onsdag 14. januar 2015

Det går meget bedre i Vesthimmerland

Af: Torsten Hansen

Antallet af ledige falder og der er også meget færre på kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelse

- Det går i den rigtige retning, siger jobcenterchef Lone Lollesgaard, Vesthimmerlands Kommune.

VESTHIMMERLAND: Det går i den rigtige retning.
Så kontant udtrykker jobcenterchef Lone Lollesgaard sig, når hun kommenterer nøgletallene på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerland.
Antallet af fuldtidsledige i Vesthimmerlands Kommune ligger på 4,3 procent i oktober 2014, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end i oktober 2013.I Region Nordjylland ligger ledighedsprocenten på 5 procent i oktober 2014.I hele landet ligger ledighedsprocenten på 4,8 procent i oktober 2014.
Ser man på antallet af a-dagpengemodtagere, så er der sket et fald på 17,9 procent. I oktober 2013 var der 592 fuldtidspersoner på dagpenge, mens tallet i oktober 2014 er faldet til 486.
Perioden omfatter også den tid, hvor dagpengeperioden er faldet til to år. Men alt tyder på, at faldet ikke kun dækker over, at personerne er flyttet til en anden kasse.
- De personer der er faldet ud af systemet, har mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse. Men vi kan se, at mange er kommet i arbejde i stedet for at få den nye ydelse, siger Lone Lollesgaard.
I oktober 2014 var der 41 der modtog arbejdsmarkedsydelse. Med andre ord er mere end 60 personer ikke længere med i statistikken fra Jobcentret.
Det tyder heller ikke på, at de er kommet ind i systemet som kontanthjælpsmodtagere, idet der også er sket et fald blandt dem.
Pr. januar 2014 var der 607 kontanthjælpsmodtagere. Tallet faldt til 579 i oktober 2014. Det hører med til de tal, at unge under 30 år pr. 1. januar 2014 ikke længere kan få kontanthjælp. De tilbydes i stedet uddannelseshjælp. Januar 2014 modtog 265 personer uddannelseshjælp i Vesthimmerland. I oktober 2014 er tallet faldet til 206, så også her ser det bedre ud.
Ser man på det samlede tal for de fuldtidspersoner der er blandt Jobcenter Vesthimmerlands målgrupper, så er der også tale om at tydeligt fald. I oktober 2013 var tallet 4.616, mens tallet i september 2014 var 4.268.
Flere i asylcentre
Et tal er steget meget. I november 2014 er der i alt 1.476 personer indkvarteret på asylcentrene drevet af Vesthimmerlands Kommune. Dermed er antallet af indkvarterede personer steget med 63,6 procent fra 902 personer i november 2013 til 1.476 personer i november 2014.
Men tallet dækker over meget mere end asylansøgere i Vesthimmerland.
- Tallene omfatter de asylansøgere vi har boende på asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune. Det vil blandt andet sige centre i Frederikshavn, Randers, Holstebro og Thyborøn. Og selvfølgelig også lokalt, forklarer Lone Lollesgaard.
Selv om det går godt, så stiller Lone Lollesgaard sig ikke tilfreds.
- Vi vil til stadighed gerne gøre det bedre, og vi vil sætte overliggeren højt, fastslår hun.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste