- Din lokale ugeavis

torsdag 06. marts 2014

Borgerforeningen 9620 er i fare for opløsning

Af: Hanne Grabow

Der skal holdes ekstraordinær generalforsamling

AALESTRUP: Det lykkedes ikke at finde nye personer til bestyrelsen, da Borgerforeningen 9620 i Aalestrup holdt generalforsamling.
 Så nu vil foreningen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at afklare, om der stadig ønskes en borgerforening i Aalestrup.
 Generalforsamlingen blev holdt i Aalestrup Classic Biler & MC`s lokaler på Vandværksvej. Som indledning orienterede formanden for klubben, Henrik Bygholm, om aktiviteterne.
 Bagefter blev borgerforeningens generalforsamling sat i gang, og John Kjær-gaard blev valgt som dirigent.
 Næstformanden, Hanne Mette Christensen, gennemgik de aktiviteter der har været i 2013. Blandt andet et besøg hos Fjelsø Stål i forbindelse med generalforsamlingen sidste år, hvor direktør Niels Mogensen, viste rundt og fortalte om virksomheden.
 Desuden har foreningen deltaget i forårsrengøringen i byen, og i Energimessen og Julemessen i Aalestrup.


Populære aktiviteter
Borgerforeningen har søsat to populære aktiviteter. Bevægelsesparken som er blevet populær og trækker mange børn og voksne til området. Foreningen står for det daglige opsyn og udlejning af lokaler i parken til f. eks. familiekomsammen og børnefødselsdage.
 Også Seniorgruppen som Borgerforeningen har været med til at oprette, er blevet en værdsat aktivitet i byen. Poul Knudsen fortalte om de forskellige aktiviteter og der var enighed om,  at mange frivillige gør et flot stykke arbejde. Lønnen som seniorerne får, er at de to gange om året samles og får lidt mad, som Borgerforeningen betaler.
 Pia Knudsen, foreningens kasserer, kunne oplyse, at der i 2013 havde været et lille overskud på 1.136 kr. Foreningen har 127 medlemmer. Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kroner for enlige og 150 kroner for par.
 Som punkt nummer fem på dagsordenen, var der valg til bestyrelsen. Mange var spændt på om nogle af de 25 fremmødte var villige til at tage en tørn i bestyrelsen.
 Der skulle vælges fire personer til bestyrelsen. Af de nuværende, var kun Bjarne Nielsen, Nicolaj Loft Jørgensen og Niels Jønsson villige til at fortsætte. Formanden, Søren Bruun Sørensen, har tidligere trukket sig fra posten.Det samme gjorde Ove Løvendahl, medens Pia Knudsen og Hanne Mette Christensen gerne ville afgå ved generalforsamlingen.
 Men ingen af de tilstedeværende havde lyst til at kandidere til bestyrelsen så derfor indkalder bestyrelsen inden længe til ekstraordinær generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal foregå over to omgange.


onsdag 17. august 2022

50 år med stor Lions-aktivitet i Aalestrup

Klubbens første præsident var fabrikant Anton Larsen, Gedsted

onsdag 17. august 2022

Flagallé i Gedsted

Af Ture DamtoftGEDSTED: Det var en lidt overvældet Tor Berg, der forleden som den første af de nye...

onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken