onsdag 11. december 2013

Ny bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening

Nye kræfter er klar til at trække i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse i Aalestrup Gymnastikforening: Bagest fra venstre: Anne- Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen og Dianna Nørskov. Forrest fra venstre: Johanna Fährnström og Mette Struntze. Lone Husum og Jytte Jensen var ikke til stede ved fotograferingen.

AALESTRUP: Aalestrup Gymnastikforening havde indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, 28. no-vember.
 Hovedpunktet var valg af medlemmer, som ville være med til at få noget til ske i og omkring gymnastikforeningen; der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
 For den afgående formand Susanne Nielsen var det en stor glæde at se, hvor stor tilslutning der var til mødet, idet 20 medlemmer, repræsenterende næsten alle foreningens hold, deltog.
 Svend Lindal fra DGI Nord var mødt op og fortalte om, hvordan man kan fordele arbejdet på flere hænder og gøre det overkommeligt for den enkelte at deltage i foreningsarbejdet. Næsten alle de fremmødte var villige til at hjælpe lidt her og der, og fem personer ville gerne indtræde i bestyrelsen. Ved kaffen blev der også tid til snak og ideer og ønsker blev luftet, og der var i det hele taget en god stemning.
 1. december mødtes den nye bestyrelse og instruktørerne til et social arrangement med bowling og information - og herefter er bestyrelsen klar til at tage fat på fordeling af opgaver og finde ud, hvordan der skal arbejdes fremad. Til denne proces har man igen allieret sig med Sven Lindal.
 Susanne Nielsen er utrolig glad for den store opbakning der er blevet til foreningen, både ved generalforsamlingen og også fra mange der har kontaktet hende og den øvrige bestyrelse med støtte.
 Efter generalforsamlingen består den nye bestyrelse af:  Johanna Färnström, Mette Struntze, Anne-Marie Sørensen, Dorte Jørgensen, Tina Olsen, Dianna Nørskov, Lone Husum og Jytte Jensen. Der er endnu ikke valgt formand, idet bestyrelsen indtil videre bliver ledet kollektivt.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste