onsdag 06. marts 2013

Beslutning om vindmøller ved Lilleåen er nu udsat

Mange høringssvar forsinker processen

Det er endnu uvist, om planen om at opføre vindmøller ved Lilleåen bliver til noget

ØSTERBØLLE: Efter fordebatten om vindmøller ved Lilleåen, er der indkommet så mange høringssvar, at beslutningen bliver udsat.
 På Økonomiudvalgsmødet den 16. januar 2013 blev det besluttet at igangsætte planlægning for vindmøller ved Lilleåen med en fordebat. Fordebatten forløb i perioden fra den 23. januar 2013 til den 20. februar 2013.
 I samme periode blev der afholdt et informationsmøde om de mange tiltag, der lige nu er i gang i Aalestrup – herunder var der også en orientering om vindmølleprojektet ved Lilleåen.
 Grundet mængden og omfanget af de indkomne høringssvar fra fordebatten er det nødvendigt at udsætte beslutningen om den videre proces.
 Dette gøres udelukkende af respekt for dem, der har brugt tid og energi på at skrive et høringssvar. Borgmester Knud Kristensen udtaler, at borgerne har krav på en ordentlig sagsbehandling.
 Vesthimmerlands Kommune har modtaget 14 indsigelser, en af indsigelserne var med 217 underskrifter, fra 146 husstande. Derudover var der indsigelser fra Viborg Stift, Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Skive kommune, Trafikstyrelsen, DN Vesthimmerland, Vesterbølle Efterskole og  resten fra naboer og øvrige område.
 Gennemgående emner i høringssvarene omhandler blandt andet de visuelle gener, frygten for støjgener, mindre dyreliv, belastning af områdets natur, værditab på ejendomme samt afstanden til en bevaringsværdig landsby.
 Indsigelserne har et meget bredt indhold og tager en del tid at få besvaret over for ØK. Derfor bliver sagen først behandlet i april mdr.


fredag 25. maj 2018

Ulovligt giftfiskeri ved Vilsted Sø

Midlertidigt fiskeforbud på grund af mulig risiko

onsdag 23. maj 2018

Hesselvang bliver certificeret

HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund bliver nu første certificerede senioridrætscenter...

onsdag 23. maj 2018

Kulturperson blev ny Knaberkonge i Aalestrup

Regentpar nr. 51 blev kåret ved Knaberfesten

onsdag 23. maj 2018

Optog og hundreder af mennesker i gaderne i Aalestrup

Af Ture Damtoft AALESTRUP: Knaberfesten sluttede i søndags på en dag hvor gaderne, kræmmerboderne...

onsdag 23. maj 2018

Tværkommunalt samarbejde skal sikre arbejdskraft

Nyt tværkommunalt samarbejde kobler virksomhed og ledig i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord...

onsdag 16. maj 2018

Regent nummer 51 skal kåres ved Knaberfesten

Af Hanne Monrad KNABERFEST: På søndag, 20. maj udløses spændingen om, hvem der skal være det nye...

onsdag 16. maj 2018

43 sider af kulturarven

Programmet for årets Kulturarvsmåned er nu klar

onsdag 16. maj 2018

Leoparderne kommer til Aalestrup

AALESTRUP: Aalestrup Seniorer arrangerer også i år en sommerfest for medlemmerne, ”Grillaften på...

onsdag 16. maj 2018

Kunst til glæde og inspiration i Møldrup

MØLDRUP: Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn har nye billeder på Gallerigangens vægge på...

onsdag 09. maj 2018

Jasmin og Emilie blev hyldet på Museet i Farsø

VESTHIMMERLAND: Skoleelever fra 7.–10. kl. i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til at indsende...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste