torsdag 19. september 2013

Starten er gået til renovering af Toftegården

Af: Hanne Grabow

Socialudvalgsformand Mette Nielsen tog selv del i byggeriets start

Socialudvalgs formand Mette Nielsen satte renovering af Toftegårdens rehabiliterings afdeling i gang med at tage et af de gamle vinduer ud.

AALESTRUP: Toftegården er nu bevilget ekstra 2,3 millioner til udvidelse.
 I forvejen var der bevilget otte millioner kroner til renovering af Plejecenter Toftegården i Møldrup og på Viborg Kommunes socialudvalgsmøde først i september blev der yderligere bevilget 2,254 millioner kroner til projektet.
I første omgang bevilgede Byrådet i Viborg Kommune otte millioner til den fysiske udvidelse af projektet omkring etablering af Neurorehabiliteringscenter på Toftegården og  fra de sidste penge er de 1.173.000 kroner øremærkede til indkøb af inventar/ træningsredskaber, blandt andet ganghjælpemidler, træningsudstyr og brandmateriel.
De 1.081.000 millioner er bestemt til udvidelse af træningssal og etablering af sundhedssatelit.
 Udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården sker fordi der er et øget behov for den type pladser og så giver renoveringen også mulighed for, at andre kommuner i et endnu større omfang, end i dag, kan købe pladser til deres senhjerneskade borgere i Møldrup. Det giver en god udnyttelse af plejecentret og er med til at skaffe gode arbejdspladser i Møldrup.
 Socialudvalget besluttede allerede i 2011 at samle og kvalificere neurorehabiliteringsindsatsen i Viborg Kommune via tilbuddet på Plejecenter Toftegården i Møldrup. Der skulle oprettes otte faste og midlertidige pladser, hvor fordelingen skulle ske i forhold til aktuelle behov. Tilbuddet blev startet op og blev hurtig en stor succes og der blev hurtigt behov for udvidelse af tilbuddet. Socialudvalget besluttede at udvide tilbuddet med ekstra fem pladser.
 Det var da også en glad og tilfreds Socialudvalgsformand, Mette Nielsen, der torsdag eftermiddag kunne tage ”det første spadestik” til igangsættelse af renoveringen.
- Licitationen blev afviklet og håndværkere fundet i sommer og i dag her midt i september, er vi klar til at sætte den længe ventede renovering og ombygning i gang i forhold til Neurorehabilitering Toftegården, sagde Mette Nielsen.
Det blev nu ikke til et ”spadestik” men en symbolsk handling ved at bygmesteren og socialudvalgsformanden i fællesskab tog  et af de store vinduer ud af muren i bygningen og dermed kunne arbejdet gå i gang.
Men inden det skete, var alle de tilstedeværende gæster og håndværkere inviteret til at nyde et glas champagne og en kransekage, som personalet på Toftegården havde dækket op til, så det var et festligt og helt rigtigt start på projektet som forventes færdig i løbet af januar måned 2014.


onsdag 12. maj 2021

Den Gamle Foderstof i Gedsted åben igen

Butikken åben - venter lidt med caféen

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

onsdag 05. maj 2021

Spaden i jorden til nyt storslagteri i Aalestrup

Starten er gået til opførelsen af slagterivirksomhed på 15.813 kvm.

onsdag 28. april 2021

De flotte gamle biler blev luftet i forårsvejret

Aalestrup Classic har tyvstartet foråret med tur til Hjarbæk

onsdag 28. april 2021

Knaberfesten er igen sat på pause

Men måske fælles gadeindvielse og Knaberaktiviteter

onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

Arkiv

ingen nyheder i denne liste