onsdag 20. februar 2013

Aalestrup-forening oplevede et travlt år

Af: Thorkil Christensen

Borgerforeningen 9620 har fået to nye i bestyrelsen

Borgerforeningens nye bestyrelse. Fra venstre Bjarne Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen, Niels Jønsson, Ove Løvendahl, Pia Knudsen, Søren Bruun Sørensen og Hanne Mette Christensen.

AALESTRUP: - Vi skal fortsætte med at arbejde sammen med handelsstandsforeningen, erhvervsklubben og andre foreninger i Aalestrup, og blive ved med at tro på, at vi kan udrette noget til gavn for byen og borgerne.
 Sådan sagde formanden for Borgerforeningen 9620 Aalestrup, halinspektør Søren Bruun Sørensen, Aalestrup da han aflagde beretning ved generalforsamlingen forleden.
 Og der er udrettet noget i det forløbne år. Formanden nævnte arbejdet omkring Nytårskoncerten, forårsrengøring af byen, byfornyelsesprojektet, kunstmekka, multisal, deltaget i planlægning af baneparken, butikscenteret og en hundeskov i Nannas Skov, tilsåning af græs på banearealet, udlejning og vedligehold af huset i bevægelsesparken, genbrugspladsen, dialog omkring opgravning til kloakering i byens gader, alkoholfrit diskotek og den grønne seniorklub, som nogle af de opgaver foreningen har været involveret i. Den grønne seniorklub, som har 10 medlemmer, er noget helt enestående. Medlemmerne hjælper til med at holde ukrudt og affald i byen borte og fik megen ros for arbejdet.
- Foreningens bestyrelse har også deltaget flittigt i møder med kommunen omkring byudvikling i Aalestrup. Det handler om, at sikre, at byen ikke kommer til at ”se helt tosset ud”. Med projektet ”Aalestrup - byen på kanten af åen” som ingeniør- og konsulentfirmaet Cowi A/S har udarbejdet efter input fra borgerne, har vi bl. a. været med til at sikre, at der kommer 9,1 mio. kr. til Aalestrup. Penge der skal gøre gavn i byen. Vi var enige om, hvad vi ville med vores by, og projektet blev godkendt 22. december sidste år. Det er en fremtidsvision, som vi skal arbejde videre med - nu har vi muligheden, sagde Søren Bruun Sørensen.
 Regnskabet blev gennemgået af kassereren regnskabschef Pia Knudsen, Aalestrup,  og viser et overskud på godt 8.000 kr. Det blev oplyst, at Nytårsoncerten 2012 gav et overskud på 14.000 kr. som er investeret i grill og udstyr i Bevægelsesparken, hvor det kan benyttes af alle borgere.
 Pia Knudsen oplyste, at foreningen har 137 medlemmer. Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. for en husstand og 100 kr. for enlige.
 Til bestyrelsen genvalgtes Søren Bruun Sørensen. Helle Frandsen og Martin Nørris ønskede at træde ud af bestyrelsen og i stedet nyvalgtes Nikolaj Loft Jørgensen og Niels Jønsson, begge Aalestrup.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste