det forløbne år. Formanden nævnte arbejdet omkring Nytårskoncerten, forårsrengøring af byen, byfornyelsesprojektet, kunstmekka, multisal, deltaget i planlægning af baneparken, butikscenteret og en hundeskov i Nannas Skov, tilsåning af græs på banearealet, udlejning og vedligehold af huset i bevægelsesparken, genbrugspladsen, dialog omkring opgravning til kloakering i byens gader, alkoholfrit diskotek og den grønne seniorklub, som nogle af de opgaver foreningen har været involveret i. Den grønne seniorklub, som har 10 medlemmer, er noget helt enestående. Medlemmerne hjælper til med at holde ukrudt og affald i byen borte og fik megen ros for arbejdet.
- Foreningens bestyrelse har også deltaget flittigt i møder med kommunen omkring byudvikling i Aalestrup. Det handler om, at sikre, at byen ikke kommer til at ”se helt tosset ud”. Med projektet ”Aalestrup - byen på kanten af åen” som ingeniør- og konsulentfirmaet Cowi A/S har udarbejdet efter input fra borgerne, har vi bl. a. været med til at sikre, at der kommer 9,1 mio. kr. til Aalestrup. Penge der skal gøre gavn i byen. Vi var enige om, hvad vi ville med vores by, og projektet blev godkendt 22. december sidste år. Det er en fremtidsvision, som vi skal arbejde videre med - nu har vi muligheden, sagde Søren Bruun Sørensen.
 Regnskabet blev gennemgået af kassereren regnskabschef Pia Knudsen, Aalestrup,  og viser et overskud på godt 8.000 kr. Det blev oplyst, at Nytårsoncerten 2012 gav et overskud på 14.000 kr. som er investeret i grill og udstyr i Bevægelsesparken, hvor det kan benyttes af alle borgere.
 Pia Knudsen oplyste, at foreningen har 137 medlemmer. Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. for en husstand og 100 kr. for enlige.
 Til bestyrelsen genvalgtes Søren Bruun Sørensen. Helle Frandsen og Martin Nørris ønskede at træde ud af bestyrelsen og i stedet nyvalgtes Nikolaj Loft Jørgensen og Niels Jønsson, begge Aalestrup.


onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

torsdag 25. januar 2018

Politiet fandt narko og ammunition i Aalestrup

En mand blev kortvarigt anholdt

onsdag 24. januar 2018

Ransagningsaktion i Aalestrup

Politiet og SKAT ransager en adresse med tilknytning til bandemiljøet

onsdag 24. januar 2018

De roder og rumsterer på Cykelmuseet i Aalestrup

Vinteren er travl selv om museet er lukket

Arkiv

ingen nyheder i denne liste