- Din lokale ugeavis

torsdag 13. februar 2014

Planer uden faglighed

Læserbrev fra Berit Byg

LÆSERBREV


Berit Byg, der er anæstesisygeplejerske på Farsø Sygehus, deltager i debatten om Sygehus Himmerland:

 

 

Selvom regionsrådsformanden og dennes tro følgesvende i den senere tid har forsøgt at diktere, hvem der må udtale sig omkring situationen omkring Farsø Sygehus, og navnlig hvem der ikke må, vil jeg som offentligt ansat på hospitalet tillade mig at benytte mig af min ret til at ytre mig i håbet om, at det kan hjælpe til at perspektivere det efter min mening yderst dårligt gennemarbejdede, fejlbehæftede,  unuancerede og ensidigt fokuserede forslag, som ledelsen for Sygehus Himmerland har fremlagt for regionsrådet som svar på udfordringerne med for høje udgifter til lægevikarer.

Sjovt nok for øvrigt en problematik, der fremkom mindre end 14 dage efter regionsrådsvalget, selvom den har været kendt og ikke mindst forudsigelig igennem længere tid allerede.

Lad mig sige med det samme, at det, der undrer mest i hele sygehusledelsens sagsfremstilling, er, at der ikke en eneste gang nævnes en intention om, at man ønsker at forbedre eller fokusere på patienternes ve og vel men kun tales om økonomiske problemstillinger uden at komme med plausible eller holdbare løsningsforslag til, hvordan man bedst finder disse løst.

Lige som ikke blot hele konstruktionen omkring Sygehus Himmerland men i særdeleshed også de seneste drømmescenarier for den tidligere Hobro-direktør og den øvrige ledelse savner selv den fjerneste snert af faglighed, hvilket måske mest af alt skyldes, at embedsmænd ikke er sat i verden til at føre politik.

Dette kan aldrig nogensinde gavne en saglig og nøgtern stillingtagen. Og da slet ikke hvis man måske samtidig ønsker at dække over årelang dårlig vejledning og ledelse.

Lad mig begrunde nærmere, hvad jeg mener.

Det første, der skinner igennem, er, at sygehusledelsen har opstillet tre scenarier. Af uransalige årsager retter de sig alle tre mod Farsø, hvor det medicinske område foreslås helt eller delvist fjernet og flyttet til Hobro.

Nu er det en kendt sag, at de fysiske rammer i Farsø er rigtig gode og nutidssvarende, og at Farsø råder over rummelige udenomsarealer i tilfælde af en evt. udbygning. Lige som Farsøs geografiske beliggenhed også kan rejse berettiget debat omkring, det måske ikke var det mest rimelige at sikre en fremtidig sygehusdrift netop her, hvor afstandene mellem sygehusene er langt større end længere mod øst.

Alt dette for øvrigt i sin tid bekræftet af det legendariske Erik Juul-udvalg, som regionsrådet imidlertid, som bekendt, har en noget afslappet holdning til.

Derfor efterlader det mere end blot undren, at man slet ikke har ønsket at nævne dette som en option, da man fremkom med sin sagsfremstilling til politikerne.

Et andet argument fra sygehusledelsen lyder, at Vesthimmerlands Kommune skal bruge den ledige plads, man arbejder hen imod at opnå på sygehuset til at etablere og udvide et kommunalt drevet sundhedscenter. Tilfældigvis har jeg selv været medlem af byrådet i kommunen indtil for mindre end to måneder siden og kan i den anledning oplyse, at Vesthimmerlands Kommune aktuelt ikke har planer, der på nogen måde nødvendiggør en lukning af medicinsk afdeling i Farsø.

Lige så løjerlig som sygehusledelsens indblanding i kommunale anliggender finder jeg også deres visioner for ortopædkirurgien, der ledelsesmæssigt figurerer under Aalborg Sygehus og intet har med Sygehus Himmerland at gøre.

Således lægges der eksempelvis op til, at man blot kan tilpasse sit patientklientel indenfor ortopædien, så man ikke er afhængig af medicinsk backup længere. Dette uden øvrige forklaringer eller uddybninger af, om en så gennemgribende ændring for de ortopædkirurgiske patienter overhovedet er ønskelig for regionens samlede planlægning. F.eks. svares der ikke på, hvor man i stedet ønsker at operere de patienter, der med forslaget ikke kan opereres i Farsø længere, og om der i det hele taget er behov for (endnu) et sted, der kun kan operere mennesker uden andre tilstødende og evt. komplicerende lidelser.

Interessant finder jeg også den himmerlandske ledelses betragtninger omkring skadestuedriften i Farsø, som de også ønsker nedlagt, på trods af den ej heller ledelsesmæssigt hører under dem. Argumentet for dette skulle være, at aktiviteten er så lav, så den ikke er rentabel. Nu har der jo flere gange fra adskillige ansatte i ortopædien og andre inklusive underegnende været ytret ønske om, at man gerne vil bruges mere. Ikke mindst i forhold til at aflaste Aalborg Sygehus, der ofte har meget lange ventetider i skadestuen. Ikke desto mindre finder jeg knap 4000 besøg i skadestuen om året ganske præsentabel, og har også svært ved at se, hvorfor man mener, den er urentabel og for dyr, når man i forvejen har en ortopædkirurgisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt.  Billigere model findes næppe andre steder i regionen.

Svaret skal dog måske findes i næste sætning i indstillingen fra sygehusledelsen, hvori man lader skinne igennem, at man gerne vil udvide åbningstiden i den sygeplejerskebemandede småskadeklinik, der tilfældigvis også ligger i Hobro (og for øvrigt i dag lægeligt serviceres af ortopædkirugerne i Farsø. Yderligere et faktum der behændigt forbigås i oplægget).

Hovedargumentet for ønsket om at svække Farsø og styrke Hobro er imidlertid, at man har rekrutteringsproblemer på lægesiden, hvilket medfører betragtelige vikarudgifter.

Da der dog intetsteds lægges op til, at aktiviteten i de ambulante funktioner på medicinsk afdeling, der i dag udføres i Farsø skal mindskes, og da kun en ud af den samlede lægestab ikke har alderen til at kunne fritages for vagt, kan man stille berettiget spørgsmålstegn ved, om det reelt vil løse noget som helst.

Som et lille kuriosum kan det nævnes, at det forresten også var rekrutteringen af læger, man i sin tid brugte som  begrundelse for at danne Sygehus Himmerland, uden at det har haft den fjerneste effekt overhovedet.

At ingen derimod stiller spørgsmålstegn ved, at årelang uro, beskæringer på sygehuset og en konstant trussel om tvangsforflytninger kan have indflydelse på rekrutteringssituationen, kan man kun undre sig over. Lige som læsere af Dagens Medicin vil vide, at ledelsen på Sygehus Himmerland i lægekredse efterhånden næppe kan have undgået andet end at tilegne sig et noget blakket omdømme, hvad samarbejdsevner og lederskab angår.

Jeg skal gerne medgive, at det ikke må være rart hverken som politiker eller embedsmand at se i øjnene, at de hede drømme, man havde, der for alvor blev tydelige for alle og enhver i 2007, hvor et flertal i det daværende regionsråd ønskede Farsø Sygehus nedlagt, måske ikke er de bedste og mest holdbare, selvom der i årenes løb har været gjort ihærdige forsøg på at lade dette fremstå som den eneste gangbare løsning, når tiden var inde. Hvilket man tilsyneladende har tænkt, den automatisk ville blive, hvis man bare blev ved med målrettet at ødelægge og sabotere sygehusdriften i Farsø.

Ligesom jeg sagtens kan forestille mig, at millioninvesteringer igennem årene til blandt andet diverse ombygninger og udvidelser i form af akut medicinske modtageafsnit uden "akut" og så videre kan blive mere end vanskelige at bortforklare, når det nu viser sig, at alle disse gode skattekroner måske med fordel kunne have været investeret i mere fornuftige og holdbare tiltag.

Og det da unægteligt også må stille den ledelse, der har vejledt til disse (fejl-) investeringer i et noget kedeligt lys.

Ikke desto mindre er det ingen skam at erkende, at man tog fejl.

Og i hvert fald en langt bedre løsning end at gøre den engang begåede dumhed større og langt mere ødelæggende end den i forvejen er.

 


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...