torsdag 13. februar 2014

Planer uden faglighed

Læserbrev fra Berit Byg

LÆSERBREV


Berit Byg, der er anæstesisygeplejerske på Farsø Sygehus, deltager i debatten om Sygehus Himmerland:

 

 

Selvom regionsrådsformanden og dennes tro følgesvende i den senere tid har forsøgt at diktere, hvem der må udtale sig omkring situationen omkring Farsø Sygehus, og navnlig hvem der ikke må, vil jeg som offentligt ansat på hospitalet tillade mig at benytte mig af min ret til at ytre mig i håbet om, at det kan hjælpe til at perspektivere det efter min mening yderst dårligt gennemarbejdede, fejlbehæftede,  unuancerede og ensidigt fokuserede forslag, som ledelsen for Sygehus Himmerland har fremlagt for regionsrådet som svar på udfordringerne med for høje udgifter til lægevikarer.

Sjovt nok for øvrigt en problematik, der fremkom mindre end 14 dage efter regionsrådsvalget, selvom den har været kendt og ikke mindst forudsigelig igennem længere tid allerede.

Lad mig sige med det samme, at det, der undrer mest i hele sygehusledelsens sagsfremstilling, er, at der ikke en eneste gang nævnes en intention om, at man ønsker at forbedre eller fokusere på patienternes ve og vel men kun tales om økonomiske problemstillinger uden at komme med plausible eller holdbare løsningsforslag til, hvordan man bedst finder disse løst.

Lige som ikke blot hele konstruktionen omkring Sygehus Himmerland men i særdeleshed også de seneste drømmescenarier for den tidligere Hobro-direktør og den øvrige ledelse savner selv den fjerneste snert af faglighed, hvilket måske mest af alt skyldes, at embedsmænd ikke er sat i verden til at føre politik.

Dette kan aldrig nogensinde gavne en saglig og nøgtern stillingtagen. Og da slet ikke hvis man måske samtidig ønsker at dække over årelang dårlig vejledning og ledelse.

Lad mig begrunde nærmere, hvad jeg mener.

Det første, der skinner igennem, er, at sygehusledelsen har opstillet tre scenarier. Af uransalige årsager retter de sig alle tre mod Farsø, hvor det medicinske område foreslås helt eller delvist fjernet og flyttet til Hobro.

Nu er det en kendt sag, at de fysiske rammer i Farsø er rigtig gode og nutidssvarende, og at Farsø råder over rummelige udenomsarealer i tilfælde af en evt. udbygning. Lige som Farsøs geografiske beliggenhed også kan rejse berettiget debat omkring, det måske ikke var det mest rimelige at sikre en fremtidig sygehusdrift netop her, hvor afstandene mellem sygehusene er langt større end længere mod øst.

Alt dette for øvrigt i sin tid bekræftet af det legendariske Erik Juul-udvalg, som regionsrådet imidlertid, som bekendt, har en noget afslappet holdning til.

Derfor efterlader det mere end blot undren, at man slet ikke har ønsket at nævne dette som en option, da man fremkom med sin sagsfremstilling til politikerne.

Et andet argument fra sygehusledelsen lyder, at Vesthimmerlands Kommune skal bruge den ledige plads, man arbejder hen imod at opnå på sygehuset til at etablere og udvide et kommunalt drevet sundhedscenter. Tilfældigvis har jeg selv været medlem af byrådet i kommunen indtil for mindre end to måneder siden og kan i den anledning oplyse, at Vesthimmerlands Kommune aktuelt ikke har planer, der på nogen måde nødvendiggør en lukning af medicinsk afdeling i Farsø.

Lige så løjerlig som sygehusledelsens indblanding i kommunale anliggender finder jeg også deres visioner for ortopædkirurgien, der ledelsesmæssigt figurerer under Aalborg Sygehus og intet har med Sygehus Himmerland at gøre.

Således lægges der eksempelvis op til, at man blot kan tilpasse sit patientklientel indenfor ortopædien, så man ikke er afhængig af medicinsk backup længere. Dette uden øvrige forklaringer eller uddybninger af, om en så gennemgribende ændring for de ortopædkirurgiske patienter overhovedet er ønskelig for regionens samlede planlægning. F.eks. svares der ikke på, hvor man i stedet ønsker at operere de patienter, der med forslaget ikke kan opereres i Farsø længere, og om der i det hele taget er behov for (endnu) et sted, der kun kan operere mennesker uden andre tilstødende og evt. komplicerende lidelser.

Interessant finder jeg også den himmerlandske ledelses betragtninger omkring skadestuedriften i Farsø, som de også ønsker nedlagt, på trods af den ej heller ledelsesmæssigt hører under dem. Argumentet for dette skulle være, at aktiviteten er så lav, så den ikke er rentabel. Nu har der jo flere gange fra adskillige ansatte i ortopædien og andre inklusive underegnende været ytret ønske om, at man gerne vil bruges mere. Ikke mindst i forhold til at aflaste Aalborg Sygehus, der ofte har meget lange ventetider i skadestuen. Ikke desto mindre finder jeg knap 4000 besøg i skadestuen om året ganske præsentabel, og har også svært ved at se, hvorfor man mener, den er urentabel og for dyr, når man i forvejen har en ortopædkirurgisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt.  Billigere model findes næppe andre steder i regionen.

Svaret skal dog måske findes i næste sætning i indstillingen fra sygehusledelsen, hvori man lader skinne igennem, at man gerne vil udvide åbningstiden i den sygeplejerskebemandede småskadeklinik, der tilfældigvis også ligger i Hobro (og for øvrigt i dag lægeligt serviceres af ortopædkirugerne i Farsø. Yderligere et faktum der behændigt forbigås i oplægget).

Hovedargumentet for ønsket om at svække Farsø og styrke Hobro er imidlertid, at man har rekrutteringsproblemer på lægesiden, hvilket medfører betragtelige vikarudgifter.

Da der dog intetsteds lægges op til, at aktiviteten i de ambulante funktioner på medicinsk afdeling, der i dag udføres i Farsø skal mindskes, og da kun en ud af den samlede lægestab ikke har alderen til at kunne fritages for vagt, kan man stille berettiget spørgsmålstegn ved, om det reelt vil løse noget som helst.

Som et lille kuriosum kan det nævnes, at det forresten også var rekrutteringen af læger, man i sin tid brugte som  begrundelse for at danne Sygehus Himmerland, uden at det har haft den fjerneste effekt overhovedet.

At ingen derimod stiller spørgsmålstegn ved, at årelang uro, beskæringer på sygehuset og en konstant trussel om tvangsforflytninger kan have indflydelse på rekrutteringssituationen, kan man kun undre sig over. Lige som læsere af Dagens Medicin vil vide, at ledelsen på Sygehus Himmerland i lægekredse efterhånden næppe kan have undgået andet end at tilegne sig et noget blakket omdømme, hvad samarbejdsevner og lederskab angår.

Jeg skal gerne medgive, at det ikke må være rart hverken som politiker eller embedsmand at se i øjnene, at de hede drømme, man havde, der for alvor blev tydelige for alle og enhver i 2007, hvor et flertal i det daværende regionsråd ønskede Farsø Sygehus nedlagt, måske ikke er de bedste og mest holdbare, selvom der i årenes løb har været gjort ihærdige forsøg på at lade dette fremstå som den eneste gangbare løsning, når tiden var inde. Hvilket man tilsyneladende har tænkt, den automatisk ville blive, hvis man bare blev ved med målrettet at ødelægge og sabotere sygehusdriften i Farsø.

Ligesom jeg sagtens kan forestille mig, at millioninvesteringer igennem årene til blandt andet diverse ombygninger og udvidelser i form af akut medicinske modtageafsnit uden "akut" og så videre kan blive mere end vanskelige at bortforklare, når det nu viser sig, at alle disse gode skattekroner måske med fordel kunne have været investeret i mere fornuftige og holdbare tiltag.

Og det da unægteligt også må stille den ledelse, der har vejledt til disse (fejl-) investeringer i et noget kedeligt lys.

Ikke desto mindre er det ingen skam at erkende, at man tog fejl.

Og i hvert fald en langt bedre løsning end at gøre den engang begåede dumhed større og langt mere ødelæggende end den i forvejen er.

 


onsdag 27. januar 2021

Aalestrup-elever bagte sammen, hver for sig

Elever på Aalestrup Realskole havde en anderledes skoledag

onsdag 27. januar 2021

Missionshuset i Hvam bliver til hundesalon

Af Hanne Monrad HVAM: Det tidligere missionshus i Hvam får en ny æra. Om kort tid åbner en...

onsdag 20. januar 2021

300 i Vesthimmerland har modtaget vaccine

Stor tilfredshed med afviklingen og den hjælp der blev ydet

onsdag 20. januar 2021

Fem aktive kvinder overtager Rosenparken

Kvinderne vil "ryste posen" og se på mulighederne

onsdag 13. januar 2021

Vikarpræst i Vesterbølle har fået fast embede

Karin Hasling tiltræder i Hornum og Gundersted

onsdag 13. januar 2021

Corona forlænger julen i Aalestrup

Men juletræet på St. Torv er fjernet efter brand

onsdag 06. januar 2021

Brugsen i Gedsted forøger omsætning

Aftale om levering til Viborg Kommune giver nye muligheder

onsdag 06. januar 2021

Corona-vaccine til Aalestrup

Beboer på Åglimt fik første vaccination tirsdag

mandag 04. januar 2021

Covid-19: Seks nye tilfælde i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Det seneste døgn er der konstateret seks nye tilfælde af Covid-19 i Vesthimmerlands...

tirsdag 29. december 2020

Forældre sørger for en sikker skolevej

Frivillige hjælper fortsat med sikkerhed ved Aalestrup Skole

Arkiv

ingen nyheder i denne liste