torsdag 03. oktober 2013

Det nye budget tager hensyn til Aalestrup

Byrådet vil hæve drifttilskuddet til idrætshallen

LÆSERBREV

Byrådsmedlem Per Bisgaard (V), Aalestrup, skriver, at det kommunale budget 2014 tager hensyn til Aalestrup:

Efter godt et døgns drøftelser blev byrådet i sidste uge enige om næste års budget, et budget der rummer indtægter og udgifter på mere end 2 mia. kr.
Vesthimmerlands Kommune har gennem flere år ligget i top tre, hvad angår kommunal skatteprocent, men nu har man taget et skridt ned ad stigen, med vedtagelsen af en nedsættelse til 27 procent, hvilket giver et mindre, men alligevel måleligt ekstra beløb til skatteyderne.
Renoveringen af kloakker og veje i Aalestrup og de omkringliggende byer fortsætter i de kommende år, og det betyder, at ca. 10 mio. kr. er afsat på budgettet næste år. Aalestrup by har stadig tre mio. kr. stående på en konto til områdefornyelse i byen, hvor en stor del af beløbet tænkes anvendt til gadeforløbet mellem krydset ved Borgergade/Vestergade og rundkørslen ved Brugsen. Dette område er også i planerne for kloakrenovering, og det vil naturligvis være logisk og fornuftigt, at man udfører disse to opgaver på samme tid, således at gaden ikke skal graves op to gange. I fald at pengene til områdefornyelse ikke anvendes inden 2016, vil de sandsynligvis skulle returneres til staten - det må ikke ske.
Ud over disse mange penge til renovering af veje og kloakker, så er der også flere anlægsbeløb til Aalestrup. Bestyrelsen for Aalestrup Idrætscenter har gennem flere år arbejdet frem mod en renovering/istandsættelse af den gamle hal 1 fra 1960erne, og det ser nu ud til at give pote. Byrådet har besluttet at hæve det årlige driftstilskud med 214.000 kr., hvilket giver bestyrelsen mulighed for at hjemtage lån på ca. otte mio. kr. til renovering af hallen.
Et andet stort beløb går til grundkapitalindskud til opførelse af 12 - 13 nye huse på Lucernevangen. Beløbet er på 2,4 mio. kr. og udgør 10  procent af den totale byggesum. Med de nye huse vil boligforeningen lukke udstykningen, og området vil være totalt udbygget - et meget flot område.
Rosengårdens ombygning til lejligheder blev færdig tidligere på året, men der mangler stadig færdiggørelse af dele af kælderen. Hertil har byrådet besluttet at bevilge 600.000 kr., hvilket betyder at Rosengården nu er totalrenoveret.
Det siddende byråd har flere gange drøftet rådhusproblematikken i kommunen. Skulle der være ét rådhus i kommunen eller skulle man bevare alle fire nuværende afdelinger. Byrådet indstiller nu til beslutning, at der fortsat skal være administrative bygninger i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars. Der udarbejdes projektforslag til renovering af det nuværende rådhus i Aars og tillige et forslag om tilbygning til Jobcentret. Forslagene skal også indeholde et forslag til brug af det eksisterende rådhus i Aars.
Alt i alt et ganske fint budget for det kommende år, som jeg kan stå inde for, og som vil være et fint afsæt til det kommende kommunevalg 19. november.


onsdag 12. maj 2021

Den Gamle Foderstof i Gedsted åben igen

Butikken åben - venter lidt med caféen

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

onsdag 05. maj 2021

Spaden i jorden til nyt storslagteri i Aalestrup

Starten er gået til opførelsen af slagterivirksomhed på 15.813 kvm.

onsdag 28. april 2021

De flotte gamle biler blev luftet i forårsvejret

Aalestrup Classic har tyvstartet foråret med tur til Hjarbæk

onsdag 28. april 2021

Knaberfesten er igen sat på pause

Men måske fælles gadeindvielse og Knaberaktiviteter

onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

Arkiv

ingen nyheder i denne liste