torsdag 19. september 2013

Menighedsråd er igen arrangør af et stormøde

Mødet finder sted 3. oktober på Vesterbølle Efterskole

Britta Schall Holberg.

VESTHIMMERLAND: Østerbølle Menighedsråd har i samarbejde med andre menighedsråd, Vesthimmerland - og Rebild Provsti atter arrangeret stormøde som finder sted den 3. oktober på Vesterbølle Efterskole.
Mødet i september 2012 blev afholdt på initiativ af en kreds af menighedsråd, som arrangerede et orienterende stormøde for samtlige menighedsråd og medarbejdere i Vesthimmerlands Provsti.
Baggrund for dette møde var at præsentere deltagerne for tre debattører fra hver deres fagområde, som havde markeret sig med væsentlige synspunkter i diskussionen om folkekirkens fremtidige struktur.  
Debattørerne på mødet i 2012 var Pernille Vigsø Bagge, MF, Peter Lodberg, lektor ved Aarhus Universitet og provst Hanne Petersen, Vesthimmerland.
 Der var god tilslutning til dette møde, hvorunder flere kernepunkter i kirkeministerens nyligt nedsatte arbejdsudvalg blev belyst.
Det var tanken, at udvalgets oplæg skulle bane vejen videre frem mod en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur inden for folkekirken.  

Ny struktur i 2013
I foråret 2013 fremlagde kirkeudvalget, nedsat af kirkeminister Manu Sareen, så et større debatoplæg. Hen over sommeren er oplægget, som nu er fremlagt og offentligt tilgængeligt, blevet livligt debatteret både i landets stifter, i pressen og i befolkningen.
 Vesthimmerlands Provsti og Østerbølle Menighedsråd følger op på strukturforslagene og vil i år gentage arrangementet med et stormøde i Vesthimmerland, henvendt til samme kreds.
 De tre indbudte debattører på dette møde, er alle medlemmer af det nedsatte kirkeudvalg. De har således et indgående kendskab til debatoplæg samt til de hensigter og forslag, som er fremkommet undervejs mod et endeligt udkast.    
 Dette års deltagere er Britta Schall Holberg, tidligere medlem af folketinget, Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd samt Karsten Nissen, biskop over Viborg Stift.
- Set ud fra debattørernes forskellige baggrund og forudsætninger, udgør årets debatforum et stærkt team, siger formanden for Østerbølle Menighedsråd, Jes Olesen. Vi forventer, at de vil kunne tilføre deltagerne et større overblik over et omfattende organisationskompleks, som ikke er let at overskue. Dernæst håber vi på en videre, åben debat og dermed en forhåbentlig større indsigt i, hvilken vej man mener, folkekirken bør bevæge sig. Vi havde også håbet på, at Kirkeminister Manu Sareen kunne deltage i år, men det kunne desværre ikke lykkedes.

Den historiske udvikling
Gennem de sidste 100 år er menighedsråd blevet en integreret del af folkekirkens struktur.
Udviklingen har betydet, at hvor præst og øvrighed tidligere stod for den administrative og forkyndelsesmæssige del, inddrages præsten nu i langt højere grad i almene, kirkelige forhold.
 Forandringer i folkekirkens struktur vil i bedste fald betyde, at menighedsrådene bevarer en selvstændig og økonomisk handlefrihed, samt desuden en frihed til i højere grad at kunne manøvrere uden træge kontrol- og beslutningsprocedurer.
  Den fremtidig folkekirke skulle der gerne forekomme en større mobilitet, større forskellighed samt en forøget fokus på at skabe nødvendige netværk i sognene.
  Den ny kirkeordning, såfremt en sådan er mulig, må menighedsrådene i større grad frigøres fra tyngende administrative arbejdsrutiner og i stedet bruge tid og kræfter på at holde kirken i bevægelse som en integreret del i sognet.
 I de fleste organisationer og større virksomheder, samt inden for foreningsarbejde generelt, arbejdes der målrettet på at uddanne folk til at kunne koordinere arbejdet og samarbejde på tværs af interesser.
Fokus på disse kernebegreber er vigtig for at kunne skabe større muligheder for folkekirken og for at kunne påtage sig et ansvar inden for dette område.
 Ud over de tre debattører er også Susanne Holmen, organist i Aalestrup Kirke, inviteret til at være til stede under mødet og give sit bidrag til en spændende aften.
For Susannes vedkommende er bidraget helt i musikkens tegn. Hun vil medbringe både nye og mere kendte sange og vil desuden glæde deltagerne med nogle musikalske indslag.


onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste