- Din lokale ugeavis

onsdag 24. juli 2013

Elkabel fra Norge til Danmark går gennem Aalestrup egnen

Af: Hanne Grabow

Ny jævnstrømsforbindelse fra Norge til Tjele

Forberedelserne er i gang på Aalestrup egnen til at etablere forbindelsen fra Norge til Tjele. På billedet er det Fjelsøvej der krydses.

- Det er Danmarks mål at blive uafhængig af kul, olie og gas fortæller seniorkonsulent hos Energinet.dk, Steen Rasmussen. Derfor arbejder vi på at indpasse mere og mere vedvarende energi – især vindenergi – i energisystemet.
 Stærke udlandsforbindelser er vigtige, når vindenergi skal udgøre en stor del af El produktionen. Både når der er overskud og underskud af vindmølle strøm, er der behov for at udvekslestrøm med nabolandene, så El produktionen og elforbruget er i balance.
 De eksisterende tre kabler mellem Danmark og Norge er allerede hårdt udnyttede, og udvidelsen med projektet Skagerrak 4 er nødvendig for, at Danmark kan gennemføre flere vindkraftprojekter.
 Stærke elektriske forbindelser til nabolandene er også med til at sikre et velfungerende og konkurrencepræget marked for handlen med elektricitet, og dermed lavere elpriser for forbrugerne.
 Energinet.dk har i samarbejde med kommunerne fastlagt et ca. 200 meter bredt planlægningsbælte på en strækning gennem Viborg, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner, hvor kablet skal ligge.
 Landkablet kommer hovedsagligt til at løbe gennem landbrugsarealer, og der er indgået en frivillig aftale med ejerne af de 241 ejendomme, hvor kablet skal graves ned. I forbindelse med den endelige placering af kabelforbindelsen inden for  planlægningsbæltet har man taget hensyn til naturen, miljøet, planlægningsinteresser, følsomme områder og kulturværdier.
 I forbindelse med nedgravning af kabelforbindelsen anlægges et midlertidigt arbejdsbælte på 15 meters bredde.
 Indenfor arbejdsbæltet skal der graves en kabel rende samt være plads til opgravet jord, arbejdskørsel m.m.
  Tjele kobles Skagerrak 4-forbindelsen til det danske el net. For at det kan ske, skal jævnstrøm omformes til vekselstrøm og omvendt. Denne omformningsker i en såkaldt konverter, der er opbygget af en masse elektronik.
 Inden udgangen af 2014 vil en ny kabelforbindelse under Skagerrak koble det danske og det norske El system endnu tættere sammen. Planlægningen af kabelforbindelsen startede i 2008 og skal være afsluttet i december 2014.


onsdag 01. december 2021

"Vennepunktet" klar til julefest

GEDSTED: På fredag i næste uge kommer julen for alvor til Gedsted. Byens borgere ved, at når...

onsdag 01. december 2021

Spadestik til stort byggeri i Aalestrup

Atriumbyggeri med 16 lejligheder i Vestergade

onsdag 17. november 2021

Julebelysningen tændes i Aalestrup på søndag

Og det nye lysnet over St. Torv er klar

onsdag 17. november 2021

Julemessen i Aalestrup Idrætscenter er aflyst

For andet år i træk må Aalestrup Handel & Erhverv aflyse messen

onsdag 10. november 2021

Lis Haugaard, Testrup hædret med Roseprisen

AALESTRUP: Det er efterhånden blevet en tradition, at den årlige ”Roseprisen” i Aalestrup bliver...

onsdag 10. november 2021

Valgmøde i Aalestrup med lokale kandidater

Tilhørere vil invitere politikere på cykeltur fra Fjelsø og Testrup

onsdag 27. oktober 2021

Nu skal der liv i Aalestrup

Store planer for renovering af centralt placerede ejendomme

onsdag 27. oktober 2021

En uhyggelig aften i vente i Aalestrup

Fredag bliver der udtrukket en vinder blandt alle udklædte

onsdag 20. oktober 2021

Hvilsom Kirke har fået ny kirkeklokke

Den gamle klokke er en af de ældste i Danmark

onsdag 20. oktober 2021

Ny Danmarkspremiere på Knaberscenen

November byder på musical skrevet af fem lokale kvinder med interesse for Shu-Bi-Dua