onsdag 06. marts 2013

Beslutning om vindmøller ved Lilleåen er nu udsat

Mange høringssvar forsinker processen

Det er endnu uvist, om planen om at opføre vindmøller ved Lilleåen bliver til noget

ØSTERBØLLE: Efter fordebatten om vindmøller ved Lilleåen, er der indkommet så mange høringssvar, at beslutningen bliver udsat.
 På Økonomiudvalgsmødet den 16. januar 2013 blev det besluttet at igangsætte planlægning for vindmøller ved Lilleåen med en fordebat. Fordebatten forløb i perioden fra den 23. januar 2013 til den 20. februar 2013.
 I samme periode blev der afholdt et informationsmøde om de mange tiltag, der lige nu er i gang i Aalestrup – herunder var der også en orientering om vindmølleprojektet ved Lilleåen.
 Grundet mængden og omfanget af de indkomne høringssvar fra fordebatten er det nødvendigt at udsætte beslutningen om den videre proces.
 Dette gøres udelukkende af respekt for dem, der har brugt tid og energi på at skrive et høringssvar. Borgmester Knud Kristensen udtaler, at borgerne har krav på en ordentlig sagsbehandling.
 Vesthimmerlands Kommune har modtaget 14 indsigelser, en af indsigelserne var med 217 underskrifter, fra 146 husstande. Derudover var der indsigelser fra Viborg Stift, Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Skive kommune, Trafikstyrelsen, DN Vesthimmerland, Vesterbølle Efterskole og  resten fra naboer og øvrige område.
 Gennemgående emner i høringssvarene omhandler blandt andet de visuelle gener, frygten for støjgener, mindre dyreliv, belastning af områdets natur, værditab på ejendomme samt afstanden til en bevaringsværdig landsby.
 Indsigelserne har et meget bredt indhold og tager en del tid at få besvaret over for ØK. Derfor bliver sagen først behandlet i april mdr.


onsdag 21. februar 2018

Ny midlertidig vej i villakvarter

Trafikken bliver ledt via Engparken

onsdag 21. februar 2018

Aktive Kvinder i Aalestrup har stor medlemsfremgang

Aktivitet næsten hver måned og med god tilslutning

onsdag 21. februar 2018

Aalestrup Seniorer har fået ny formand

2017 blev endnu et godt år for den aktive forening

onsdag 14. februar 2018

Fundraising på Vesterbølle Efterskole

VESTERBØLLE: Tirsdag, 7. februar var ikke nogen helt almindelig tirsdag for elever og lærere på...

onsdag 14. februar 2018

Nu sker der igen noget sjovt på Knaberscenen

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Musik- og Teaterforeningen Membranen, Aalestrup, opførte i november...

onsdag 07. februar 2018

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro

Tidligere Aalestrup dreng spillede op til dans

onsdag 07. februar 2018

Apoteket i Aalestrup holdt flyttedag

Er flyttet til ny adresse på Jernbanegade

onsdag 07. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde læger

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej

onsdag 31. januar 2018

Borgmesterbesøg i Fjelsø

FJELSØ: Lidt forsinket og undskyldende mødte Per Bach Laursen i sidste uge op i Fjelsø...

onsdag 31. januar 2018

Opera i øjenhøjde i Gedsted

Vennepunktet får besøg af opera ekspert

Arkiv

ingen nyheder i denne liste