torsdag 19. september 2013

Menighedsråd er igen arrangør af et stormøde

Mødet finder sted 3. oktober på Vesterbølle Efterskole

Britta Schall Holberg.

VESTHIMMERLAND: Østerbølle Menighedsråd har i samarbejde med andre menighedsråd, Vesthimmerland - og Rebild Provsti atter arrangeret stormøde som finder sted den 3. oktober på Vesterbølle Efterskole.
Mødet i september 2012 blev afholdt på initiativ af en kreds af menighedsråd, som arrangerede et orienterende stormøde for samtlige menighedsråd og medarbejdere i Vesthimmerlands Provsti.
Baggrund for dette møde var at præsentere deltagerne for tre debattører fra hver deres fagområde, som havde markeret sig med væsentlige synspunkter i diskussionen om folkekirkens fremtidige struktur.  
Debattørerne på mødet i 2012 var Pernille Vigsø Bagge, MF, Peter Lodberg, lektor ved Aarhus Universitet og provst Hanne Petersen, Vesthimmerland.
 Der var god tilslutning til dette møde, hvorunder flere kernepunkter i kirkeministerens nyligt nedsatte arbejdsudvalg blev belyst.
Det var tanken, at udvalgets oplæg skulle bane vejen videre frem mod en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur inden for folkekirken.  

Ny struktur i 2013
I foråret 2013 fremlagde kirkeudvalget, nedsat af kirkeminister Manu Sareen, så et større debatoplæg. Hen over sommeren er oplægget, som nu er fremlagt og offentligt tilgængeligt, blevet livligt debatteret både i landets stifter, i pressen og i befolkningen.
 Vesthimmerlands Provsti og Østerbølle Menighedsråd følger op på strukturforslagene og vil i år gentage arrangementet med et stormøde i Vesthimmerland, henvendt til samme kreds.
 De tre indbudte debattører på dette møde, er alle medlemmer af det nedsatte kirkeudvalg. De har således et indgående kendskab til debatoplæg samt til de hensigter og forslag, som er fremkommet undervejs mod et endeligt udkast.    
 Dette års deltagere er Britta Schall Holberg, tidligere medlem af folketinget, Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd samt Karsten Nissen, biskop over Viborg Stift.
- Set ud fra debattørernes forskellige baggrund og forudsætninger, udgør årets debatforum et stærkt team, siger formanden for Østerbølle Menighedsråd, Jes Olesen. Vi forventer, at de vil kunne tilføre deltagerne et større overblik over et omfattende organisationskompleks, som ikke er let at overskue. Dernæst håber vi på en videre, åben debat og dermed en forhåbentlig større indsigt i, hvilken vej man mener, folkekirken bør bevæge sig. Vi havde også håbet på, at Kirkeminister Manu Sareen kunne deltage i år, men det kunne desværre ikke lykkedes.

Den historiske udvikling
Gennem de sidste 100 år er menighedsråd blevet en integreret del af folkekirkens struktur.
Udviklingen har betydet, at hvor præst og øvrighed tidligere stod for den administrative og forkyndelsesmæssige del, inddrages præsten nu i langt højere grad i almene, kirkelige forhold.
 Forandringer i folkekirkens struktur vil i bedste fald betyde, at menighedsrådene bevarer en selvstændig og økonomisk handlefrihed, samt desuden en frihed til i højere grad at kunne manøvrere uden træge kontrol- og beslutningsprocedurer.
  Den fremtidig folkekirke skulle der gerne forekomme en større mobilitet, større forskellighed samt en forøget fokus på at skabe nødvendige netværk i sognene.
  Den ny kirkeordning, såfremt en sådan er mulig, må menighedsrådene i større grad frigøres fra tyngende administrative arbejdsrutiner og i stedet bruge tid og kræfter på at holde kirken i bevægelse som en integreret del i sognet.
 I de fleste organisationer og større virksomheder, samt inden for foreningsarbejde generelt, arbejdes der målrettet på at uddanne folk til at kunne koordinere arbejdet og samarbejde på tværs af interesser.
Fokus på disse kernebegreber er vigtig for at kunne skabe større muligheder for folkekirken og for at kunne påtage sig et ansvar inden for dette område.
 Ud over de tre debattører er også Susanne Holmen, organist i Aalestrup Kirke, inviteret til at være til stede under mødet og give sit bidrag til en spændende aften.
For Susannes vedkommende er bidraget helt i musikkens tegn. Hun vil medbringe både nye og mere kendte sange og vil desuden glæde deltagerne med nogle musikalske indslag.


onsdag 12. maj 2021

Den Gamle Foderstof i Gedsted åben igen

Butikken åben - venter lidt med caféen

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

onsdag 05. maj 2021

Spaden i jorden til nyt storslagteri i Aalestrup

Starten er gået til opførelsen af slagterivirksomhed på 15.813 kvm.

onsdag 28. april 2021

De flotte gamle biler blev luftet i forårsvejret

Aalestrup Classic har tyvstartet foråret med tur til Hjarbæk

onsdag 28. april 2021

Knaberfesten er igen sat på pause

Men måske fælles gadeindvielse og Knaberaktiviteter

onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

Arkiv

ingen nyheder i denne liste