torsdag 03. oktober 2013

Det nye budget tager hensyn til Aalestrup

Byrådet vil hæve drifttilskuddet til idrætshallen

LÆSERBREV

Byrådsmedlem Per Bisgaard (V), Aalestrup, skriver, at det kommunale budget 2014 tager hensyn til Aalestrup:

Efter godt et døgns drøftelser blev byrådet i sidste uge enige om næste års budget, et budget der rummer indtægter og udgifter på mere end 2 mia. kr.
Vesthimmerlands Kommune har gennem flere år ligget i top tre, hvad angår kommunal skatteprocent, men nu har man taget et skridt ned ad stigen, med vedtagelsen af en nedsættelse til 27 procent, hvilket giver et mindre, men alligevel måleligt ekstra beløb til skatteyderne.
Renoveringen af kloakker og veje i Aalestrup og de omkringliggende byer fortsætter i de kommende år, og det betyder, at ca. 10 mio. kr. er afsat på budgettet næste år. Aalestrup by har stadig tre mio. kr. stående på en konto til områdefornyelse i byen, hvor en stor del af beløbet tænkes anvendt til gadeforløbet mellem krydset ved Borgergade/Vestergade og rundkørslen ved Brugsen. Dette område er også i planerne for kloakrenovering, og det vil naturligvis være logisk og fornuftigt, at man udfører disse to opgaver på samme tid, således at gaden ikke skal graves op to gange. I fald at pengene til områdefornyelse ikke anvendes inden 2016, vil de sandsynligvis skulle returneres til staten - det må ikke ske.
Ud over disse mange penge til renovering af veje og kloakker, så er der også flere anlægsbeløb til Aalestrup. Bestyrelsen for Aalestrup Idrætscenter har gennem flere år arbejdet frem mod en renovering/istandsættelse af den gamle hal 1 fra 1960erne, og det ser nu ud til at give pote. Byrådet har besluttet at hæve det årlige driftstilskud med 214.000 kr., hvilket giver bestyrelsen mulighed for at hjemtage lån på ca. otte mio. kr. til renovering af hallen.
Et andet stort beløb går til grundkapitalindskud til opførelse af 12 - 13 nye huse på Lucernevangen. Beløbet er på 2,4 mio. kr. og udgør 10  procent af den totale byggesum. Med de nye huse vil boligforeningen lukke udstykningen, og området vil være totalt udbygget - et meget flot område.
Rosengårdens ombygning til lejligheder blev færdig tidligere på året, men der mangler stadig færdiggørelse af dele af kælderen. Hertil har byrådet besluttet at bevilge 600.000 kr., hvilket betyder at Rosengården nu er totalrenoveret.
Det siddende byråd har flere gange drøftet rådhusproblematikken i kommunen. Skulle der være ét rådhus i kommunen eller skulle man bevare alle fire nuværende afdelinger. Byrådet indstiller nu til beslutning, at der fortsat skal være administrative bygninger i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars. Der udarbejdes projektforslag til renovering af det nuværende rådhus i Aars og tillige et forslag om tilbygning til Jobcentret. Forslagene skal også indeholde et forslag til brug af det eksisterende rådhus i Aars.
Alt i alt et ganske fint budget for det kommende år, som jeg kan stå inde for, og som vil være et fint afsæt til det kommende kommunevalg 19. november.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste