torsdag 19. september 2013

Starten er gået til renovering af Toftegården

Af: Hanne Grabow

Socialudvalgsformand Mette Nielsen tog selv del i byggeriets start

Socialudvalgs formand Mette Nielsen satte renovering af Toftegårdens rehabiliterings afdeling i gang med at tage et af de gamle vinduer ud.

AALESTRUP: Toftegården er nu bevilget ekstra 2,3 millioner til udvidelse.
 I forvejen var der bevilget otte millioner kroner til renovering af Plejecenter Toftegården i Møldrup og på Viborg Kommunes socialudvalgsmøde først i september blev der yderligere bevilget 2,254 millioner kroner til projektet.
I første omgang bevilgede Byrådet i Viborg Kommune otte millioner til den fysiske udvidelse af projektet omkring etablering af Neurorehabiliteringscenter på Toftegården og  fra de sidste penge er de 1.173.000 kroner øremærkede til indkøb af inventar/ træningsredskaber, blandt andet ganghjælpemidler, træningsudstyr og brandmateriel.
De 1.081.000 millioner er bestemt til udvidelse af træningssal og etablering af sundhedssatelit.
 Udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården sker fordi der er et øget behov for den type pladser og så giver renoveringen også mulighed for, at andre kommuner i et endnu større omfang, end i dag, kan købe pladser til deres senhjerneskade borgere i Møldrup. Det giver en god udnyttelse af plejecentret og er med til at skaffe gode arbejdspladser i Møldrup.
 Socialudvalget besluttede allerede i 2011 at samle og kvalificere neurorehabiliteringsindsatsen i Viborg Kommune via tilbuddet på Plejecenter Toftegården i Møldrup. Der skulle oprettes otte faste og midlertidige pladser, hvor fordelingen skulle ske i forhold til aktuelle behov. Tilbuddet blev startet op og blev hurtig en stor succes og der blev hurtigt behov for udvidelse af tilbuddet. Socialudvalget besluttede at udvide tilbuddet med ekstra fem pladser.
 Det var da også en glad og tilfreds Socialudvalgsformand, Mette Nielsen, der torsdag eftermiddag kunne tage ”det første spadestik” til igangsættelse af renoveringen.
- Licitationen blev afviklet og håndværkere fundet i sommer og i dag her midt i september, er vi klar til at sætte den længe ventede renovering og ombygning i gang i forhold til Neurorehabilitering Toftegården, sagde Mette Nielsen.
Det blev nu ikke til et ”spadestik” men en symbolsk handling ved at bygmesteren og socialudvalgsformanden i fællesskab tog  et af de store vinduer ud af muren i bygningen og dermed kunne arbejdet gå i gang.
Men inden det skete, var alle de tilstedeværende gæster og håndværkere inviteret til at nyde et glas champagne og en kransekage, som personalet på Toftegården havde dækket op til, så det var et festligt og helt rigtigt start på projektet som forventes færdig i løbet af januar måned 2014.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste