onsdag 09. oktober 2013

God tilslutning til stormøde på Vesterbølle Efterskole

Østerbølle Menighedsråd stod bag arrangementet

VESTERBØLLE: I foråret udsendte Kirkeministeriet et debatoplæg om en mere sammenhængende og moderne styring af folkekirken til høring i menighedsrådene, provstiudvalgene og de øvrige kirkelige organisationer.
 Der har været holdt orienteringsmøder i alle Stifter, men Østerbølle Menighedsråd tog så initiativet til et lokalt orienteringsmøde med nogen af de personer, der deltog i udvalgsarbejdet.
 Mødet blev holdt på Vesterbølle Efterskole torsdag, 3. oktober med ca. 120 deltagere, der hørte på Britta Schall Holberg og Inge Lise Pedersen samt biskop Karsten Nissens indlæg om deres syn på debatoplægget fra ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”
 Efter indlæggene at dømme, er der stadig uenighed om hvilken af modellerne, der skal bruges eller om det vil blive en sammenblanding.
 En af grundene til oplægget er jo, at der ønskes en lovmæssig legitimering af forholdet mellem stat og folkekirken, således at grundlovens § 66 opfyldes.
 Det er forsøgt indtil flere gange uden held.
 Indvidere ønskes en større indflydelse på lovgivning omkring folkekirkens økonomi, idet det i øjeblikket alene kirkeministeren, der fastsætter landskirkeskatten samt udligningsbidraget og statens tilskud til Fællesfonden, som betaler 40 % af lønudgifterne til præster.
 Der ønskes også en lovgivning omkring folkekirkens indre anliggender.
 Kirkerådet vil efter oplægget komme til at bestå af en forsamling bestående af folkevalgte medlemmer, biskopper, præster, provster, repræsentanter for andre kirkelige retninger samt en personalerepræsentant.
 Høringssvar skal være indsendt senest 31. oktober og det endelige udkast til Kirkeråd vil komme ud i høring til foråret 2014.
onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste