onsdag 02. april 2014

Det har været et godt år i Aalestrup Idrætsforening

Af: Hanne Grabow

Positiv stemning ved generalforsamling

Årets AIF’er blev kåret på generalforsamlingen og det blev Anders Kyllingsbæk, klubbens kasserer, han får her overrakt vandrepokalen af formand Thomas R. Svenningsen.

AALESTRUP: Det har været et godt år for Aalestrup Idrætsforening. Det sagde formanden, Thomas Svenningsen, ved generalforsamlingen forleden.
 Poul Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden:
- Endnu et sportsår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig, at stå her til denne generalforsamling og aflægge beretning, da det er mit første år som formand, og dermed min første beretning som jeg skal aflægge.
 Sportslig har der igen i år været mange fine resultater, disse har været omtalt i de respektive afdelinger, og vi vil også fra hovedafdelingen sige tillykke til dem, der vandt men også til dem der deltog.
 Økonomisk er foreningen og afdelingerne godt funderet, der er overensstemmelse mellem udgifter og indtægter, der arbejdes hårdt i afdelingerne for at få økonomien til at nå sammen, men det er igen lykkedes med et stort stykke frivilligt arbejde fra de mange ledere.
 Som formand vil jeg gerne takke alle bestyrelserne, ledere, trænere, aktive og ikke mindst alle vores sponsorer for den store indsats de har ydet AIF i året der er gået, og jeg vil håbe på endnu et godt og aktivt år for vores forening.
 Derefter blev ordet givet til de respektive udvalgsformænd. Claus Thomsen fortalte om fodboldungdom, Louise Fruekilde om håndbold ungdom, Jeppe Pedersen om håndbold senior, Anders Erik Gundersen om løbeklubben, Else Marie Mortensen om basket og Ove Kristensen kunne berette om arbejdet med sponsorafdelingen.
 Anders Kyllingsbæk fremlagde regnskabet for 2013 som blev et resultat på 146.821, et fornemt resultat, men der skal dog fratrækkes udgifter vedr. 2012 der er afholdt i 2013, således at det samlede resultat for 2013 er på 24.469 kr.
 På valg til bestyrelsen var Ove Kristensen og Anders Kyllingsbæk. Sidstnævnte ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev Else Marie Mortensen valgt til bestyrelsen.
 Ud over de nævnte, består bestyrelsen af:  Claus Thomsen, Finn Kristoffersen, Nanna Høgh, Stefan Horslev, Rune Knudsen, Søren Bruun og den hidtidige formand Thomas Svenningsen.
 Steen Rold og Niels Mikkelsen blev genvalgt som revisorer
 Under punktet eventuelt var der er række informationer fra bestyrelsen og også en del spørgsmål til bestyrelsen, blandt andet fortalte Ove Kristensen, at man skulle have ny ansvarlig for hjemmesiden, idet Tom Sørensen gerne vil slutte med udgangen af denne sæson.
 Bent Andersen, bestyrelsesmedlem i IF Kvik, har et ønske om, at der deltager f.eks. to personer fra AIF i KVIK’s generalforsamling og håber, at det dermed kunne skabe et bedre samarbejde mellem klubberne og udvalgene.
 Søren Bruun Sørensen spurgte til hvordan fremtiden ser ud med hensyn til tilskud og generel samarbejde med hhv. Vesthimmerlands Kommune og Viborg Kommune. Bent Andersen kunne fortælle at tilskuddet fra Vesthimmerlands Kommune er faldet drastisk over en årrække, mens tilskuddet fra Viborg Kommune er nede på gratis vedligehold og græsslåning.
 I forbindelse med generalforsamlingen blev årets leder/træner i AIF kåret og denne æresfulde titel faldt på Anders Kyllingsbæk.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste