onsdag 30. juli 2014

Stor debat om et nyt asylcenter i Simested

Af: Hanne Monrad

150 borgere mødte op til orienteringsmødet i Østhallen

SIMESTED: Vesthimmerlands Kommune havde inviteret beboerne i Simested til et orienteringsmøde i Østhallen om eventuel etablering af et midlertidigt asylcenter på den nu nedlagte Simested Skole.
 Omkring 150 borgere havde taget imod invitationen fra kommunen, som allerede, inden der rigtig blev startet, blev kritiseret for, at man allerede fra kommunens side havde besluttet at tage positiv imod henvendelsen og at det var med meget kort varsel, at der var blevet indkaldt til mødet.
 Formand for beskæftigelsesudvalget, Hans Jørgen Kastberg (C), der var aftenens ordstyrer, afviste dog dette spørgsmål og henviste til senere debat. Forinden skulle man høre oplægget fra udlændingestyrelsen og det var leder af Asylcenter Vesthimmerland, Torben Gregersen, der skulle fortælle om planerne.
 Lene Kristoffersen, der er formand for beboerforeningen i Simested, bad om ordet for en kort bemærkning, hvor hun gjorde klart at der ikke var beboerforeningen der havde inviteret til mødet, men udelukkende kommunen.
 Hans Jørgen Kastberg beklagede den sene udmelding, men da det kun var kort tid forinden, man havde fået henvendelsen fra Udlændingestyrelsen og at der var en pressende akut behov, kunne det ikke være anderledes.  Han fortalte, at det lige nu var et stort pres på flygtninge fra Syrien, der gjorde, at man stod med et skut behov for oprettelse af midlertidige asylcentre og derfor havde Udlændingestyrelsen henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune om hjælp. Beskæftigelsesudvalget havde derfor set på de muligheder der kunne være for indkvartering og det mest egnede sted var den nu nedlagte Simested Skole.
 Centerleder Torben Gregersen kunne fortælle, at det drejer sig om ca. 100 flygtninge der skal indkvarteres på skolen og at det var en midlertidig løsning, sikkert af en varighed på ca. fire - fem måneder. Derefter skulle de syriske flygtninge tilbydes en mere permanent opholdssted andre steder.
 Asylcentret i Simested vil være døgnbemandet og Torben Gregersen kunne oplyse, at der, hvis asylcentret bliver en realitet, kunne blive tale om en del arbejdspladser til lokale.
 Tilhørerne havde besvær med at vente på at få svar på deres mange spørgsmål og indimellem blev oplægsholderne da også afbrudt. Mange er naturligvis bekymrede for, hvordan det skal gå med så mange nye tilflyttere i det lille samfund, hvor der ikke er mange faciliteter til borgerne. Ingen indkøbsmuligheder og dårlige busforbindelser.
 Det var en følelsesladet debat, der af og til blev kørt lidt af sporet. Mange var negative, men der var også en del fortalere for det positive i, at få nye beboere til byen. Og som mange af de mere positive argumenterede for, måtte man huske at det er en god menneskelig gerning, at tage imod mennesker der er kommet i nød og har det svært.
 Formanden for borgerforeningen i Ranum kunne fortælle om deres erfaringer med at få etableret et asylcenter for et par år tilbage. Han opfordrede til, at man ligesom i Ranum, skulle oprette et dialogforum med en bred sammensætning af personer fra byen.
 Mange af tilhørerne undrede sig over, at skolen var blevet godkendt til beboelse, da der tidligere har været problemer med indeklima, utæt tag og lignende. Hans Jørgen Kastberg kunne dog oplyse, at det naturligvis ville blive undersøgt nærmere, men Udlændingestyrelsen havde beset skolen og godkendt den til at huse omkring 95 - 100 asylsøgere i en kortere periode.
 Debatten bølgede frem og tilbage i et par timer og det var svært at følge med i, om de fremmødte var blevet mere positive eller negative i løbet af aftenen. Men konklusionen blev, at beskæftigelsesudvalget skulle afholde et møde med de beboere i Simested, der vil blive nabo til det akutte asylcenter og dermed vil blive mest berørt i dagligdagen.
 Vesthimmerlands Kommunes beskæftigelsesudvalg er blevet sat på opgaven og det er også i dette udvalg den endelige beslutning skal tages, da man ikke kan afvente at få sagen i byrådet til august. Hvis udvalget træffer beslutning om etablering af asylcentret i Simested, vil indkvarteringen starte umiddelbart efter.


onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

onsdag 11. juli 2018

30 år med Sommerskole og Jydeværksted i Aalestrup

Siden begyndelsen har sommerskolerne bredt sig til hele Vesthimmerlands Kommune

onsdag 11. juli 2018

Uddeleren i Aalestrup vendte hjem til 30 års jubilæum

AALESTRUP: Per Mortensen, eller Brugs Per som han også er kendt, havde i torsdags 30 års jubilæum...

torsdag 05. juli 2018

Lokal forfatters fodboldfeber i bogform

KLEJTRUP: Forfatteren Nils Finderup fra Klejtrup har krydset ekstra mange fingre for, at det skulle...

onsdag 04. juli 2018

Afbrændingsforbud fra i dag kl. 12

VESTHIMMERLAND: Der er fra i dag onsdag kl. 12 indført afbrændingsforbud i samtlige danske...

onsdag 04. juli 2018

Rejsegilde i Rema 1000 i Aalestrup

Det store nye supermarked bliver genåbnet til september

onsdag 04. juli 2018

Udsalgsstart med grillmad, musik og kræmmermarked

Der var gang i salgsboderne i Aalestrup

onsdag 27. juni 2018

Nødvendigt med donationer fra byens og egnens borgere

Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Det er lige så værdigt at leve på landet som i de store byer -...

onsdag 27. juni 2018

Flot og Iderigt optog i Gedsted

Af Hanne Monrad GEDSTED: Søndag formiddag stod en stor del af Gedsted borgere klar, flest havde...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste