- Din lokale ugeavis

onsdag 11. december 2013

Ny bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening

Nye kræfter er klar til at trække i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening: Bagest fra venstre: Anne- Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen og Dianna Nørskov. Forrest fra venstre: Johanna Fährnström og Mette Struntze. Lone Husum og Jytte Jensen var ikke til stede ved fotograferingen.

AALESTRUP: Aalestrup Gymnastikforening havde indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, 28. no-vember.
 Hovedpunktet var valg af medlemmer, som ville være med til at få noget til ske i og omkring gymnastikforeningen; der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
 For den afgående formand Susanne Nielsen var det en stor glæde at se, hvor stor tilslutning der var til mødet, idet 20 medlemmer, repræsenterende næsten alle foreningens hold, deltog.
 Svend Lindal fra DGI Nord var mødt op og fortalte om, hvordan man kan fordele arbejdet på flere hænder og gøre det overkommeligt for den enkelte at deltage i foreningsarbejdet. Næsten alle de fremmødte var villige til at hjælpe lidt her og der, og fem personer ville gerne indtræde i bestyrelsen. Ved kaffen blev der også tid til snak og ideer og ønsker blev luftet, og der var i det hele taget en god stemning.
 1. december mødtes den nye bestyrelse og instruktørerne til et social arrangement med bowling og information - og herefter er bestyrelsen klar til at tage fat på fordeling af opgaver og finde ud, hvordan der skal arbejdes fremad. Til denne proces har man igen allieret sig med Sven Lindal.
 Susanne Nielsen er utrolig glad for den store opbakning der er blevet til foreningen, både ved generalforsamlingen og også fra mange der har kontaktet hende og den øvrige bestyrelse med støtte.
 Efter generalforsamlingen består den nye bestyrelse af:  Johanna Färnström, Mette Struntze, Anne-Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen, Dianna Nørskov, Lone Husum og Jytte Jensen. Der er endnu ikke valgt formand, idet bestyrelsen indtil videre bliver ledet kollektivt.


onsdag 17. august 2022

50 år med stor Lions-aktivitet i Aalestrup

Klubbens første præsident var fabrikant Anton Larsen, Gedsted

onsdag 17. august 2022

Flagallé i Gedsted

Af Ture DamtoftGEDSTED: Det var en lidt overvældet Tor Berg, der forleden som den første af de nye...

onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken