onsdag 29. januar 2014

Borgermøde i Aalestrup om udvikling og kloaker

Af: Hanne Grabow

300.000 kr. er bevilget til kunst i midtbyen

Konsulent Mogens Dam Lentz og borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, redegjorde for planerne om udvikling i Aalestrup.

AALESTRUP: Interessen for at høre mere om de ændringer, der sker i Aalestrup nu er stor og mange mødte op til Vesthimmerlands Kommunes borgermøde forleden i den tidligere byrådssal i administrationsbygning i Aalestrup.
Aftenens tema var områdefornyelse og forsyningsrenovering i Aalestrup.
Borgmester Knud Kristensen bød velkommen og sagde at kommunen gerne vil holde borgerne orienteret. Derfor vil man i disse år med gennemgribende fornyelser og renoveringer holde et informationsmøde én gang om året.
Mogens Dam Lentz, sbs rådgivning a/s, der er konsulent for byfornyelsesprojektet, fortalte om de initiativer der er i gang, og hvilke der er planer om at gennemføre i den kommende tid.
Byfornyelsen i Aalestrup blev skudt i gang i 2009, da en gruppe borgere tog initiativ til at arbejde med etablering af et butikscenter i området ved banearealet på Testrupvej. Gruppen gjorde et stort arbejde, men sidste sommer, måtte den desværre erkende, at det ikke kunne lykkes og planerne blev skrinlagt. Vesthimmerlands Kommune har nu overtaget forhandlingerne med Colas om grunden, hvor et var planen at opføre butikscenteret.
I forbindelse med dette tiltag har Vesthimmerlands Kommune udarbejdet en plan for områdefornyelse i Aalestrup som gælder fra 2011 til 2016. Planerne er udarbejdet i samarbejde med nogle lokale arbejdsgrupper.


Meget er gennemført
Flere af disse planer er allerede gennemført, oplyste Mogens Dam Lentz. Det er f. eks. hundeskoven, som er blevet placeret i den nordvestlige ende af byskoven, som også bliver kaldt ”Nannas  Skov”. Hundeskoven er blevet godt modtaget og bliver benyttet flittigt af borgerne til luftning af deres hunde. I forbindelse med området her, er der også planer om etablering af stier og en trialbane på banearealet til glæde for den yngre del af borgerne i Aalestrup.

Gang i gaderne
Byfornyelsen går først og fremmest ud på at få gang i forretningsgaderne, at få de tomme butikker fyldt ud og få skabt et spændende og attraktivt bymiljø. Til dette formål har kommunen afsat 5,2 mio. kr. Hertil kommer midler fra Indenrigsministeriet og LAG.
Vesthimmerlands Kommune har registret 50 ejendomme i bymidten, som alle har fået tilbud om tilskud til istandsættelse. Mange husejere var interesseret, og der indkom 10 ansøgninger, men der er kun anvendt midler til to saneringer. Der er stadig en del penge til formålet og kommunen håber, at tilbuddet vil blive yderligere benyttet.
Et andet projekt, som er på vej, er etablering af et ”kunstmekka” i forbindelse med Store Torv. Galleriet er godt i gang, og der er planer for yderligere tiltag, for eksempel at den gamle biograf på Torvet bliver multikultursal til udstillinger, arbejdende værksteder og meget andet. Til dette formål har kommunen bevilget 300.000 kroner. Blandt de konkrette ønsker er en mobil overdækning af Store Torv, specielt om sommeren, når der er aktiviteter på torvet.
Det ligger borgmester Knud Kristensen og Vesthimmerlands Kommune meget på sinde, at  der bliver ryddet op, så Aalestrup bliver en attraktiv by at bosætte sig i og så gæster kan få et godt indtryk.
- Nu har vi fået fjernet de skæmmende fiskenet, så det er ærgerligt, at der længere nede ad Testrupvej er den grimme Colas-grund, udtalte han på mødet.


onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

onsdag 11. juli 2018

30 år med Sommerskole og Jydeværksted i Aalestrup

Siden begyndelsen har sommerskolerne bredt sig til hele Vesthimmerlands Kommune

onsdag 11. juli 2018

Uddeleren i Aalestrup vendte hjem til 30 års jubilæum

AALESTRUP: Per Mortensen, eller Brugs Per som han også er kendt, havde i torsdags 30 års jubilæum...

torsdag 05. juli 2018

Lokal forfatters fodboldfeber i bogform

KLEJTRUP: Forfatteren Nils Finderup fra Klejtrup har krydset ekstra mange fingre for, at det skulle...

onsdag 04. juli 2018

Afbrændingsforbud fra i dag kl. 12

VESTHIMMERLAND: Der er fra i dag onsdag kl. 12 indført afbrændingsforbud i samtlige danske...

onsdag 04. juli 2018

Rejsegilde i Rema 1000 i Aalestrup

Det store nye supermarked bliver genåbnet til september

onsdag 04. juli 2018

Udsalgsstart med grillmad, musik og kræmmermarked

Der var gang i salgsboderne i Aalestrup

onsdag 27. juni 2018

Nødvendigt med donationer fra byens og egnens borgere

Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Det er lige så værdigt at leve på landet som i de store byer -...

onsdag 27. juni 2018

Flot og Iderigt optog i Gedsted

Af Hanne Monrad GEDSTED: Søndag formiddag stod en stor del af Gedsted borgere klar, flest havde...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste