onsdag 24. juli 2013

Elkabel fra Norge til Danmark går gennem Aalestrup egnen

Af: Hanne Grabow

Ny jævnstrømsforbindelse fra Norge til Tjele

Forberedelserne er i gang på Aalestrup egnen til at etablere forbindelsen fra Norge til Tjele. På billedet er det Fjelsøvej der krydses.

- Det er Danmarks mål at blive uafhængig af kul, olie og gas fortæller seniorkonsulent hos Energinet.dk, Steen Rasmussen. Derfor arbejder vi på at indpasse mere og mere vedvarende energi – især vindenergi – i energisystemet.
 Stærke udlandsforbindelser er vigtige, når vindenergi skal udgøre en stor del af El produktionen. Både når der er overskud og underskud af vindmølle strøm, er der behov for at udvekslestrøm med nabolandene, så El produktionen og elforbruget er i balance.
 De eksisterende tre kabler mellem Danmark og Norge er allerede hårdt udnyttede, og udvidelsen med projektet Skagerrak 4 er nødvendig for, at Danmark kan gennemføre flere vindkraftprojekter.
 Stærke elektriske forbindelser til nabolandene er også med til at sikre et velfungerende og konkurrencepræget marked for handlen med elektricitet, og dermed lavere elpriser for forbrugerne.
 Energinet.dk har i samarbejde med kommunerne fastlagt et ca. 200 meter bredt planlægningsbælte på en strækning gennem Viborg, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner, hvor kablet skal ligge.
 Landkablet kommer hovedsagligt til at løbe gennem landbrugsarealer, og der er indgået en frivillig aftale med ejerne af de 241 ejendomme, hvor kablet skal graves ned. I forbindelse med den endelige placering af kabelforbindelsen inden for  planlægningsbæltet har man taget hensyn til naturen, miljøet, planlægningsinteresser, følsomme områder og kulturværdier.
 I forbindelse med nedgravning af kabelforbindelsen anlægges et midlertidigt arbejdsbælte på 15 meters bredde.
 Indenfor arbejdsbæltet skal der graves en kabel rende samt være plads til opgravet jord, arbejdskørsel m.m.
  Tjele kobles Skagerrak 4-forbindelsen til det danske el net. For at det kan ske, skal jævnstrøm omformes til vekselstrøm og omvendt. Denne omformningsker i en såkaldt konverter, der er opbygget af en masse elektronik.
 Inden udgangen af 2014 vil en ny kabelforbindelse under Skagerrak koble det danske og det norske El system endnu tættere sammen. Planlægningen af kabelforbindelsen startede i 2008 og skal være afsluttet i december 2014.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste