- Din lokale ugeavis

onsdag 14. januar 2015

Det går meget bedre i Vesthimmerland

Af: Torsten Hansen

Antallet af ledige falder og der er også meget færre på kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelse

- Det går i den rigtige retning, siger jobcenterchef Lone Lollesgaard, Vesthimmerlands Kommune.

VESTHIMMERLAND: Det går i den rigtige retning.
Så kontant udtrykker jobcenterchef Lone Lollesgaard sig, når hun kommenterer nøgletallene på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerland.
Antallet af fuldtidsledige i Vesthimmerlands Kommune ligger på 4,3 procent i oktober 2014, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end i oktober 2013.I Region Nordjylland ligger ledighedsprocenten på 5 procent i oktober 2014.I hele landet ligger ledighedsprocenten på 4,8 procent i oktober 2014.
Ser man på antallet af a-dagpengemodtagere, så er der sket et fald på 17,9 procent. I oktober 2013 var der 592 fuldtidspersoner på dagpenge, mens tallet i oktober 2014 er faldet til 486.
Perioden omfatter også den tid, hvor dagpengeperioden er faldet til to år. Men alt tyder på, at faldet ikke kun dækker over, at personerne er flyttet til en anden kasse.
- De personer der er faldet ud af systemet, har mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse. Men vi kan se, at mange er kommet i arbejde i stedet for at få den nye ydelse, siger Lone Lollesgaard.
I oktober 2014 var der 41 der modtog arbejdsmarkedsydelse. Med andre ord er mere end 60 personer ikke længere med i statistikken fra Jobcentret.
Det tyder heller ikke på, at de er kommet ind i systemet som kontanthjælpsmodtagere, idet der også er sket et fald blandt dem.
Pr. januar 2014 var der 607 kontanthjælpsmodtagere. Tallet faldt til 579 i oktober 2014. Det hører med til de tal, at unge under 30 år pr. 1. januar 2014 ikke længere kan få kontanthjælp. De tilbydes i stedet uddannelseshjælp. Januar 2014 modtog 265 personer uddannelseshjælp i Vesthimmerland. I oktober 2014 er tallet faldet til 206, så også her ser det bedre ud.
Ser man på det samlede tal for de fuldtidspersoner der er blandt Jobcenter Vesthimmerlands målgrupper, så er der også tale om at tydeligt fald. I oktober 2013 var tallet 4.616, mens tallet i september 2014 var 4.268.
Flere i asylcentre
Et tal er steget meget. I november 2014 er der i alt 1.476 personer indkvarteret på asylcentrene drevet af Vesthimmerlands Kommune. Dermed er antallet af indkvarterede personer steget med 63,6 procent fra 902 personer i november 2013 til 1.476 personer i november 2014.
Men tallet dækker over meget mere end asylansøgere i Vesthimmerland.
- Tallene omfatter de asylansøgere vi har boende på asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune. Det vil blandt andet sige centre i Frederikshavn, Randers, Holstebro og Thyborøn. Og selvfølgelig også lokalt, forklarer Lone Lollesgaard.
Selv om det går godt, så stiller Lone Lollesgaard sig ikke tilfreds.
- Vi vil til stadighed gerne gøre det bedre, og vi vil sætte overliggeren højt, fastslår hun.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...